Snabbstartguide för Instruktöre

Introduktion

Denna Snabbstartguide för Instruktörer kommer att hjälpa dig att komma igång med Turnitin. Först måste du börja med att registrera dig hos Turnitin och skapa en användarprofil. Om du redan har mottagit ett e-postmeddelande från Turnitin, välj Kom igång för att börja konfigurera ditt konto.

Steg 1 - Lägga till en Klass

Välkommen till din Instruktörhemsida. Om du inte vill skapa en ny klass vid denna tidpunkt, kan du skippa detta steg och gå vidare till nästa. Klicka på knappen "Lägg till en Klass" för att skapa en klass. På sidan "Skapa en Ny Klass", ange ett klassnamn och ett registreringsnyckel. Nyckelet för klassregistrering är det nyckel som dina studenter kommer att använda för att registrera sig i din klass. Välj ett nyckel som är lätt för dina studenter att komma ihåg och som endast innehåller små bokstäver. Slutdatumet är det datum som din klass upphör att gälla. När en klass upphör kan studenter inte längre lämna in uppsatser eller registrera sig i klassen. Standardlängden för alla klasser är 6 månader. Om du vill att din klass ska pågå längre eller kortare, kan du ändra slutdatumet. Klicka på "Lämna in" för att lägga till en klass till din hemsida.

Steg 2 - Klassinformation

Klassen kommer nu att visas i din klasslista under ditt konto. Numret till vänster om ditt klassnamn är ditt klass-ID. Studenterna kommer att använda detta ID tillsammans med klassens registreringsnyckel för att registrera sig i din klass. Du kan visa klassens registreringsnyckel när som helst genom att klicka på ikonen "Redigera" till höger om din klass. Du bör distribuera ditt klass-ID och registreringsnyckel till dina studenter så att de kan registrera sig i din klass och lämna in sina uppsatser. Se till att inkludera länken till vår snabbstart för studenter: https://guides.turnitin.com/Translations/Svenska/Snabbstartguide_för_Studenter Med denna information har dina studenter allt som de behöver för att komma igång med Turnitin. Klicka på klassens namn för att öppna din klasshemsida.

Steg 3 - Skapa en Ny Uppgift

Om du inte vill skapa en ny uppgift vid denna tidpunkt, kan du gå vidare till nästa steg. För att skapa en ny uppgift, klicka på knappen "Ny Uppgift" inom din klasshemsida. Standardalternativet för att lämna in en uppgift är "Tillåt endast filtyper som Turnitin kan kontrollera originaliteten på", men för andra uppgifter än skrivuppgifter kan lärare välja "Tillåt alla filtyper". Om "Tillåt alla filtyper" har valts har läraren möjlighet att lämna synpunkter på och ladda ned inlämnade filer, men Turnitin kanske då inte kan skapa en originalitetsrapport eller visa den uppladdade filen i dokumentvisaren. Ange en uppgiftstitel och välj start-och förfallodag för uppgiften. Studenterna kommer att kunna lämna in sina uppsatser till uppgiften från och med startdatumet och fram till förfallodagen passerar. Originalitetsrapporter kan skapas för följande filtyper: Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs (lämnas in via inlämningsalternativet i Google Drive), oformaterade textfiler Klicka på "Lämna in" för att lägga till uppgiften till din klasshemsida.

Steg 4 - Att Lämna in en Uppsats som Instruktör

Om du själv vill lämna in uppsatser, klicka på länken "Visa" till höger om uppsatsuppgiften för att öppna uppgiftsinkorgen, och klicka sedan på knappen "Lämna in Uppsats". På sidan för uppsatsinlämning, ange uppsatsens titel och välj författarens namn från rullgardinsmenyn med författare för registrerade studenter. För att välja en uppsats för inlämning, klicka på sök-knappen och lokalisera uppsatsen på din dator. För uppgifter som endast tillåter filinlämningar som kan skapa Originalitetsrapporter stöder vi följande format: Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs (inlämnas via inlämningsalternativet i Google Drive), oformaterade textfiler När du är färdig, klicka på knappen "Ladda upp" för att hämta uppsatsen.

Steg 5 - Bekräftelse vid Inlämnad Uppsats

En förhandsgranskning av den uppsats som du valt att lämna in kommer att visas på denna sida. Se över all information och kontrollera att det stämmer. För att bekräfta inlämningen, klicka på knappen "Lämna in".

Steg 6 - Tillträde till Inkorgen

När du har lämnat in en uppsats börjar vårat system att behandla uppsatsen, och en Originalitetsrapport genereras inom några minuter. För att se rapporten klickar du på knappen "Inkorg" på sidan för inlämningsbekräftelse. Din uppgiftsinkorg kommer att öppnas. Observera att du även kan öppna din uppgiftsinkorg från din klasshemsida. Detta gör du genom att klicka på länken "Visa" i kolumnenÅtgärder bredvid uppsatsuppgiften.

Steg 7 - Visa Originalitetsrapporter

Uppgiftsinkorgen visar dina inlämnade uppsatser med tillhörande Originalitetsrapporter. Klicka på rapport-ikonen för att öppna Originalitetsrapporten för den uppsats som du precis lämnat in. Obs: En gråtonad rapport-ikon indikerar att rapporten ännu inte har genererats. Var god vänta en stund och klicka sedan på webbläsarens uppdatera-knapp. Originalitetsrapporten öppnas i ett nytt fönster som heter Dokumentvisaren. Dokumentvisaren låter instruktörer få tillgång till varje Turnitin produkt på ett och samma ställe, samt visar alla produkter samtidigt i ett lager. Alla huvudkällor som upptäcktes matcha uppsatsinlämningen kan du återfinna i sidofältet till höger om uppsatsens innehåll. Huvudkällor är de källor som har den närmaste matchningen (flest matchande ord utan variation) till texten i dokumentet. För att visa alla underliggande källor för en huvudkälla håller du muspekaren över källan och klickar på pil-ikonen. De överlappande källorna listas nedanför huvudkällan. För att utesluta en källa från listan Matchande Uppdelning, klicka på knappen "Välj Källor som skall Exkluderas" längst ner på källistan. Klicka på kryssrutan bredvid alla de källor som du vill utesluta. När du har markerat alla källor som du vill utesluta, klicka på knappen "Exkludera (#)" längst ner på listan Matchande Uppdelning. Om dom källorna som exkluderats påverkar Likhetsindexet kommer denna att göra en ny beräkning och visa en ny procentandel av det matchande innehållet.

Steg 8

För att öppna dokumentet i GradeMark och betygsätta studentens inlämnade text online ska du klicka på den blå pennikonen bredvid uppsatsens titel i uppgiftsinkorgen. GradeMark-systemet innehåller flera verktyg och betygssystem som lärare kan använda för betygsättning och bedömning av uppsatser.

Däribland:

  • kommentarer ​
  • infogade kommentarer ​
  • QuickMark-kommentarer ​
  • betygsättning med rubrik allmänna kommentarer ​
  • röstkommentarer