Navigace v prohlížeči dokumentů

Přepínání mezi pracemi

Přepínání mezi pracemi pomocí navigačních šipek

1. V pravém horním rohu prohlížeče dokumentů jsou umístěny navigační šipky.

2. Kliknutím na šipku doleva se posunete zpět na předchozí práci. Kliknutím na šipku doprava přejdete na následující práci.

Poznámka: Práce jsou seřazeny dle data odevzdání.

Přepínání mezi pracemi prostřednictvím rozevíracího seznamu

1. V pravém horním rohu prohlížeče dokumentů jsou umístěny navigační šipky.

2. Kliknutím na šipku rozevíracího seznamu vedle čísla práce (např. 2 z 3) zobrazíte všechny práce, které byly do vašeho úkolu odevzdány.

3. V rozevíracím seznamu jsou uvedeny práce, které byly do úkolu odevzdány, společně se jmény studentů. Jinou práci zobrazíte kliknutím na jakoukoli z odevzdaných prací.

Panel miniatur

Panel miniatur poskytuje rychlý přehled právě zobrazované práce.

1. Klikněte na černou kartu v levém rohu nástroje Turnitin Feedback Studio.

2. Kliknutím na miniaturu přejdete na příslušnou stránku v práci.

 

3. Panel miniatur můžete „uzamknou“ nebo „odemknout“ pomocí ikony zámku v levém horním rohu panelu miniatur.

Poznámka: Pokud panel miniatur uzamknete, nebudete jej moci zavřít.

4. Chcete-li panel miniatur zavřít, odemkněte jej kliknutím na ikonu uzamčeného zámku. Poté klikněte na černou kartu.