Snabbstartguide för Studenter

Introduktion

Denna snabbstart för studenter kommer att hjälpa dig att komma igång med Turnitin, och guida dig igenom stegen för att lämna in din första uppsats. Först måste du börja med att registrera dig hos Turnitin och skapa en användarprofil.

Om du redan har mottagit ett e-postmeddelande från Turnitin, välj Skapa ditt lösenord för att börja konfigurera ditt konto.

Steg 1

För att registrera dig och skapa en användarprofil, gå till www.Turnitin.com och välj ditt språk i rullgardinsmenyn. Klicka på länken "Skapa Konto" på hemsidan, vilket gör att sidan Skapa en Användarprofil öppnas upp. Klicka på länken "Student". Fyll i den nödvändiga informationen i formuläret för din nya användarprofil. För att skapa en profil måste du ha ett klass-ID och ett registreringsnyckel. Du kan erhålla denna information från din instruktör. När du har skapat din profil, klicka på knappen "Jag Accepterar" för att logga in på Turnitin.

Steg 2 - Studenthemsida

Din klass kommer att dyka upp på din Studenthemsida. Klicka på namnet till din klass för att öppna upp din klassportfolio.

Steg 3 - Klassportfolio

Din klassportfolio visar de uppgifter som din instruktör har skapat, samt dina inlämningar till klassen. 

Steg 4 - Att Lämna in en Uppsats

För att lämna in en uppsats, klicka på knappen "Lämna in" bredvid uppsatsuppgiften. En sida för uppsatsinlämning kommer att öppnas. Ange en titel för din uppsats. För att välja en uppsats för inlämning, klicka på sök-knappen och lokalisera uppsatsen i din dator. Vi accepterar inlämningar i följande format:

MS Word, WordPerfect, RTF, PDF, PostScript, HTML, Oformaterad text (.txt), ODT

När du har angett en titel för din uppsats och valt en fil, klickar du på "Ladda upp" för uppladdning av din uppsats. Om din uppsats existerar i ett format som vi inte accepterar kan du lämna in den genom att klippa och klistra. För att lämna in en uppsats på detta sätt, välj klipp & klistra uppladdning med hjälp av rullgardinsmenyn längst upp i formuläret. Kopiera texten i din uppsats från ett ordbehandlingsprogram och klistra sedan in den i textrutan i inlämningsformuläret. Om du lämnar in din uppsats med hjälp av klipp och klistra metoden, kan du hoppa över nästa steg. Om uppgiften har ställts in för att acceptera alla filtyper kan studenterna ladda upp vilken filtyp som helst till uppgiften.

Steg 5 - Bekräftelse vid Inlämnad Uppsats

Den uppsats du valt att lämna in kommer att visas i förhandsgranskningen. Se över all information och kontrollera att det stämmer. För att bekräfta inlämningen, klicka på knappen "Lämna in". När du har bekräftat din inlämning kommer ett digitalt kvitto att visas. En kopia av detta kvitto kommer även att e-postas till dig. För att återgå till din portfolio och visa din inlämning, klicka på knappen "Gå till Portfolio".

Steg 6 - Visning av Originalitetsrapport

För att se din Originalitetsrapport, klicka på ikonen Originalitetsrapport till höger om uppgiften. Som standard kan studenter inte se sina egna originalitetsrapporter. Om du ser texten "Ej Tillgänglig" istället för ikonen "Originalitetsrapport" i din portfolio, då har din instruktör inaktiverat möjligheten för studenter att visa Originalitetsrapporter för denna uppgift. Om du vill se din rapport, kontakta din instruktör.