Soukromí a bezpečnost

Turnitin respektuje vaše soukromí a důrazně chrání vaše osobní údaje. Usilovně pracujeme na tom, abychom dosáhli extrémně vysokých úrovní bezpečnosti použitím patřičných technických a organizačních opatření, která jsou popsána níže. Turnitin splňuje příslušné bezpečnostní normy USA, EU a Švýcarska. Níže uvedené zásady pro ochranu osobních údajů jsou pravidelně kontrolovány v souladu se změnami globální legislativy. Pro účely těchto zásad mají „osobní údaje“ význam popsaný v definici „osobních údajů“ na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) (GDPR).

Turnitin splňuje bezpečnostní normy USA, EU a Švýcarska.

Záruka zachování soukromí  | Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky poskytování služeb  | Akceptovatelné používání zásad | Soulad s předpisy EU pro ochranu osobních údajů | Ochrana autorských práv | Právní často kladené otázky


Záruka zachování soukromí

Zásady ochrany osobních údajů níže pokrývají druh osobních údajů, které shromažďujeme

(a jak), co s nimi děláme a jak chráníme osobní údaje, které nám poskytnete. Ochrana vašich osobních údajů je naší nejvyšší prioritou.

 • Jsme plně odhodláni k transparentnosti a zodpovědnému používání technologie bez ohledu na to, jaké změny se objeví v našem rychle se rozvíjejícím digitálním světě.
 • Protože usilujeme o vytvoření nových možností ve vzdělávání, plníme nejpřísnější etické normy. Usilujeme o dodržování nepřísnějších zásad na ochranu soukromí, aby byla vaše důvěra zasloužená.
 • Protože je pro nás váš klid mysli důležitý, chráníme vaše osobní údaje s maximální péčí. Používáme je pouze k oprávněným důvodům.

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 1. srpna 2018

Tyto zásady pro ochranu soukromí platí pro všechny podniky a společnosti firemní skupiny Turnitin. Tyto zásady popisují, jak Turnitin shromažďuje, používá, sdílí a zabezpečuje osobní údaje, které poskytnete. Rovněž popisuje vaše volby ohledně používání, přístupu a změn vašich osobních údajů. Údaje shromážděné prostřednictvím našich služeb budou omezeny výhradně na účel poskytování služeb, jimiž jste (klient) pověřili Turnitin. A když externí společnost poskytuje související služby pro podporu naší služby, jako jsou překlady do jiných jazyků, zajišťujeme, že pokud zpracovávají osobní údaje, požadujeme po těchto externích společnostech, aby dodržovaly naše bezpečnostní normy a aktuálně platnou legislativu.

Proč shromažďujeme osobní údaje

Když si u nás vytvoříte účet nebo když Turnitin zpracovává práci studenta, zpracováváme osobní údaje (jako je jméno, e-mailová adresa, název pracovní pozice a škola), abychom mohli správně spravovat váš účet a poskytovat vám nejlepší zákaznický servis. Všechny osobní údaje, které zpracováváme, jsou přímo pojeny se specifickým účelem, jako je požadování přístupu k naší databázi akademického obsahu nebo požadování obsahu webu (tzn. bulletin, případová studie, video, atd.).

Kdykoli můžete provést přístup, aktualizovat, opravit nebo smazat jakékoli osobní údaje tak, že se přihlásíte ke svému účtu a klepnete na „Uživatelské informace“ nebo budete kontaktovat zákaznickou podporu. Podrobné informace o tom, jak chráníme vaše osobně identifikovatelné údaje, naleznete v našich Zásadách pro ochranu soukromí.

Ochrana vašich osobních údajů

Usilujeme o to, aby byly vaše osobní údaje vždy v bezpečí a zabezpečené. Podle řešení použité společností Turnitin jsou osobní údaje běžně zpracovávány jak Evropě tak ve Spojených státech s použitím robustních technických a organizačních zabezpečení pro ochranu osobních údajů. Pro přístup k vašim osobním údajům jsou potřebná hesla, mějte to tedy na paměti a uchovávejte své heslo v tajnosti. Ani nejlepší systémy zabezpečení nemohou na 100 % zaručit ochranu proti hackerům a neautorizovaným třetím stranám, kteří zachycují informace poskytnuté prostřednictvím veřejných sítí.

Když je dokument poskytnut společnosti Turnitin, je porovnávám proti rozsáhlé bezpečné vlastnické databázi licencovaného zdrojového materiálu, včetně milionů periodik, akademických časopisů, knih a webových stránek. Turnitin rovněž vede zvláštní úložiště studentských dokumentů. Každá instituce (na základě rozhodnutí svého školního správce) může rozhodnout, zda studentské dokumenty zařadí do úložiště nebo ne. Studentské dokumenty můžeme ze standardního úložiště odstranit na žádost školního správce.

Shoda s předpisy napříč jurisdikcemi

Jakožto u globální společnosti se u nás jedna oblast průběžné debaty a vývoje týká použitého mechanismu k monitorování přeshraničních transferů údajů. Například režim bezpečný přístav byl jakožto globální právní rámec zrušen a nahradil ho štít EU-USA/EU-Švýcarsko na ochranu soukromí, který byl později také zrušen. Turnitin je plně odhodlán procházet veškerá hodnocení a certifikace potřebné ke splnění nových pravidel a požadavků bez ohledu na jejich složitost. Nedávno jsme absolvovali externí audit pro zajištění, abychom prosazovali nejlepší postupy pro ochranu osobních údajů a splňovali vyvíjející se potřeby našich zákazníků.

Co je nejdůležitější 

Naším cílem je být jedním z vašich důvěryhodných partnerů k budování moderního rámce výuky. Hodláme posílit postavení vyučujících a inspirovat studenty prosazováním akademické integrity a zlepšováním procesu výuky. Slibujeme vám, že vaše obavy jsou našimi obavami a že budeme dělat vše, co budeme moci, abychom chránili vaše osobní údaje a dodržovali zásady pro ochranu soukromí.

1. Shoda s předpisy 

Turnitin slouží globální komunitě vyučujících a studentů, jejichž názory na ochranu osobních údajů se mohou do značné míry lišit. Turnitin nejenže respektuje všechny názory a pečlivě dodržuje zákony na ochranu soukromí ve všech zemích, kde působíme, volíme nejpřísnější normy a usilujeme o to, abychom byli jedničkou v daném odvětví. Naše produkty a služby a rovněž naše zásady pro ochranu soukromí jsou pravidelně podrobovány auditům a kontrolovány jak zaměstnanci, tak externími konzultanty, aby bylo zajištěno, že plníme a kde je to možné převyšujeme, očekávání a požadavky na ochranu soukromí. Turnitin provádí pravidelně kontroly shody s předpisy pro ověření, zda jsou tyto zásady pro ochranu soukromí správné, vyčerpávající, zřetelně prezentované, zákonné, úplné, zavedené a přístupné. Pokud kterýkoli zaměstnanec poruší tyto zásady pro ochranu soukromí, bude vystaven disciplinárnímu řízení

Standardní modelová smluvní ustanovení

Pro transfer údajů mimo EHP standardní smluvní ustanovení směrnice EU 95/46/ES, splňující adekvátní požadavky mechanismu všech členských zemí EU. V každém případě zavádíme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních dat a další ochranná opatření ve vztahu k potenciálnímu dopadu zákonů USA.

Vyvíjející se legislativa

Vzhledem ke stále se měnící povaze legislativy v oblasti ochrany osobních údajů si vyhrazujeme právo provádět oprávněné změny podle potřeby a doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto Zásady ochrany osobních údajů pro zjištění, zda došlo k novému vývoji nebo změnám. Neustále hledáme cesty, abychom došli k robustnější ochraně.

2. Osobní údaje 

Protože poskytujeme vzdělávací služby, jsme rozhodnými obhájci zabezpečení údajů a soukromí studentů a chceme zajistit, aby to věděli rodiče, vyučující i školy a proto poskytujeme Záruku zachování soukromí studenta, předložený Future of Privacy Forum (FPF) a Software & Information Industry Association (SIIA).

   

Údaje, které shromažďujeme

Typ informací, které požadujeme, je spojen se specifickým účelem, konkrétně se jedná o:

 • Ověření vaší identity a spojení se specifickou institucí nebo společností pro určení vaší způsobilosti k používání našich služeb nebo mobilní aplikace „Turnitin Feedback Studio“.
 • Stahování obsahu z našich webových stránek, jako jsou demo ukázky, bílé knihy nebo webcasty.
 • Poskytování potvrzení o úspěšném stažení textů.
 • Zasílání důležitých zpráv o našich službách, jako jsou například změny funkcí.
 • Zasílání systémových e-mailů včetně informací k nastavení účtu a obnově hesla a digitálních potvrzení, když poskytnete dokumenty do databáze společnosti Turnitin.
 • V případě potřeby poskytování další podpory pro produkty a služby.

Když používáte naše služby, automaticky se zaznamenává typ zařízení, které používáte, a verze vašeho operačního systému. Turnitin shromažďuje informace na základě pokynů svých klientů a nemá žádný přímý vztah s jednotlivci, jejichž osobní údaje zpracovává. Turnitin spolupracuje se svými klienty, aby jim pomohl informovat jejich zákazníky ve vztahu k účelu, k němuž jsou osobní údaje shromažďovány.

Zajištění, abyste měli záležitosti pod kontrolou

Vždy vám poskytujeme možnost odmítnutí e-mailové komunikace s výjimkou systémových e-mailů, jako jsou digitální stvrzenky a informace o resetování hesla. V souvislosti se zpracováním dokumentů studentů Turnitin nemá žádný přímý vztah s jednotlivci, jejichž osobní údaje zpracovává. Jedinec, který požaduje přístup nebo by chtěl opravit, doplnit, korigovat nebo smazat údaje musí adresovat svoji žádost instituci, která je zákazníkem společnosti Turnitin („správce osobních údajů“). Pokud zákazník požádá, aby Turnitin smazal údaje, odpovíme do 30 kalendářních dnů. Pokud jste individuální uživatel a máte otázky nebo byste chtěli provést změny svých osobních údajů, kontaktujte instituci, jejímž prostřednictvím používáte naše služby.

Turnitin poskytne na základě oprávněné žádosti informace o veškerých osobních údajích, které zpracováváme. Zákazníci mohou kdykoli uskutečnit přístup, opravit, zcela změnit nebo anonymizovat osobní údaje, které jste nám poskytli, provedením následujících kroků:

 1. Přihlaste se ke svému účtu s použitím svého uživatelského jména a hesla.
 2. Klepnutím na „Uživatelské informace“ v navigační liště otevřete svůj uživatelský profil a prohlédněte si jej nebo proveďte změny svých osobních údajů.
 3. Pokud vám to činí problémy nebo chcete, abychom provedli změny za vás, pošlete
  e-mail naadresu
  tiisupport@turnitin.com. Pro splnění požadavku na změnu budeme potřebovat přesné informace o tom, co chcete změnit, a rovněž informace, které pro nás budou dostačující k identifikaci typu komunikace, kterou jste od nás obdrželi. Naše oddělení zákaznické podpory vám také poskytne informace, zda máme ve svém držení nebo zpracováváme jménem třetí strany jakékoli vaše osobní informace. Na požadavky odpovídáme do 30 kalendářních dnů.

Výjimečné okolnosti

Můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje pro splnění požadavků obsílky, soudního předvolání nebo podobného právního postupu nebo požadavku státních orgánů, pokud to po nás požaduje zákon. Pokud se Turnitin účastní fúze, akvizice nebo prodává veškerá svá aktiva nebo jejich část, budete informováni e-mailem a/nebo nápadným oznámením na naší Webové stránce o jakékoli změně vlastnictví, používání vašich osobních údajů a o možnostech, které máte ohledně vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpřístupníme třetí straně pouze s vaším předchozím souhlasem.

3. Sledovací technologie

Cookies

Turnitin a jeho partneři může používat cookies a podobné technologie k analyzování trendů, správě Webové stránky, sledování pohybů uživatelů po Webové stránce a k získávání demografických údajů o uživatelské základně jako celku. Nepoužívá cookies k profilování. Můžete určovat, zda mají být cookies povoleny ve vašem prohlížeči nebo ne. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, může to omezit určité charakteristiky nebo funkce naší webové stránky či našich služeb. Pro správu Flash Local Shared Objects (LSOs), někdy zvaných Flash cookies, klepněte sem.

Funkce sociálních médií a widgety

Naše webová stránka obsahuje charakteristiky sociálních médií, jako je na Facebooku tlačítko „Like“ (to se mi líbí) nebo widget „Share this“ (sdílet) nebo interaktivní miniprogramy, které běží na našich stránkách. Tyto charakteristiky mohou zaznamenávat vaši IP adresu, které stránky na naší webové stránce jste navštívili a nasadit cookie pro zajištění, aby charakteristika fungovala správně. Tyto funkce a widgety jsou někdy hostovány třetí stranou. Vaše interakce s těmito charakteristikami se řídí podle Záruky zachování soukromí společnosti poskytující specifickou charakteristiku.

Reklamy

Na naše webové stránky reklamy neumisťujeme. Naším partnerem pro správu naší reklamy na jiných webových stránkách je třetí strana. Náš externí partner může používat technologie jako cookies k získávání informací o vašich aktivitách na této webové stránce, aby vám poskytoval reklamu na základě vašeho procházení internetu a vašich zájmů. Pokud si přejete, aby tyto informace nebyly používány k tomu, aby vám byly na jiných webových stránkách poskytovány reklamy podle vašich zájmů, můžete s tím vyjádřit svůj nesouhlas klepnutím sem (nebo pokud je vaše lokalita v Evropské unii klepnutím sem) Upozorňujeme vás, že to neznamená, že se vám nebudou zobrazovat žádné reklamy. Budou se vám nadále zobrazovat všeobecné reklamy.

Stejně jako na většině webových stránek získáváme určité informace automaticky a ukládáme je do protokolových souborů. Tyto informace mohou zahrnovat adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, datové/časové razítko a/nebo údaje o navštívených stránkách. Můžeme kombinovat tyto automaticky shromážděné protokolové údaje s jinými údaji, které o vás shromažďujeme. Děláme to, abychom zlepšili služby, které vám nabízíme a pro zlepšení fungování webových stránek.

Blog

Naše webová stránka nabízí veřejně přístupné blogy. Upozorňujeme vás, že veškeré informace, které poskytnete v těchto oblastech, mohou číst, shromažďovat a používat jiné osoby, které sem provedou přístup. Pokud chcete požádat o odstranění svých osobních údajů z našeho komunitního blogu nebo fóra, pošlete nám e-mail na adresu tiisupport@turnitin.com. V některých případech se může stát, že nebudeme moci vaše osobní údaje odstranit. Pokud se tak stane, budeme vás informovat, že je nebudeme moci odstranit a proč. Můžete také umístit komentář na náš blog a použitím aplikace třetí strany, která by po vás mohla k umístění komentáře požadovat registraci. Nemáme přístup k informacím umístěným na blogu ani nad nimi nemáme kontrolu. Pokud si budete přát odstranit vaše osobní údaje umístěné v sekci komentářů, budete muset kontaktovat třetí stranu nebo se přihlásit do její aplikace. Pokud se chcete dozvědět, jak aplikace používá vaše údaje, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů poskytovatele aplikace.

4. Volba 

Vždy vám poskytujeme možnost odmítnutí e-mailové komunikace s výjimkou systémových

e-mailů, jako jsou digitální stvrzenky a informace o resetování hesla.

 • Máte možnost odmítnout dostávat sdělení od nás, když vás poprvé požádáme o vaše osobní údaje.
 • Můžete zrušit zasílání dalších dělení návštěvou naší stránky e-mailových preferencí.
 • Své osobní údaje můžete kdykoli změnit tak, že se přihlásíte ke svému účtu, zvolíte položku „Uživatelské informace“ a provedete změny podle potřeby.

Můžete nás také kontaktovat na adrese tiisupport@turnitin.com a požádat nás, abychom provedli změny vaším jménem, pro splnění požadavku na změnu však budeme potřebovat přesné informace o tom, co chcete změnit, a rovněž informace, které pro nás budou dostačující k identifikaci typu komunikace, kterou jste od nás obdrželi. Kdykoli nám poskytnete osobní údaje, určíte, zda tyto informace můžeme zpřístupnit v osobně identifikovatelné formě třetí straně nebo je použít k účelům, které se liší od účelů, k nimž byly původně shromážděny nebo následně autorizovány.

5. Předání třetím stranám

Turnitin neprodává vaše osobní údaje třetím stranám. Žádné osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně jinak než ve spojení s účely, k nimž byly původně shromážděny. Pokud předáme osobní informace třetí straně, budeme požadovat, aby tato třetí strana souhlasila s požadavky na uchování v tajnosti a platnými zákonnými požadavky. Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze způsoby, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, abychom sdíleli vaše osobní údaje s těmito společnostmi, pošlete nám e-mail na adresu tiisupport@turnitin.com.

Turnitin může předávat osobní údaje společnostem, které nám pomáhají poskytovat naše služby. Transfery třetím stranám jsou kryty ustanoveními v těchto zásadách ohledně oznamování, volby a smluv o poskytování služeb s našimi klienty.

Naše webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, jejichž opatření na ochranu osobních údajů se mohou od těch našich lišit. Pokud poskytnete své osobní údaje některé z těchto webových stránek, nakládání s vašimi údaji se bude řídit jejich prohlášeními o ochraně osobních údajů.

6. Bezpečnost 

Usilujeme o to, aby byly vaše osobní údaje vždy v bezpečí a zabezpečené. Naše údaje jsou uchovávány v EU nebo v USA s robustním fyzickým, digitálním a procedurálním zabezpečením pro ochranu vašich osobních údajů včetně použití kódování SSL, redundantních serverů a datových center a sofistikovaného perimetrického zabezpečení. Neustále provádíme kontroly výskytu chyb zabezpečení a aplikace softwarových záplat je naší prioritou. Pro přístup k vašim osobním údajům jsou potřebná hesla, mějte to tedy na paměti a uchovávejte své heslo v tajnosti. Ani s nejdůslednějšími systémy zabezpečení nelze zaručit ochranu proti hackerům a neautorizovaným třetím stranám, kteří zachycují informace poskytnuté prostřednictvím veřejných sítí.

Cyber Essentials
(certified November 2019)

Cyber Essentials akredituje IT infrastrukturu společnosti a zajistí, že její brány firewall, zabezpečené konfigurace, řízení uživatelského přístupu, ochrana proti malwaru a správa oprav byly na tak vysoké úrovni, aby mohly chránit jakákoli data v rámci společnosti. Služba Turnitin získala certifikaci Cyber Essentials na žádost několika mezinárodních zákazníků. Služba Turnitin úspěšně absolvovala externí audit účinnosti základních bezpečnostních opatření.

 

SOC 2 Compliance

SOC2 je audit, který zjišťuje úroveň připravenosti společnosti na ochranu osobních údajů jejích uživatelů a zabezpečení dat. Společnost musí prokázat ochranu samotných dat i fyzické zabezpečení lokalit, kde jsou uložena. Služba Turnitin získala certifikaci SOC2 na důkaz našeho závazku k zabezpečení, dostupnosti a ochraně osobních údajů. K získání této certifikace jsme pro službu Turnitin vytvořili více než 160 opatření v souladu s kritérii SOC2 a následně proběhl audit jejich účinnosti. Služba Turnitin audit absolvovala úspěšně a jeho požadavky splnilo 100 % auditovaných opatření.

7. Integrita údajů

Činíme veškeré možné kroky k zajištění, aby byly osobní údaje v našich systémech relevantní k určenému účelu, správné, úplné a aktuální. Turnitin si ponechá osobní údaje, které zpracováváme jménem našich klientů, tak dlouho, dokud budou potřebné k poskytování služeb našemu klientovi. Ponecháme si vaše osobní údaje, dokud je váš účet aktivní nebo jak dlouho to bude potřebné k tomu, abychom vám poskytovali služby. Vaše osobní údaje si ponecháme a budeme je zpracovávat, dokud to bude potřebné pro splnění našich právních závazků, k řešení sporů a k plnění našich smluv.

Databáze Turnitin obsahuje akademické dokumenty poskytnuté studenty a vyučujícími i licencované zdrojové materiály pocházející z internetu. Když chce vyučující zkontrolovat dokument studenta, zda se nejedná o plagiát, kódovaný vyhledávací nástroj jej porovná s ostatním obsahem v databázi pro kontrolu shod. Software ponechává veškeré úsudky o duševním vlastnictví na instruktorovi. V případě, že dokument vykazuje masivní shodu s obsahem poskytnutým jinou institucí, instruktoři mohou považovat za nutné vyžádat si nahlédnutí do dokumentu se shodami. Tento požadavek může instituce buď přijmout, nebo odmítnout. Jakékoli informace o dokumentech musí být předávány od instruktora instruktorovi e-mailem a tedy mimo produkt Turnitin.

Vždy si uchováte 100% vlastnictví svých práv k duševnímu vlastnictví. Turnitin nikdy nevymáhá ani nevyžaduje držbu práv k duševnímu vlastnictví pro žádné práce poskytnuté prostřednictvím našich služeb. Váš majetek je VAŠÍM majetkem Nepoužíváme a nebudeme používat vaše duševní vlastnictví k žádnému jinému účelu než pro poskytování, podporu a vývoj našich služeb, jejichž účelem je ochrana a posílení vašich práv k duševnímu vlastnictví.

8. Změny těchto zásad

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Prostudujte si Zásady ochrany osobních údajů, když používáte naši Webovou stránku, aby byla zajištěna vaše informovanost o všech změnách našich opatření na ochranu osobních údajů. V našich Zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno datum jejich poslední aktualizace. Pokud se kdykoli rozhodneme používat osobní údaje jiným způsobem, než bylo deklarováno v době, kdy byly shromažďovány, oznámíme vám to e-mailem na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Můžete se rozhodnout, zda můžeme vaše osobní údaje používat tímto jiným způsobem nebo ne. Pokud se rozhodnete, že nám nedovolíte používat vaše osobní údaje tímto jiným způsobem, budeme tyto osobní údaje nadále používat v souladu e Zásadami ochrany osobních údajů, na základě nichž byly osobní údaje shromážděny.

9. Informování

Adresujte všechny dotazy ohledně Zásad ochrany osobních údajů buď legal@turnitin.com nebo Turnitin, 2101 Webster St, Suite 1800, Oakland, California 94612.

SHODA S PŘEDPISY EU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolupracujeme se zákazníky po celém světě a zpracováváme vaše osobní údaje legálně, protože naší nejvyšší prioritou je získat si vaši důvěru. Chápeme, že ochrana osobních údajů je zásadně důležitá pro dobré služby zákazníkům. V Turnitin je naším cílem fungovat transparentně, s odpovědností a v souladu s regulačním prostředím EU a USA, aby se naši vážení zákazníci cítili bezpečně a měli záležitosti pod kontrolou.

Turnitin je plně odhodlán k následujícím postupům pro ochranu vašich údajů:

 • Vaše údaje nikdy neprodáme.
 • Vaše údaje nebudeme nikdy požívat pro cílenou reklamu/profilování.
 • Zabezpečíme vaše údaje silným zakódováním a nejlepšími postupy zabezpečení v datových centrech s certifikací SOC2.
 • Respektujeme místní zákony na ochranu osobních údajů a spolupracujeme s právními experty, abychom drželi krok se změnami.
 • Když shromažďujeme osobní údaje, používáme je ke specifickému deklarovanému účelu pro zlepšení vašich zkušeností a služeb, které vám poskytujeme.
 • Pokud budeme potřebovat zaslat vaše osobní údaje třetí straně, například poskytovateli překladatelských služeb, budeme požadovat smluvní závazek, že budou s vašimi osobními údaji nakládat a zabezpečí je na stejně vysoké úrovni ochrany a péče, jakou poskytujeme my.
 • Respektujeme vaše právo ponechat si vlastnictví a kontrolu nad vašimi údaji tak, že je můžete upravovat, aktualizovat a mazat podle potřeby.

Shoda s předpisy dnes

V současné době splňujeme nejpřísnější požadavky na ochranu osobních údajů napříč jurisdikcemi a aktivně posuzujeme veškeré aspekty toho, jak nakládáme s osobními údaji a investujeme do provozních opatření pro zajištění, abychom i nadále splňovali požadavky zákazníků.

V současné době používá Turnitin standardní smluvní ustanovení s dalšími ochrannými opatřeními pro splnění měnících se specifických požadavků napříč Evropskou unií na ochranu osobních údajů a soukromí. Jedná se o standardizované smlouvy pro potvrzení, že veškeré údaje předávané mimo EU jsou adekvátně chráněné. To brání tomu, aby naši zákazníci museli požadovat další autorizaci k využití našich služeb.

Jsme v dobrém stavu ohledně dodržování všech norem, používaných k tomu, aby byly údaje plně chráněny, a jsme schopni splnit specifické požadavky podle potřeby. Kroky, které činíme, abychom zachovali integritu a důvěrnost vašich osobních údajů, mimo jiné jsou:

 • Důrazně doporučujeme, aby instituce informovaly studenty, že součástí služby Turnitin je podle použitého řešení Turnitin transfer osobních údajů do Spojených států a doporučujeme, aby k tomu byl získán souhlas studenta co nejdříve.
 • Univerzity mohou naše služby kdykoli zkontrolovat nebo podrobit auditu.
 • Veškeré studentské práce a osobní údaje s nimi spojené jsou kódované a vždy uchovávány v bezpečí.
 • Studenti si mohou zachovat svoji identitu v utajení použitím pseudonymu a poskytnutím dokumentů, obsahujících jen málo či žádná identifikující metadata.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

GDPR nabylo právní účinnosti ve všech členských státech EU 25. května 2018. Směrnice o ochraně osobních údajů (směrnice 95/46/ES) byla nahrazena GDPR. Přestože GDPR je předpis a aktuálně platí ve všech členských zemích EU, existují v rámci GDPR určité předpisy, že členské země budou moci vydávat zákony na národní úrovni ze specifických důvodů, proto se tyto zásady mohou v souladu s tím čas od času měnit.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Turnitin vychází pro svůj právní základ ke zpracování takových osobních údajů primárně z článku 6(1)(e) GDPR. V souladu s tímto ustanovením GDPR se Turnitin spoléhá na oficiální pravomoc správce osobních údajů (instituce, která je zákazníkem Turnitin) při zpracování údajů studentů takovým způsobem, aby bylo možné provádět kontroly namířené proti plagiátorství pro uspokojení instituce, která má v držení práce studentů.

Článek 6(1)(f) GDPR rovněž poskytuje společnosti Turnitin právní základ pro zpracování. Ten spočívá v tom, že je legitimním zájmem správce osobních údajů takové údaje zpracovávat dle svého vlastního rozhodnutí.

Souhlas není primárním základem pro zpracování, na nějž Turnitin spoléhá. Licenční smlouva s koncovým uživatelem, kterou Turnitin využívá u studentů, bude nadále používána jako prostředek nejlepšího postupu a transparentnosti.

Klíčové aspekty GDPR

Dále uvádíme některé aspekty GDPR, které stojí za povšimnutí:

 • GDPR platí pro všechny zpracovávané osobní údaje.
 • GDPR objasňuje, že při zpracovávání osobních údajů občanů členských zemí EU musí zpracovatelé mimo EHP (včetně USA) dodržovat GDPR a zpracovávat je pouze k zákonným důvodům.
 • GDPR vyžaduje při zpracování osobních údajů mnohem více odpovědnosti. Ochrana osobních údajů musí být začleněna do všeho (služby, software, systémy a procesy) již od návrhu a ve standardním nastavení.
 • Práva jednotlivců jsou posílena.
 • Pro export mimo EHP bude použit EU model smluvních ustanovení s dalšími ochrannými opatřeními.

Více informací o GDPR získáte na adrese go.turnitin.com/gdpr

Právní často kladené otázky

Jak Turnitin chrání mé osobní údaje?

Turnitin přijal závazek ochrany osobních údajů a tím soukromí svých uživatelů. Zajišťujeme vhodná technologická a organizační opatření na extrémně vysokých úrovních používáním kódování SSL, redundantních serverů, sofistikovaných firewallů, vícenásobných datových center a auditů ochrany a zabezpečení osobních údajů. Se systémem zabezpečení, který nikdy nebyl prolomen, a se zárukou zachování soukromí studentů dle nepřísnějších norem mohou instruktoři a studenti používat Turnitin s nepřekonanou úrovní důvěry.

Kdo vlastní dokumenty studentů, když jsou předány společnosti Turnitin?

Studenti si ponechají autorská práva k dokumentům poskytnutým službě Turnitin. Uživatelská smlouva společnosti Turnitin opravuje Turnitin k používání prací jako součástí systému prevence plagiátorství dle zásad čestného používání.

Archivuje Turnitin studentské práce?

Turnitin standardně archivuje studentské práce pouze k účelům porovnávání. Instituce si mohou zvolit možnost nemít práce v rámci služby archivovány.

Jak Turnitin dodržuje předpisy na ochranu soukromí v různých zemích?

Jako společnost USA s vysokými standardy zabezpečení a ochrany osobních údajů splňuje Turnitin mnoho požadavků na ochranu osobních údajů jiných zemí, včetně informovaného souhlasu, přístupových práv poskytujících studentů a technických a organizačních opatření k zachování integrity a důvěrnosti osobních údajů.

Jsem vázán/a klikací smlouvou Turnitin? Co když jsem nezletilý?

Ano. Pro nezletilé je požadován rodičovský souhlas zákonného zástupce ke zřízení účtu u Turnitin a smlouva je proto závazná.

Může mě učitel nutit k poskytnutí mých dokumentů společnosti Turnitin, pokud navštěvuji soukromou nebo veřejnou školu?

Ano, v obou případech. Pokud navštěvujete soukromou školu, souhlasil/a s tím, že budete dodržovat zásady školy.

Sdílí Turnitin informace s třetími stranami - poskytovateli služeb?

Turnitin integruje služby třetích stran, jako je Educational Testing Service a Language Weaver, kde mohou být informace o studentovi sdíleny za účelem poskytnutí části těchto služeb. Protože Turnitin provádí transfer informací tam, kde je to nutné k poskytnutí služby, neposílá Turnitin žádné osobně identifikovatelné informace jako je jméno, e-mailová adresa nebo škola poskytovatelům služeb - třetím stranám.

Splňuje Turnitin Obecné nařízení na ochranu osobních údajů?

Ano. Turnitin podstoupil program shody s předpisy, který byl zahájen v září 2017. Turnitin jmenoval úředníka pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za plnění GDPR a je prostředníkem pro styk s úřadem komisaře pro informace (ICO) ve Velké Británii, který je „dozorovým orgánem“ společnosti Turnitin na základě GDPR. Všechny vnitřní zásady společnosti Turnitin o žádostech datových subjektů o přístup, uchovávání údajů, oznámení o porušení údajů atd. jsou v souladu s GDPR. Můžete kontaktovat DPO společnost Turnitin zasláním e-mailu na adresu DPO@turnitin.com.

Splňuje Turnitin předpis USA FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act - zákon o rodinných právech na vzdělávání a ochraně osobních údajů)?

Ano. Služba společnosti Turnitin je v souladu s FERPA a pomáhá institucím bát v souladu s FERPA, včetně následujícího:

Turnitin očekává a navrhuje, aby instituce plnily požadavky FERPA na informování o používání a zpřístupňování záznamů o vzdělání z adresářů a mimo adresáře tak, aby si studenti a rodiče byli vědomi toho, že škola může používat služby jako je Turnitin. Instituce mohou volně provádět kontroly nebo audity našich služeb, aby se ujistily, že jsou všechny informace používány pouze k účelům pro pomoc instruktorům. Údaje jsou vždy uchovávány v bezpečí a jsou používány výhradně k účelům pro pomoc instruktorovi v posuzování úkolu a uživatelé mohou odevzdat své dokumenty s použitím pseudonymu ve formátech obsahujících jen málo či žádná metadata. To omezuje možnost, že budeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.

Splňuje Turnitin předpis US COPPA (Child Online Privacy Protection Act - Zákon o ochraně soukromí dětí online)?

Ano. FTC výslovně uvádí, že požadavky COPPA neplatí pro subjekty, které mají se školami smlouvy na nabídku online programů ve prospěch škol a jejich studentů a shromažďuje osobní údaje pouze k těmto účelům (FTC COPPA často kladený dotaz č. 55.) U těchto služeb není požadováno získání ověřeného rodičovského souhlasu před shromažďováním nebo správou osobních údajů. Služby společnosti Turnitin, zahrnující kontroly originality a online klasifikaci jsou poskytovány na základě smluv společnosti Turnitin se školními sdruženími a neshromažďuje osobní údaje k žádným jiným účelům. FTC uvádí, že za takových okolností operátoři jako Turnitin mohou předpokládat, že škola autorizovala shromažďování osobních údajů na základě toho, že škola získala rodičovský souhlas. Školy často získávají souhlas v rámci zásad akceptovatelného používání, které poskytují studentům a rodičům. Kromě toho COPPA rovněž povoluje, avšak nevyžaduje, aby školy jednaly jako zástupci jménem rodičů a poskytly souhlas k online shromažďování osobních údajů studenta v kontextu školy (FTC COPPA často kladený dotaz č. 54).


Podmínky poskytování služeb

Úvod

Jako poskytovatel služeb v oblasti vzdělávacích technologií vycházíme z osobních údajů, abychom vám poskytli skvělá řešení pro zlepšení učení a výuky a vy se spoléháte na to, že osobní údaje chráníme. Bereme naši odpovědnost vážně a zavazujeme se, že osobní údaje nikdy neprodáme, nebudeme je sdílet a budeme je používat pouze k účelu, k němuž jste dali svolení. Usilovně chráníme veškeré údaje v naší péči a ujišťujeme vás, že máte své údaje naprosto pod kontrolou.

Tyto Zásady používání vymezují právní podmínky, upravující používání této webové stránky a veškerých dalších webových stránek poskytovaných společností Turnitin, LLC („Turnitin”). Souhrnně označujeme webové stránky provozované společností Turnitin jako „Webová stránka“.

*** Používáním našich webových stránek a souvisejících služeb souhlasíte s tím, že jsou pro vás tyto podmínky závazné ze zákona. Pokud nesouhlasíte, tuto webovou stránku laskavě opusťte. ***

Tyto podmínky platí vedle veškerých dalších smluv, které jste případně uzavřeli se společností Turnitin, včetně smlouvy upravující vaše používání produktů a služeb Turnitin či jejich používání vaší organizací (např. Registrační smlouva Turnitin).

Pokud existuje rozpor mezi těmito podmínkami a jakoukoli jinou separátní smlouvou, rozhodující je separátní smlouva s výjimkou toho, že ve vztahu k záležitostem vždy platí sekce GDPR tohoto dokumentu.

Na vysoké úrovni vás žádáme, abyste souhlasili s používáním našich webových stránek a služeb pouze k určenému účelu, neporušovali žádné zákony a neumožnili nikomu jinému používat naše webové stránky k nelegální činnosti (jako je podvod, spam, pomluva, rozšiřování virů a jiné společensky nepřijatelné jednání).

Děkujeme vám!

Právní souhlas

Při souhlasu s těmito podmínkami vám Turnitin uděluje nevýhradní licenci k používání Webové stránky k vašemu osobnímu nekomerčnímu požití. Souhlasíte s tím, že NEBUDETE používat Webové stránky používat k účelům, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami.

 • Nesmíte zpětně analyzovat, rozkládat, demontovat nebo dekompilovat žádný software nebo technologii, na níž je založena webová stránka nebo jsou poskytnuty prostřednictvím webové stránky s výjimkou rozsahu povoleného platným zákonem.
 • Obsah Webové stránky nesmí být distribuován, modifikován, reprodukován ani používán jako celek nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu společnosti Turnitin. Můžete stáhnout obsah z Webové stránky na jakýkoli jednotlivý počítač, pokud neporušíte žádná autorská práva, ochrannou známku nebo jiné poznámky o vlastnictví. Jakékoli používání těchto materiálů na kterékoli jiné webové stránce nebo v prostředí počítačů zapojených do sítě k jakémukoli účelu je zakázáno.
 • K obklopování nebo vymezení části Webových stránek nesmíte bez výslovného písemného svolení společnosti Turnitin použít techniku rámců.

Pokud porušíte některou z těchto podmínek, nebudete nadále oprávněni Webovou stránku používat.

Doporučujeme vám uložit si kopii těchto podmínek k pozdějšímu nahlédnutí. Upozorňujeme vás, že můžeme tyto podmínky kdykoli revidovat a je vaší odpovědností si tyto podmínky pravidelně pročítat a vědět, že když používáte Webovou stránku, jsou pro vás závazné nejnovější podmínky.

Pro váš komfort jsme naše podmínky poskytli k dispozici na naší domovské stránce a v každém bodu, kde požadujeme vaše osobní údaje.

Vlastnictví autorských práv

Webovou stránku vlastní a provozuje Turnitin. Veškeré související služby, obsah, údaje, informace a další materiály na Webové stránce nebo přímo přístupné z Webové stránky jsou rovněž vlastnictvím společnosti Turnitin, jejích poboček, dceřiných společností, poskytovatelů licence a/nebo dodavatelů. Webové stránky jsou chráněny mezinárodními zákony a zákony USA o autorských právech a ochranných známkách. Veškeré kopie materiálu nebo jiného obsahu poskytnutého prostřednictvím Webové stránky musí obsahovat stejné upozornění na autorská a jiná práva, které jsou v materiálu nebo obsahu. Práva, která vám nejsou výslovně udělena těmito podmínkami nebo jinou dohodou se společností Turnitin, jsou vyhrazena společnosti Turnitin a/nebo jejím dodavatelům a poskytovatelům licencí.

Pokud jste student a poskytujete dokument k posouzení ve spojení s výukou, kterou absolvujete, upozorňujeme vás, že si ponecháváte autorská práva k vlastnictví. Obsah vašeho dokumentu se používá výhradně k účelu poskytování vzdělávacích služeb.

Buďte ujištěni, že usilovně chráníme veškeré osobně identifikovatelné údaje a veškeré dokumenty poskytnuté k použití prostřednictvím naší Webové stránky a/nebo našich služeb. S vyloučením komunikace týkající se osobních údajů, bude s veškerou komunikací nebo materiály jakéhokoliv druhu, které nám zašlete e-mailem, poštou nebo prostřednictvím Webových stránek, včetně otázek, komentářů, návrhů a dalších údajů a informací zacházeno jako s nevlastnickou. Uvádíme to zde jako vaše „Komunikace“, které může Turnitin bezplatně používat k obchodním účelům, mimo jiné k vývoji a používání produktů.

Společnost Turnitin může (avšak není povinna) sledovat všechny oblasti Webových stránek na přítomnost a obsah uživatelské Komunikace, jako jsou chatovací místnosti, nástěnky a jiná uživatelská fóra. Společnost Turnitin neponese odpovědnost ohledně obsahu této Komunikace. Společnost Turnitin si ponechává právo dle vlastního uvážení odstranit komunikaci, která obsahuje materiál považovaný za urážlivý, pomlouvačný, nemravný nebo jinak nevhodný.

Použití rámců

K používání, obklopování nebo vymezení části Webových stránek nesmíte bez výslovného písemného svolení společnosti Turnitin použít techniku rámců.

Jurisdikce

Webovou stránku řídí a kontroluje Turnitin ze svých kanceláří v Kalifornii ve spojených státech amerických. Nečiní si žádný nárok na to, že jsou materiály vhodné k použití v jiných lokalitách. Uživatelé, kteří se rozhodnou přistupovat na Webové stránky z jiných míst, tak činí z vlastní vůle a nesou odpovědnost za dodržení příslušných místních nebo národních zákonů, pokud a v jakém rozsahu zde platí místní a národní zákony.

Jakýkoli software na této Webové stránce podléhá kontrolám exportu Spojených států a potenciálně také importním zákonům vaší jurisdikce. Žádný software z této Webové stránky nesmí být stahován, exportován nebo reexportován žádné osobě nebo subjektu na seznamu speciálně určených zemí Ministerstva financí USA nebo v tabulce zakázek k odmítnutí Ministerstva obchodu USA nebo je to jinak zakázáno zákony na kontrolu exportu USA. Stahováním nebo jiným používáním Softwaru z této Webové stránky jakýmkoli způsobem zaručujete a prohlašujete, že nejste na žádném takovém seznamu anebo pod kontrolou či státním příslušníkem nebo rezidentem žádné takové země.

Jakékoliv používání staženého softwaru státními institucemi v USA, mimo jiné včetně vzdělávacích institucí, v souladu s jejich právními předpisy nebo právními předpisy příslušných států, se řídí „omezenými právy“ v souladu s definicí stanovenou v předpisu FAR číslo 52.227-19(c)(2) nebo předpisu DFAR číslo 252.227.7013(c)(1) (pokud jsou používány orgány ministerstva obrany).

Ochranné známky

Společnost Turnitin, LLC a další názvy produktů a služeb společnosti Turnitin, které jsou na Webových stránkách, jsou ochrannými známkami a servisními značkami společnosti Turnitin. Ochranné známky a servisní značky společnosti Turnitin nesmí být použity v souvislosti s jiným produktem či službou, které nejsou produkty či službami společnosti Turnitin, ani způsobem, který by mohl zákazníky zmást.

Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky a loga použitá na Webových stránkách patří příslušným vlastníkům. Společnost Turnitin si nečiní vůči značkám jiných subjektů, které se mohou objevit na Webových stránkách, žádné nároky.

Vaše licence udělená nám

Není-li na Webových stránkách stanoveno jinak, včetně našich zásad ochrany osobních údajů, bude s veškerou komunikací nebo materiály jakéhokoliv druhu, které nám zašlete e-mailem, poštou nebo prostřednictvím Webových stránek (s výjimkou osobně identifikovatelných informací studentů a veškerých dokumentů poskytnutých na webové stránky), včetně otázek, komentářů, návrhů a dalších údajů a informací (vaše „komunikace “) zacházeno jako s nevlastnickou. Udělujete společnosti Turnitin nevýlučnou, bezplatnou, trvalou, celosvětovou, neodvolatelnou licenci reprodukovat, přenášet, zobrazovat, zveřejňovat a jinak používat vaši komunikaci na Webových stránkách nebo jinde pro obchodní účely. Smíme používat jakékoliv nápady, koncepty, techniky či know-how z vaší komunikace za jakýmkoliv účelem, mimo jiné včetně rozvoje a používání produktů a služeb na komunikaci založených.

Vaše komunikace: Společnost Turnitin může, avšak není povinna sledovat či kontrolovat všechny oblasti Webových stránek, kde může být dostupná uživatelská komunikace, mimo jiné včetně chatovacích místností, nástěnek a jiných fór. Společnost Turnitin však neponese odpovědnost ohledně obsahu této komunikace, ať už na základě zákona o autorských právech, pomluvách, ochrany osobních údajů, nemravnosti či jinak. Společnost Turnitin si ponechává právo dle vlastního uvážení odstranit komunikaci, která obsahuje materiál považovaný za urážlivý, pomlouvačný, nemravný nebo jinak nevhodný.

Akceptovatelné používání zásad

Aby si kdokoli mohl užít Webovou stránku, Turnitin si vyhrazuje právo potlačit přístup na Webovou stránku pro kohokoli, kdo poruší tyto zásady a následující ustanovení. NEPROVÁDĚJTE následující:

 1. Neomezujte potěšení kteréhokoli jiného uživatele z této Webové stránky.
 2. Nezapojujte se do žádných nezákonných ohrožujících, zneužívajících, nactiutrhačných, pomlouvačných, pornografických profanující nebo jinak uráživých akcí.
 3. Nedopouštějte se ani nepodněcujte k trestnému jednání, nedávejte vzniknout občanskoprávní odpovědnosti ani nijak neporušujte zákon.
 4. Nenarušujte a neporušujte práva žádné třetí strany, mimo jiné patenty, autorská práva, obchodní známky, soukromí a žádná jiná vlastnická práva.
 5. Nedistribuujte nic, co obsahuje virus nebo jinou škodlivou komponentu.
 6. Nedistribuujte nic, co obsahuje falešné nebo zavádějící indikace původu nebo prohlášení faktu.

Turnitin si vyhrazuje právo zpřístupnit informace v případě nutnosti k uspokojení právního požadavku, včetně předpisů, požadavků státních orgánů, soudních příkazů nebo obsílek. Společnost Turnitin si rovněž vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakoukoliv komunikaci, nebo její části, která je dle jejího uvážení nevhodná nebo Webové stránky poškozuje, případně je v rozporu s těmito podmínkami.

Jinými slovy: jednejte s respektem vůči ostatním. Děkujeme vám!

Zásady ochrany osobních údajů. Respektujeme a chráníme veškeré osobně identifikovatelné informace. Podrobnosti naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Externí odkazy

Webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. To neznamená, že Turnitin podporuje nebo doporučuje takovou webovou stránku nebo produkty či zdroje této třetí strany, ani to neznamená spojení s takovou třetí stranou nebo její sponzorování. Společnost Turnitin nenese odpovědnost za software, data nebo jiné informace dostupné na webových stránkách třetích stran. Když navštívíte webovou stránku třetí strany, přestože je na ni odkaz na webové stránce Turnitin, odpovídáte za plnění podmínek používání této třetí strany. Uznáváte, že společnost Turnitin neponese odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku přístupu, používání nebo spolehnutí se na webové stránky třetích stran, softwaru, dat nebo dalších informací.

Správnost a integrita informací

Přestože Turnitin vynakládá veškeré úsilí k zajištění integrity a správnosti Webové stránky, neposkytuje žádné záruky na správnost Webové stránky. Je možné, že by Webová stránka mohla obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo jiné chyby a že třetí strany mohou na Webovou stránku umístit neautorizované dodatky a smazat nebo pozměnit její obsah. Pokud naleznete nějakou chybu, informujte Turnitin, aby bylo možné ji opravit. Informace na Webové stránce mohou být měněny a aktualizovány bez předchozího upozornění.

Žádná záruka

WEBOVÉ STRÁNKY A VEŠKERÉ INFORMACE A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ SE VŠEMI CHYBAMI A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. SPOLEČNOST TURNITIN NEZARUČUJE, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE BUDOU VÝSLEDKY ČI POROVNÁNÍ PROVEDENÁ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH ÚPLNÁ A PŘESNÁ. SPOLEČNOST TURNITIN NEZARUČUJE, ŽE BUDE PŘÍSTUP K TĚMTO STRÁNKÁM NEBO FUNGOVÁNÍ SLUŽEB NEPŘERUŠOVANÉ ČI BEZCHYBNÉ NEBO ŽE BUDOU VADY NA STRÁNKÁCH OPRAVENY. SPOLEČNOST TURNITIN SE V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM ZŘÍKÁ VŠECH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH ČI ZÁKONNÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ NEPORUŠENÍ, SHODY S PROHLÁŠENÍM NEBO POPISEM, ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, KVALITY INFORMACÍ, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, VLASTNICTVÍ, NEPORUŠENÍ PRÁV A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.

Omezení odpovědnosti

Tato Webová stránka a její služby se poskytují „tak jak jsou“. Turnitin neručí za to, že Webová stránka splní všechny vaše požadavky a očekávání. Může dojít k chybám nebo přerušení provozu. SPOLEČNOST TURNITIN SE V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM ZŘÍKÁ VŠECH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH ČI ZÁKONNÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ NEPORUŠENÍ, SHODY S PROHLÁŠENÍM NEBO POPISEM, ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, KVALITY INFORMACÍ, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, VLASTNICTVÍ, NEPORUŠENÍ PRÁV A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.

DŮLEŽITÉ: Společnost Turnitin ani její poskytovatelé licence či dodavatelé neodpovídají za žádnou ztrátu nebo škodu na základě okolností v důsledku používání této Webové stránky nebo služeb s ní spojených. To znamená, že souhlasíte s tím, že odpovídáte za jakoukoli škodu nebo ztrátu ve spojení s používáním této Webové stránky nebo služeb společnosti Turnitin. Toto omezení neplatí v rozsahu, který je zakázán zákonem.

Pokud jste s touto Webovou stránkou nebo s jejími službami nespokojeni, přestaňte tuto Webovou stránku používat. V NĚKTERÝCH STÁTECH NEPOVOLUJÍ ZÁKONY OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ČI OMEZENÍ A MŮŽETE MÍT NÁROK NA DALŠÍ PRÁVA.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete bránit společnost Turnitin proti jakémukoli nároku (včetně poplatků právním zástupcům a nákladů) vzniklé v důsledku vašeho (a) používání webové stránky, (b) poškození jakéhokoli práva třetí strany nebo (c) porušení kterékoli z těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že budete spolupracovat, jak může být přiměřeně požadováno, při obhajobě nároku. Společnost Turnitin si vyhrazuje právo na vlastní náklady ochránit a mít kontrolu nad spory týkajícími se odškodnění podle tohoto bodu a v každém případě souhlasíte, že neurovnáte žádný takový spor bez předchozího písemného svolení od společnosti Turnitin.

Nároky

Společnost Turnitin je v souladu se zákonem o autorských právech Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) („DMCA“) registrovaná u Úřadu pro autorská práva v USA (United States Copyright Office) jako poskytovatel služeb. Všechna oznámení o porušení autorských práv musí být zaslána našemu zástupci pro autorská práva:

Chief Financial Officer

Turnitin, LLC

2101 Webster St

Suite 1800

Oakland, California 94612

Telefon: +1 510-764-7600

E-mail: legal@turnitin.com

Společnost Turnitin respektuje duševní vlastnictví ostatních a usilovně pracuje na jeho ochraně a totéž vyžaduje od svých uživatelů. Jste-li přesvědčeni, že byla vaše práce kopírována způsobem, který znamená porušení autorských práv, zašlete zástupci pro autorská práva společnosti Turnitin následující informace:

 1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem vlastníka autorského podílu;
 2. Popis práce, jejíž autorská práva byla údajně porušena;
 3. Popis umístění materiálu, jehož autorská práva mají být porušena, na Webových stránkách;
 4. Svou adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 5. Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné používání není schválené vlastníkem autorského práva, jeho zástupcem nebo zákonem;
 6. Prohlášení, pod hrozbou sankce za křivou výpověď, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou správné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jeho jménem.

Všeobecně

S výjimkou níže uvedeného tvoří tyto podmínky úplnou smlouvu mezi společností Turnitin (náležející k této Webové stránce a službám společnosti Turnitin).

Podrobnosti

Strany souhlasí s tím, že veškeré spory, nároky nebo rozpory, které vzniknou z těchto podmínek nebo se jich týkají a nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je třeba předložit ke konečnému a závaznému rozhodnutí v souladu se zákonem USA o arbitráži, 9 U.S.C. sekce 1 a násl. Případná arbitráž se bude konat v Alameda County v Kalifornii, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Do čtrnácti (14) dnů poté učiní arbitr konečné rozhodnutí, omezené na písemnou formu, podepsané arbitrem a zaslané poštou všem stranám a jejich právním zástupcům. Veškerá rozhodnutí arbitra budou pro strany konečná, závazná a nezvratná a představují jedinou metodu řešení sporů nebo předmětů arbitráže v souladu s tímto Zákonem USA o arbitráži, 9 U.S.C. Sec. 1 a násl. Případná arbitráž se bude konat v Alameda County v Kalifornii, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Do čtrnácti (14) dnů poté učiní arbitr konečné rozhodnutí, omezené na písemnou formu, podepsané arbitrem a zaslané poštou všem stranám a jejich právním zástupcům. Veškerá rozhodnutí arbitra budou pro strany konečná, závazná a nezvratná a představují jedinou metodu řešení sporů nebo předmětů arbitráže v souladu s touto smlouvou, avšak s tím, že nic nemůže stranám zakázat domáhat se práv u soudu nebo usilovat o schůdnou nápravu u soudu kompetentní jurisdikce. Arbitr nebo soud příslušné jurisdikce může vydat exekuční titul k prosazení rozhodnutí arbitra. Rozsudek může být učiněn na základě takového rozhodnutí v souladu s platným zákonem u jakéhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Tato sekce platí tam, kde platí GDPR pro zpracování osobních údajů datových subjektů v EU společností Turnitin. Odkazy na „články“ a „kapitoly“ v této sekci se týkají příslušných článků a kapitol v GDPR a výrazy psané kurzívouodpovídají definicím v GDPR. Tato sekce je pro Turnitin závazná.

Správce osobních údajů tímto poskytuje společnosti Turnitin všeobecný písemný souhlas s angažováním jiných zpracovatelů při poskytování služeb. Turnitin bude informovat správce osobních údajů o jakýchkoli zamýšlených změnách zpracovatelů a zaručí správci osobních údajů právo proti takovým změnám vznést námitku.

Platí následující informace:

Předmě zpracování:

Zpracování odevzdaných materiálů (studentských nebo akademických dokumentů nebo navrhovaných publikovaných textů) a s nimi souvisejících osobních údajů v souladu s níže popsaným účelem.

Dobazpracování:

Uchovávání obsahu odevzdaných materiálů se uskutečňuje neomezeně, pokud správce osobníc údajů nevydá jiné rozhodnutí.

Povaha zpracování:

Shromažďování, uchovávání, získávání, používání (v souvislosti s funkcemi porovnávání textů).

Účel zpracování:

Umožnit akademickým institucím a vydavatelstvím odhalit případné plagiátorství v akademickém a publikačním sektoru.

Typ osobních údajů:

Jméno, příjmení, e-mailová adresa (akademická), identifikační číslo studenta (pokud je poskytne správce osobních údajů), obsah.

Kategorie datových subjektů:

Studenti, správci účtů, instruktoři, autoři.

Povinnosti správce osobních údajů:

Správce osobních údajů je povinen dodržovat své všeobecné závazky na základě GDPR, zejména zpracovávat osobní údaje, které shromažďuje v souladu s články 5 a 6, splňovat požadavky článků 13, 14, 24, 30 a 32 a jednat v souladu se všemi žalovatelnými právy datového subjektu.

Právasprávce osobních údajů:

Správce osobních údajů může uplatňovat svá práva vůči zpracovateli na základě GDPR, zejména na základě článků 28 a 32.

Turnitin jako zpracovatel osobních údajů potvrzuje, že:

 1. zpracovává osobní údaje pouze na základě dokumentovaných pokynů od správce osobních údajů, mimo jiné ve vztahu k transferům osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to nepožaduje zákon Evropské unie nebo její členské země, jemuž zpracovatel osobních údajů podléhá. V takovém případě bude zpracovatel osobních údajů informovat správce osobních údajů o takovém zákonném požadavku před zpracováním, pokud takový zákon informování nezakazuje z významných důvodů ve veřejném zájmu;
 2. zajišťuje, že se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k uchování v tajnosti nebo jsou zavázány k uchování v tajnosti na základě patřičného zákonného závazku k uchování v tajnosti;
 3. činí veškerá opatření požadovaná na základě článku 32;
 4. respektuje podmínky uvedené v odstavcích 2 a 4 článku 28 pro angažování jiného zpracovatele a v případě, že angažuje jiného zpracovatele k poskytnutí služby, zajistí, aby zpracovatel dodržoval stejné závazky v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s odstavcem 3 článku 28;
 5. se zohledněním povahy zpracování asistuje správci vhodnými technickými a organizačními opatřeními, pokud je to možné, pro splnění závazku správce osobních údajů reagovat na požadavky k vykonávání práv datových subjektů, vymezených v kapitole III;
 6. asistuje správci osobních údajů při zajišťování plnění závazků v souladu s články 32 až 36 při zohlednění povahy zpracování a informací dostupných zpracovateli;
 7. na základě volby správce osobních údajů smaže nebo vrátí veškeré osobní údaje správci osobních údajů po ukončení poskytování služeb týkajících se zpracování a smaže existující kopie, pokud zákon Evropské unie nebo členské země nevyžaduje uchovávání osobních údajů a
 8. poskytne správci osobních údajů k dispozici veškeré informace nezbytné k prokázání shody se závazky vymezenými v článku 28 a umožní a přispěje k provádění auditů, včetně kontrol prováděných správcem osobních údajů nebo jiným auditorem pověřeným správcem osobních údajů.

Pokud máte dotazy, pošlete e-mail na adresu legal@turnitin.com.


Shoda s předpisy EU na ochranu osobních údajů

Spolupracujeme se zákazníky po celém světě a naší nejvyšší prioritou je získat si vaši důvěru. Chápeme, že ochrana osobních údajů je zásadně důležitá pro dobré služby zákazníkům. Ve společnosti Turnitin, LLC je naším cílem fungovat transparentně a v souladu s regulačním prostředím EU, abyste se vy, naši vážení zákazníci cítili bezpečně a měli záležitosti pod kontrolou.

Turnitin, LLC, zahrnující iThenticate, a Gradescope je plně odhodlán k následujícím postupům pro ochranu vašich údajů:

 • Vaše údaje nikdy neprodáme.
 • Vaše údaje nebudeme nikdy požívat pro cílenou reklamu.
 • Zabezpečíme vaše údaje v infrastruktuře s certifikací SOC2, vlastním silným šifrováním a nejlepšími postupy zabezpečení.

 • Respektujeme místní zákony na ochranu osobních údajů a spolupracujeme s právními experty, abychom drželi krok se změnami.
 • Když shromažďujeme osobní údaje, používáme je ke specifickému deklarovanému účelu pro zlepšení vašich zkušeností a služeb, které vám poskytujeme.
 • Pokud budeme potřebovat zaslat vaše osobní údaje třetí straně, například poskytovateli překladatelských služeb, budeme požadovat smluvní závazek, že budou s vašimi osobními údaji nakládat a zabezpečí je na stejně vysoké úrovni ochrany a péče, jakou poskytujeme my.
 • Respektujeme vaše právo ponechat si vlastnictví a kontrolu nad vašimi údaji tak, že je můžete upravovat, aktualizovat a mazat podle potřeby.

Shoda s předpisy dnes 

V současné době splňujeme nejpřísnější požadavky na ochranu osobních údajů napříč jurisdikcemi a aktivně posuzujeme veškeré aspekty toho, jak nakládáme s osobními údaji a investujeme do provozních opatření pro zajištění, abychom i nadále splňovali požadavky zákazníků, pokud dojde k reformě pravidel na ochranu osobních údajů.

V současné době používá Turnitin standardní smluvní ustanovení obsahující dodatečná ochranná opatření pro splnění měnících se specifických požadavků napříč Evropskou unií na ochranu osobních údajů a soukromí. Jedná se o standardizované smlouvy pro potvrzení, že veškeré údaje předávané mimo EU jsou řádně chráněné.

Jsme v dobrém stavu ohledně dodržování všech norem, používaných k tomu, aby byly údaje plně chráněny, a jsme schopni splnit specifické požadavky podle potřeby. Kroky, které činíme, abychom zachovali integritu a důvěrnost vašich osobních údajů, mimo jiné jsou:

 • Důrazně doporučujeme, aby instituce informovaly studenty, že součástí služby Turnitin je transfer osobních údajů do Spojených států.

 • Univerzity mohou naše služby kdykoli podrobit auditu.

 • Veškeré studentské práce a osobní údaje s nimi spojené jsou kódované a vždy uchovávány v bezpečí.

 • Studenti si mohou zachovat svoji identitu v utajení použitím pseudonymu a poskytnutím dokumentů, obsahujících jen málo či žádná identifikující metadata.

Právní změny 

Zákony z roku 1995, které upravovaly způsoby ochrany osobních údajů v EU, byly vytvořeny dříve, než naše životy ovládly chytré telefony a sociální média. V několika minulých letech proběhla jednání pro sjednocení a zjednodušení zákonů a předpisů používaných k určování, jaké závazky mají společnosti pro ochranu údajů při překračování hranic v EU.

EU schválila konečnou verzi Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost v roce 2018. Směrnice 95/46/ES byla nahrazena nařízením GDPR.

Časový přehled ochrany osobních údajů v EU 

1995: Směrnice o ochraně osobních údajů (95/46/ES) vytváří rámec pro zákony o ochraně osobních údajů v jednotlivých členských zemích EU.

2000: Rozhodnutí Bezpečný přístav pro úpravu transferu mimo EU.

2012: Evropská komise předkládá návrh Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR).

2015: Bezpečný přístav pozbývá platnosti.

2016: Publikována konečná verze GDPR. Štít na ochranu soukromí se stává novým mechanismem pro transatlantické přenosy osobních údajů.

2018: GDPR vstupuje v platnost a harmonizuje zákony EU na ochranu osobních údajů.

2020: Štít na ochranu soukromí pozbývá platnosti.

Klíčové rozdíly v pravidlech na ochranu osobních údajů. 

Turnitin plně a aktivně podporuje přechod na zjednodušené, jednotnější aplikování zákona jak platí pro ochranu osobních údajů v Evropě a mimo Evropu. Dále uvádíme některé změny, které stojí za povšimnutí:

● V roce 1995 měla směrnice různou interpretaci pro každou členskou zemi, zatímco záměrem GDPR je poskytnout regulační nástroj fungující na úrovni EU. Očekávání je tedy takové, že není potřeba tolik proměn a aby ochrana osobních údajů platila pro všechny.

● Nové předpisy platí pro VŠECHNY shromážděné osobní údaje se záměrem znesnadnit profilování lidí.

● GDPR upřesňuje, že zpracovatelé osobních údajů v USA musí dodržovat GDPR a ke zpracování osobních údajů mít platný základ s oporou v zákoně.

● GDPR vyžaduje při zpracování osobních údajů mnohem více odpovědnosti. Ochrana osobních údajů musí být začleněna do všeho (služby, software, systémy a procesy) již od návrhu a ve standardním nastavení. Očekávání je takové, že možnost smazání údajů bude rovněž povinná.

● Na základě GDPR může být po veřejných orgánech a společnostech závislých na zpracování osobních údajů požadováno, aby jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který bude odpovídat za zajištění dodržování zákonných procesů nakládání s osobními údaji.

● Práva jednotlivců byla posílena. Například zásady používání cookies by mely být sdělovány jasněji a měly by být zřejmější.

● Koncoví uživatelé musí být informováni o narušení osobních údajů do 72 hodin. Na základě směrnice z roku 1995 neexistují jednotná pravidla aplikovaná napříč EU.

● Pro export údajů do USA budou použita standardní smluvní modelová ustanovení s dodatečnými ochrannými opatřeními.

Další zdroje 


Ochrana autorských práv

Turnitin souhlasí s tím, že studenti mají mít autorská práva ke své originální práci. Obvyklé chybné pojetí spočívá v tom, že se studenti vzdají svých vlastnických práv, když předají dokumenty společnosti Turnitin. To prostě není pravda!

Studenti, kteří předají své dokumenty společnosti Turnitin, si ponechávají autorská práva k práci, kterou vytvořili. Kopie předaných dokumentů jsou uchovávány v archivační databázi Turnitin pro porovnání s dokumenty předanými v budoucnu. Je to postup, který chrání a posiluje vlastnictví autorských práv.

Soudce oblastního soudu v USA rozhodl, že archivace dokumentů studentů pro posouzení originality nově předaných dokumentů představuje čestné použití na základě zákona USA o autorských právech, poskytuje „zásadní veřejný přínos“ a pomáhá chránit dokumenty před zneužíváním druhými. Přečtěte si rozhodnutí ve zkráceném řízení.

Rozhodnutí ve zkráceném řízení bylo jednoznačně potvrzeno odvolacím soudem USA. Přečtěte si zveřejněné rozhodnutí.


Právní často kladené otázky

Australský právní PDF

Kanadský právní PDF

Mexický právní PDF

Mexický právní PDF (ES)

Jak Turnitin chrání mé osobní údaje?

Turnitin přijal závazek ochrany osobních údajů a zabezpečení našich uživatelů a jejich údajů. Zajišťujeme ochranu osobních údajů a zabezpečení na extrémně vysokých úrovních používáním infrastruktury s certifikací SOC2, šifrování SSL, redundantních serverů, sofistikovaných firewallů, vícenásobných datových center a auditů ochrany a zabezpečení osobních údajů. Se systémem zabezpečení, který nikdy nebyl prolomen, a se zárukou zachování soukromí studentů dle nepřísnějších norem mohou instruktoři a studenti používat Turnitin s nepřekonanou úrovní důvěry.

Kdo vlastní dokumenty studentů, když jsou předány společnosti Turnitin?

Studenti si ponechají autorská práva k dokumentům poskytnutým službě Turnitin. Uživatelská smlouva společnosti Turnitin opravuje Turnitin k používání prací jako součástí systému prevence plagiátorství dle zásad čestného používání. O používání dokumentů studentů společností Turnitin rozhodl oblastní soud ve Spojených státech v roce 2007 jako o čestném používání a rozhodnutí bylo potvrzeno v odvolání v roce 2009.

Přečtěte si rozhodnutí z roku 2007 ve zkráceném řízení

Přečtěte si zveřejněné rozhodnutí z roku 2009

Archivuje Turnitin studentské práce?

Turnitin standardně archivuje studentské práce pouze k účelům porovnávání. Instituce si mohou zvolit možnost nemít práce v rámci služby archivovány.

Obhajoba čestného používání v části 107 zákona o autorských právech byla uznána jako „spravedlivé pravidlo rozumného uvážení“. Při zvažování, zda se v případě použití jedná o čestné použití, soudy často analyzují, zda je použití prospěšné pro společnost jako celek (jako součást určování, zda je použití transformativní) a zda má uživatel „čisté ruce“. Oblastní soud i čtvrtý obvod dospěly k závěru, že archivace studentských prací ve vzdělávacím kontextu je čestným používáním. Na základě tohoto rozhodnutí soudy neshledaly, že by používání studentských prací společností Turnitin bylo v jakémkoli ohledu neetické.

Jak Turnitin dodržuje předpisy na ochranu soukromí v různých zemích?

Jako společnost USA s vysokými standardy zabezpečení a ochrany osobních údajů splňuje Turnitin mnoho požadavků na ochranu osobních údajů jiných zemí, včetně informovaného souhlasu, přístupových práv poskytujících studentů a technických a organizačních opatření k zachování integrity a důvěrnosti osobních údajů.

Jsem vázán/a klikací smlouvou Turnitin? Co když jsem nezletilý?

Ano. Oblastní soud spojených států pro východní oblast Virginie shledal, že online klikací smlouva na webové stránce Turnitin je platnou smlouvou i vůči nezletilým, Pro nezletilé je požadován rodičovský souhlas zákonného zástupce ke zřízení účtu u Turnitin a smlouva je proto závazná.

Může mě učitel nutit k poskytnutí mých dokumentů společnosti Turnitin, pokud navštěvuji soukromou školu? Veřejná škola? 

Ano, v obou případech. Pokud navštěvujete soukromou školu, souhlasil/a s tím, že budete dodržovat zásady školy.

Vzhledem k veřejné škole, jak rozhodl oblastní soud Spojených států pro východní oblast Virginie o odmítnutí nároků čtyř studentů, že byli nepatřičně nuceni předat své dokumenty společnosti Turnitin nebo čelit klasifikaci nedostatečně, „Školy mají právo rozhodovat o tom, jak monitorovat a řešit ve svých školách plagiátorství a mohou angažovat společnosti jako je Turnitin, aby jim v tom pomohly“.

Sdílí Turnitin informace s třetími stranami - poskytovateli služeb? 

Turnitin integruje služby třetích stran, jako je Educational Testing Service a Language Weaver, kde mohou být informace o studentovi sdíleny za účelem poskytnutí části těchto služeb. Protože Turnitin provádí transfer informací tam, kde je to nutné k poskytnutí služby, neposílá Turnitin žádné osobně identifikovatelné informace jako je jméno, e-mailová adresa nebo škola poskytovatelům služeb - třetím stranám.

Splňuje Turnitin předpis USA FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act - zákon o rodinných právech na vzdělávání a ochraně osobních údajů)? 

Ano. Služba společnosti Turnitin je v souladu s FERPA a pomáhá institucím bát v souladu s FERPA, včetně následujícího:

Turnitin očekává a navrhuje, aby instituce plnily požadavky FERPA na informování o používání a zpřístupňování záznamů o vzdělání z adresářů a mimo adresáře tak, aby si studenti a rodiče byli vědomi toho, že škola může používat služby jako je Turnitin.

Instituce mohou volně provádět kontroly nebo audity našich služeb, aby se ujistily, že jsou všechny informace používány pouze k účelům pro pomoc instruktorům.

Údaje jsou vždy uchovávány v bezpečí a jsou používány výhradně k účelům pro pomoc instruktorovi v posuzování úkolu.

Uživatelé mohou odevzdat své dokumenty s použitím pseudonymu ve formátech obsahujících jen málo či žádná metadata. To omezuje možnost, že budeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.

Splňuje Turnitin předpis USA COPPA (Child Online Privacy Protection Act - Zákon o ochraně soukromí dětí online)?

Ano. FTC výslovně uvádí, že požadavky COPPA neplatí pro subjekty, které mají se školami smlouvy na nabídku online programů ve prospěch škol a jejich studentů a shromažďuje osobní údaje pouze k těmto účelům. (FTC COPPA často kladený dotaz č. 55.) U těchto služeb tedy není požadováno získání ověřeného rodičovského souhlasu před shromažďováním nebo správou osobních údajů. Služby společnosti Turnitin, zahrnující kontroly originality a online klasifikaci jsou poskytovány na základě smluv společnosti Turnitin se školními sdruženími a neshromažďuje osobní údaje k žádným jiným účelům. FTC uvádí, že za takových okolností operátoři jako Turnitin mohou předpokládat, že škola autorizovala shromažďování osobních údajů na základě toho, že škola získala rodičovský souhlas. Školy často získávají souhlas v rámci zásad akceptovatelného používání, které poskytují studentům a rodičům. Kromě toho COPPA rovněž povoluje, avšak nevyžaduje, aby školy jednaly jako zástupci jménem rodičů a poskytly souhlas k online shromažďování osobních údajů studenta v kontextu školy. (FTC COPPA často kladený dotaz č. 54.)

Koho mohu kontaktovat ve společnosti Turnitin pokud mám obavy o zachování soukromí? 

Jsme vždy připraveni odpovědět na veškeré otázky a řešit případné obavy, které máte. Napište nám na adresu legal@turnitin.com