Hướng dẫn Khởi động nhanh cho Người hướng dẫn

Giới thiệu

Hướng dẫn Khởi động nhanh cho Người hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu với Turnitin. Nếu bạn đã nhận được một email từ Turnitin, hãy sử dụng nút 'Bắt đầu' để bắt đầu thiết lập tài khoản.

Bước 1 - Thêm Lớp học

Chào mừng bạn đến với Trang nhà Người hướng dẫn của bạn. Nếu bạn không muốn tạo lớp học mới tại thời điểm này, bạn hãy bỏ qua tới bước tiếp theo.

Nhấp vào nút "Thêm một Lớp học" để tạo một lớp học.

Trên trang "Tạo một Lớp học Mới", hãy nhập tên lớp học và chìa khóa đăng ký lớp.

Chìa khóa đăng ký lớp là chìa khóa mà học sinh của bạn sẽ sử dụng để đăng ký vào lớp học của bạn. Hãy chọn một chìa khóa dễ nhớ cho học sinh của bạn và chứa toàn chữ viết thường.

Ngày kết thúc là ngày mà lớp của bạn dừng hoạt động. Khi một lớp học dừng hoạt động, học sinh sẽ không còn có thể nộp bài làm hay đăng ký vào lớp học này nữa. Thời gian tồn tại mặc định cho mọi lớp học là 6 tháng. Nếu bạn muốn lớp học của mình kéo dài lâu hơn hay mau hơn, bạn có thể thay đổi ngày kết thúc này.

Nhấp nút "Nộp" để thêm lớp học này vào trang nhà của bạn.

Bước 2 - Thông tin Lớp học

Đến bước này, lớp học đã xuất hiện trong danh sách lớp của bạn, nằm phía dưới tài khoản của bạn. Con số ở bên trái tên lớp của bạn là ID lớp học. Học sinh sẽ sử dụng ID này cùng với chìa khóa đăng ký lớp để đăng ký vào lớp của bạn. Bạn có thể xem chìa khóa đăng ký lớp của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa ở phía bên phải lớp học của bạn.

YBạn nên gửi ID lớp và chìa khóa đăng ký lớp của bạn cho học sinh của bạn để họ có thể đăng ký vào lớp học của bạn và nộp bài làm của mình. Hãy đảm bảo là gộp cả liên kết tới bản Khởi động nhanh cho học sinh của chúng tôi:

Với những thông tin này, học sinh của bạn sẽ có mọi thứ cần thiết để bắt đầu với Turnitin.

Nhấp vào tên lớp của bạn để mở trang nhà lớp học của bạn.

Bước 3 - Tạo một Bài tập Mới

Nếu bạn không muốn tạo một bài tập mới tại thời điểm này, bạn có thể bỏ qua sang bước tiếp theo.

Ngay trong trang nhà lớp học của bạn, hãy nhấp vào nút "Bài tập Mới" để tạo một bài tập.

Nhập tựa đề bài tập và chọn ngày bắt đầu và kết thúc cho bài tập.

Tùy chọn nộp bài mặc định là "Chỉ cho phép các loại tập tin mà Turnitin có thể kiểm tra nguyên tác", nhưng với những bài tập không ở dạng viết thì người hướng dẫn có thể chọn "Cho phép bất kỳ loại tập tin nào". Nếu chọn "Cho phép bất kỳ loại tập tin nào", người hướng dẫn có thể cho phản hồi và tải các tập tin bài nộp về nhưng Turnitin có thể sẽ không tạo ra được các Báo cáo Kiểm tra Nguyên tác hay hiển thị tập tin tải lên trong Trình Xem Văn Bản.

Có thể tạo Báo cáo Kiểm tra Nguyên tác cho các loại tập tin sau:

Tập tin Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs (nộp qua tùy chọn nộp lên Google Drive), plain text

Sinh viên có thể nộp bài làm của họ vào bài tập này kể từ ngày bắt đầu và đến hết ngày kết thúc. Nhấn nút "Nộp" để thêm bài tập này vào trang nhà lớp học của bạn.

Bước 4 - Nộp Bài làm với tư cách Người hướng dẫn

Nếu bạn muốn tự nộp các bài làm, hãy nhấp vào liên kết "Xem" phía bên phải của bài tập luận văn để mở hộp thư bài tập, rồi nhấn nút "Nộp Bài".

Trên trang nộp bài, bạn hãy nhập tựa đề bài làm và chọn tên tác giả từ thanh menu kéo thả cho tác giả đối với sinh viên đã đăng ký.

Người dùng có lựa chọn tải lên tập tin từ: máy tính, Dropbox, hoặc Google Drive. Hãy nhấn vào một trong các nút nộp bài: Chọn từ máy tính này, Chọn từ Dropbox, hoặc Chọn từ Google Drive và chọn tập tin để nộp.

Với những bài tập chỉ cho phép nộp các tập tin có khả năng tạo được báo cáo kiểm tra Nguyên tác, chúng tôi hỗ trợ cho những dịnh dạng sau:

Tập tin Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs (nộp qua tùy chọn nộp lên Google Drive), plain text

Khi bạn đã chọn xong, hãy nhấn nút "Tải lên" để tải bài làm lên.

Bước 5 - Gửi Xác nhận Bài tập

Một bản xem trước của bài tập bạn chọn để nộp sẽ hiển thị trên trang này. Hãy kiểm tra nhanh qua toàn bộ thông tin và đảm bảo là chúng chính xác. Nhấn nút "Nộp" để xác nhận bài nộp.

Bước 6 - Truy cập Hộp thư đến

Sau khi bạn nộp bài làm, hệ thống của chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý bài đó và sẽ khởi tạo một Báo cáo Tính Độc sáng trong vòng vài phút.

Để xem báo cáo đó, hãy nhấn nút "Hộp thư đến" trên trang xác nhận bài nộp. Hộp thư bài tập của bạn sẽ mở ra.

Vui lòng lưu ý rằng bạn cũng có thể mở hộp thư bài tập của bạn từ trang nhà lớp học của bạn bằng cách nhấp vào liên kết "Xem" trong cột Thao tác kế bên bài tập luận văn này.

Bước 7 - Xem Báo cáo Tính Độc sáng

Hộp thư Bài tập của bạn hiển thị những bài làm đã nộp và các Báo cáo Tính Độc sáng cho các bài đó. Để mở Báo cáo Tính Độc sáng cho bài làm mà bạn mới nộp, bạn hãy nhấp vào biểu tượng báo cáo. Lưu ý: Biểu tượng báo cáo có màu xám cho biết báo cáo này chưa được tạo ra. Vui lòng chờ thêm một chút và nhấp chuột vào nút làm mới cho trình duyệt của bạn.

Báo cáo Kiểm tra Nguyên tác sẽ mở ra trong một cửa sổ mới gọi là Trình xem Văn bản. Trình này cho phép người hướng dẫn truy cập mỗi sản phẩm Turnitin ở một vị trí và xem toàn bộ các sản phẩm cùng lúc như các tầng lớp.

Toàn bộ các nguồn hàng đầu được tìm thấy trùng khớp với bài nộp đều nằm trong thanh sidebar phía bên phải của nội dung bài làm. Các nguồn hàng đầu là những nguồn có mức độ trùng khớp gần nhất (nhiều từ trùng khớp nhất, không có sự khác nhau) với văn bản của tài liệu.

Để xem toàn bộ các nguồn cấp dưới cho một nguồn hàng đầu, hãy lướt chuột trên nguồn đó và nhấp vào biểu tượng mũi tên. Các nguồn chồng lấn được liệt kê bên dưới nguồn hàng đầu.

Để loại một nguồn ra khỏi danh sách Chi tiết Trùng khớp, nhấp vào nút "Chọn các Nguồn để Loại ra" ở cuối danh sách các nguồn.

Nhấp vào hộp chọn kế bên toàn bộ các nguồn mà bạn muốn loại ra.

Sau khi chọn xong toàn bộ các nguồn để loại ra, bạn hãy nhấp vào nút "Loại ra (#)" ở cuối danh sách Chi tiết Trùng khớp. Nếu các nguồn bị loại ra ảnh hưởng đến Chỉ số Tương đồng, nó sẽ tính lại và hiển thị một con số phần trăm mới về nội dung trùng khớp.

Bước 8

Từ Hộp thư Bài tập, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì màu xanh kế bên tựa đề bài để mở bài làm trong GradeMark và chấm điểm trực tuyến bài nộp của sinh viên. Hệ thống GradeMark bao gồm một số công cụ và loại đánh dấu mà người hướng dẫn có thể dùng khi chấm điểm và đánh giá bài làm của sinh viên.