Používání vrstev

Vrstvy umožňují zobrazovat současně více než jednu službu. Zapínat a vypínat je lze buď pomocí panelu nástrojů produktů, nebo postranního panelu Aktivní vrstvy.

Jak zapnout vrstvu

Pomocí panelu nástrojů

V panelu nástrojů služeb můžete vrstvy snadno zapínat a vypínat pomocí ikon Vrstvy, které se nachází vždy v horní části sekcí jednotlivých služeb.

1. Je-li ikona červená, znamená to, že je vrstva služby aktivní.

Podobnost

2. Je-li vrstva černá, služba je neaktivní. Kliknutím na černou ikonu Vrstvy nad službou Podobnost tuto službu aktivujete.

3. V níže uvedeném příkladu je část Podobnost aktivní.

Pomocí postranního panelu Aktivní vrstvy

1. Klikněte na ikonu Vrstvy v horní části panelu nástrojů. Otevře se postranní panel Aktivní vrstvy.

2. Vedle dostupných služeb jsou zobrazena zaškrtávací políčka. Kliknutím na příslušná zaškrtávací políčka vybrané služby aktivujete nebo deaktivujete.

V níže uvedeném příkladu jsou aktivní vrstvy Online hodnocení a Podobnost, ale e-rater je neaktivní.

Níže naleznete ukázku práce, kde jsou všechny vrstvy aktivní.