Požadavky na zobrazení práce

Požadavky na zobrazení práce

Jak spravovat práce s vysokou podobností?

Má-li práce odevzdaná v některém z vašich kurzů vysoké procento podobnosti s jinou prací, ať už z vaší instituce, nebo z jiné, můžete požádat o zobrazení této práce.

Veškerá práva k duševnímu vlastnictví zůstávají při odevzdání práce studentovi, takže nástroj Turnitin nemůže nabízet okamžitý přístup k pracím ani přímo zpracovávat jejich výměnu.

Přehled procesu požadavku na zobrazení práce

1. Hostitelské instituci je vaším jménem zaslán e-mail.

2. Instruktor v hostitelské instituci obdrží e-mail s žádostí.

3. V odpovědi instruktora vám bude přenesena i původní, požadovaná práce.

  • V tuto chvíli již vaše komunikace s instruktorem probíhá nezávisle na nástroji Turnitin. Turnitin jedná pouze jako asistent mezi vámi a hostující institucí, kde se nachází podobná práce.

  • Pokud neobdržíte odpověď, Turnitin nemůže v požadavku na zobrazení práce dál pokračovat.

Jak podat požadavek na kontrolu práce

Pokud objevíte práci vykazující vysokou podobnost s jinou prací, můžete zažádat o zobrazení původní práce tím, že ji vyberete v Přehledu shod.

1. Ve složce přijatých úkolů vyberte práci, která se vysoce shoduje s jinou prací, kliknutím na skóre podobnosti ve sloupci Podobnost.

2. V panelu nástrojů produktu Turnitin Feedback Studio vyberte celkové skóre podobnosti práce.

3. Otevře se postranní panel Přehled shod se seznamem všech prací se shodami. Vyberte shodu, o jejíž zobrazení byste chtěli požádat.

4. Vedle vybraného shodného textu se zobrazí pole.

5. V horní části shody vyberte odkaz Odevzdáno: [hostitelská instituce].

6. Chcete-li pokračovat, klikněte v nově otevřeném okně nebo kartě na tlačítko Požadavek na zobrazení práce. Zobrazí se shrnutí informací o právech k duševnímu vlastnictví studenta a o procesu požadavku na zobrazení práce.

7. Váš požadavek bude nyní odeslán instruktorovi kurzu, ve kterém byla shoda nalezena.

Poznámka: Přestože nástroj Turnitin instruktory podporuje ve vzájemné komunikaci, nemůže s požadavky pomáhat i po tomto kroku.

Poznámka: Přestože se nástroj Turnitin snaží proces přenosu práce maximálně usnadnit, může dojít k potížím. Instruktor, který zprávu obdrží, může například používat e-mailového klienta, který obsah odebere, nebo jej může sám nechtěně přepsat či smazat. Po odeslání prvotní zprávy nehraje nástroj Turnitin v požadavku na shodnou práci žádnou roli.

Obdržel(a) jsem „Požadavek na zobrazení práce“. Co mám dělat?

Nástroj Turnitin umožňuje instruktorovi z jiné univerzity nebo instituce požádat o zobrazení práce prostřednictvím e-mailu se stručným shrnutím původně odevzdaného úkolu (název, datum odevzdání a název kurzu). V e-mailu jsou rovněž uvedeny základní informace o shodné práci, např. jméno instruktora, který požadavek podal, a příslušné procento podobnosti.

Součástí přijatého e-mailu je i celá originální práce ve formě prostého textu, jak byla odevzdána do vašeho kurzu. Chcete-li původní práci sdílet s instruktorem, který o ni požádal, stačí na e-mail odpovědět a práce bude instruktorovi poslána.

Poznámka: Přestože nástroj Turnitin instruktory podporuje ve vzájemné spolupráci a sdílení požadavků na zobrazení práce, nemáte povinnost odpovídat.

Poznámka: Přestože se nástroj Turnitin snaží proces přenosu práce maximálně usnadnit, může dojít k potížím. Instruktor, který zprávu obdrží, může například používat e-mailového klienta, který obsah odebere, nebo jej může sám nechtěně přepsat či smazat. Po odeslání prvotní zprávy nehraje nástroj Turnitin v požadavku na shodnou práci žádnou roli.

Varování: Požadavek na zobrazení práce můžete obdržet roky po zahájení příslušného kurzu. V takovém případě doporučujeme, abyste před odpovědí na e-mail zkontrolovali zásady ochrany osobních údajů platné ve vaší instituci.

Zveřejnění zdroje práce

Správce vašeho účtu mohl jako volitelnou vlastnost aktivovat Zveřejnění zdroje práce. Tato vlastnost umožňuje dalším instruktorům z vašeho účtu nebo z nadřazeného účtu vaší instituce zobrazovat práce odevzdané do vašich kurzů, aniž by museli procházet procesem požadavku na zobrazení práce.

Po vybrání shody v prohlížeči dokumentů se otevře nové okno. Nebudete muset kontaktovat instruktora původního úkolu. Namísto toho se zobrazí odkazy pro stažení příslušného úkolu jak ve formátu PDF, tak ve formátu, ve kterém byl soubor původně odevzdán.