Hướng dẫn Khởi động Nhanh cho Người quản trị

Giới thiệu

Hướng dẫn Khởi động nhanh này sẽ giúp bạn hỗ trợ những người hướng dẫn của bạn bắt đầu sử dụng Turnitin. Nếu bạn đã nhận được một email từ Turnitin, hãy sử dụng nút 'Bắt đầu' để bắt đầu thiết lập tài khoản.

Bước 1 - Đăng nhập

Để đăng nhập vào Turnitin, hãy vào trang www.turnitin.com và chọn ngôn ngữ sử dụng của bạn từ menu thả xuống.

Nhấp vào nút "Đăng nhập". Nhập địa chỉ email và mật khẩu người dùng của bạn rồi nhấp nút "Đăng Nhập".

Vui lòng đảm bảo là bạn đang sử dụng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã nhập vào trong quá trình đăng ký. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng cách nhấp vào liên kết "Đặt lại Mật khẩu" kế bên nút "Đăng nhập".

Bước 2 - Thông tin Tài khoản

Khi đã đăng nhập vào, bạn sẽ thấy tên tổ chức của bạn. Con số phía bên trái tên tổ chức của bạn là ID tài khoản của bạn.

Hãy đảm bảo là gộp cả liên kết đến bản Khởi động nhanh cho Người hướng dẫn của chúng tôi.

Đó là toàn bộ những gì mà những người hướng dẫn của bạn sẽ cần để bắt đầu với Turnitin.

Quay lại trang nhà người quản trị của bạn bằng cách nhấp vào thanh tab Tài khoản.

Bước 3 - Tự Thêm Người hướng dẫn

Bạn cũng có thể tự thêm người hướng dẫn vào tài khoản của mình. Để thêm một người hướng dẫn, bạn hãy nhấp vào thanh tab Người hướng dẫn trên trang nhà người quản trị của bạn.

Danh mục người hướng dẫn của bạn hiển thị những người hướng dẫn được liên kết tới tài khoản của bạn. Nếu chưa có ai liên kết tới tài khoản của bạn, sẽ chỉ có tên bạn xuất hiện. Để thêm một người hướng dẫn, hãy nhấp vào nút "Thêm Người hướng dẫn".

Nhập tên và địa chỉ email của người hướng dẫn mà bạn muốn thêm vào và nhấp "Nộp".

Người hướng dẫn đó sẽ xuất hiện trên danh mục người hướng dẫn của bạn.

Bước 4 - Nộp một Bài làm

Nếu bạn muốn nộp bài làm lên Turnitin, bạn cần thay đổi loại người dùng của mình thành một Người hướng dẫn. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào mục Người hướng dẫn từ menu thả xuống cho loại người dùng ở phía trên của bất kỳ trang nào trong tài khoản của bạn.

Với tư cách người hướng dẫn, bạn có khả năng thiết lập lớp, nộp bài làm và xem các Báo cáo Kiểm tra Nguyên tác. Khởi động nhanh cho Người hướng dẫn của chúng tôi. Vui lòng tham khảo bản Khởi động Nhanh cho Người hướng dẫn của chúng tôi để biết các bước tiếp theo. Bạn có thể bỏ qua đến bước 3 trong bản Khởi động nhanh vì bạn đã có một hồ sơ và không cần liên kết tài khoản của chính bạn.