Zobrazení zprávy o podobnosti

Skóre podobnosti je procentuální vyjádření míry shody obsahu práce s databázemi nástroje Turnitin. Nejedná se o vyhodnocení, zda se v práci nachází plagovaný obsah. Zpráva o podobnosti instruktorům umožňuje v odevzdané práci snadno najít shodný nebo podobný text.

Zobrazování podobností  

1. Přehled shod poskytuje přehled všech shod, které byly v práci nalezeny. Chcete-li zobrazit Přehled shod, klikněte v panelu nástrojů podobnosti na červené skóre podobnosti. Zvýrazní se všechny shody v práci.

2. Všechny shody se zobrazí v postranním panelu Přehled shod v sestupném pořadí.

 

3. Chcete-li o jednotlivých shodách zobrazit podrobnosti, klikněte na šipku napravo od procentuální hodnoty.

4. Analýza shody zobrazuje všechny zdroje nalezené pro jednotlivé podobnosti. Chcete-li zdroje zobrazit přímo v práci, klikněte na některý z nich v Analýze shody.

5. V práci se zobrazí pole se zdrojem, kde bude uveden nalezený shodný text. Chcete-li si přečíst celý zdroj, klikněte na ikonu knihy v pravém horním rohu pole. K poli se zdrojem můžete přistupovat i přímo z práce. Stačí kliknout na červenou vlaječku nalevo od zvýrazněného textu.

Poznámka: Mezi zdroji lze v poli se zdrojem přepínat kliknutím na šipku vlevo nebo vpravo.

6. Celý zdrojový text se nyní zobrazí v postranním panelu Celý zdrojový text. Shodný text bude zobrazen červeně.

Poznámka: Kliknete-li na hypertextový odkaz zdroje v poli se zdrojem nebo v postranním panelu, budete přesměrováni na web, kde byla shoda nalezena.

Zobrazení zdrojů

V postranním panelu Všechny zdroje se zobrazují všechny zdroje seřazené od nejvyššího k nejnižšímu. Kliknutím na příslušný zdroj zobrazíte v práci jeho shody. Zobrazit je můžete v navigačním panelu v horní části stránky.

1. Chcete-li zobrazit všechny zdroje, klikněte v panelu nástrojů podobnosti na červenou ikonu Všechny zdroje.

2. Všechny zdroje se zobrazí v postranním panelu Všechny zdroje. Seznam zdrojů se bude zobrazovat sestupně.

3. Chcete-li zobrazit jednotlivé shody s vybraným zdrojem, použijte navigační šipky v horní části postranního panelu Všechny zdroje.

Filtrování zprávy o podobnosti

Vyloučení na základě typu textu

1. V panelu nástrojů podobnosti klikněte na červenou ikonu Filtr.

2. V postranním panelu Filtry a nastavení ze zprávy o podobnosti vyřaďte pomocí zaškrtávacích políček bibliografii a citace.

3. Změnu potvrdíte kliknutím na Použít změny. Zpráva o podobnosti se vytvoří znovu a tyto položky v ní nebudou zahrnuty.

Vyloučení na základě číselných hodnot

1. V panelu nástrojů podobnosti klikněte na červenou ikonu Filtr.

2. V postranním panelu Filtry a nastavení vyberte pomocí přepínačů a textových polí položky, které mají být ze zprávy vyloučeny. Můžete vyloučit zdroje, které jsou menší než určitý počet slov nebo určitý procentuální podíl slov.

Například filtrování 10 slov vyřadí všechny zdroje, jejichž celkový počet shodných slov je menší než 10.

3. Změnu potvrdíte kliknutím na Použít změny. Zpráva o podobnosti se vytvoří znovu a tyto položky v ní nebudou zahrnuty.

Vícebarevné zvýraznění ve zprávě o podobnosti

1. Chcete-li ve zprávě o podobnosti použít vícebarevné zvýraznění, klikněte v panelu nástrojů podobnosti na červenou ikonu Filtr.

2. Chcete-li ve zprávě o podobnosti zapnout nebo vypnout vícebarevné zvýraznění, klikněte v postranním panelu Filtry a nastavení na zaškrtávací políčko Vícebarevné zvýraznění.

3. Shody lze nyní v práci odlišit nejen dle čísel, ale i dle barev.

Vytvoření nové zprávy o podobnosti

Pokud se domníváte, že byl do naší databáze přidán obsah (web, článek z časopisu nebo i práce jiného studenta), který by mohl mít vliv na skóre podobnosti práce, můžete v panelu Filtry a nastavení vytvořit novou zprávu o podobnosti.

1. V panelu nástrojů podobnosti klikněte na červenou ikonu Filtr.

2. V postranním panelu Filtry a nastavení klikněte na tlačítko Nová zpráva, čímž vytvoříte novou zprávu.

3. Kliknutím na Aktualizovat vytvoříte novou zprávu a přepíšete zprávu předchozí. Kliknutím na Zrušit akci ukončíte.

Poznámka: Doporučujeme, abyste novou zprávu vytvářeli jen v případě, že máte důvod se domnívat, že byl do databáze přidán nový obsah.

Vyloučení zdrojů

Vyloučení zdrojů prostřednictvím panelu Přehled shod

1. Chcete-li ze zprávy o podobnosti vyloučit zdroje prostřednictvím postranního panelu Přehled shod, klikněte na červené číselné skóre podobnosti v panelu nástrojů podobnosti. Pokud byla vrstva podobnosti neaktivní, nyní se aktivuje. Všechny shody v práci budou zvýrazněny.

2. Všechny shody se zobrazí v postranním panelu Přehled shod.

3. Chcete-li o jednotlivých shodách zobrazit podrobnosti a vyloučit některé zdroje, klikněte na šipku napravo od příslušné procentuální hodnoty podobnosti.

4. Ve spodní části postranního panelu Analýza shody klikněte na tlačítko Nezahrnout zdroje.

5. Pomocí zaškrtávacích políček vyberte zdroje, které si přejete vyloučit ze zprávy o podobnosti příslušné práce, a klikněte na červené tlačítko Nezahrnout.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko Nezahrnout (x) dojde k přepočítání skóre podobnosti.

Vyloučení zdrojů prostřednictvím panelu Všechny zdroje

1. Chcete-li ze zprávy o podobnosti vyloučit zdroje prostřednictvím postranního panelu Všechny zdroje, klikněte na ikonu Graf v panelu nástrojů podobnosti. Pokud byla vrstva podobnosti neaktivní, nyní se aktivuje. Všechny shody v práci budou zvýrazněny.

2. Ve spodní části postranního panelu Všechny zdroje klikněte na tlačítko Nezahrnout zdroje.

3. Pomocí zaškrtávacích políček vyberte zdroje, které si přejete vyloučit ze zprávy o podobnosti.

4. Ve spodní části postranního panelu Všechny zdroje klikněte na červené tlačítko Nezahrnout (x). Na tlačítku je uveden počet zdrojů, které jste se rozhodli vyloučit. Můžete rovněž kliknout na tlačítko Zrušit, čímž výběr smažete.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko Nezahrnout (x) dojde k přepočítání skóre podobnosti.

Prohlížení nezahrnutých zdrojů

1. V panelu nástrojů podobnosti klikněte na červenou ikonu Nezahrnout.

2.

2a. Pokud jste ze zprávy o podobnosti nevyloučili žádné zdroje, bude v postranním panelu Nezahrnuté zdroje uvedeno „Pro tuto zprávu nebyly vyloučeny žádné zdroje“.

2b. Pokud jste ze zprávy o podobnosti vyloučili zdroje, bude v postranním panelu Nezahrnuté zdroje uveden seznam nezahrnutých zdrojů.

3.

3a. Chcete-li některé nezahrnuté zdroje obnovit, vyberte je pomocí zaškrtávacích políček. Pokračujte kliknutím na tlačítko Obnovit.

3b. Chcete-li obnovit všechny nezahrnuté zdroje ze seznamu, klikněte na tlačítko Obnovit vše.

Poznámka: Obnovy se zobrazí, aniž byste museli aktualizovat zprávu o podobnosti.