Hướng dẫn Khởi động nhanh cho Học sinh

Giới thiệu

Bản Khởi động nhanh cho Học sinh này sẽ giúp bạn bắt đầu với Turnitin và đưa bạn qua từng bước hướng dẫn để nộp bài làm đầu tiên của bạn. Để bắt đầu, trước tiên bạn cần đăng ký với Turnitin và tạo một hồ sơ người dùng.

Nếu bạn đã nhận được một email từ Turnitin, hãy sử dụng nút 'Tạo mật khẩu của bạn' để bắt đầu thiết lập tài khoản.

Bước 1

Để đăng ký và tạo hồ sơ người dùng, bạn hãy vào www.turnitin.com và chọn ngôn ngữ sử dụng của bạn từ menu thả xuống.

Nhấp vào liên kết "Tạo Tài khoản" trên trang chủ và trang Tạo Hồ sơ Người dùng sẽ mở ra.

Nhấp vào liên kết "Sinh viên". Điền những thông tin yêu cầu vào mẫu hồ sơ người dùng mới. Để tạo hồ sơ, bạn phải có ID Tài khoản và chìa khóa đăng ký lớp. Bạn có thể nhận thông tin này từ người hướng dẫn của bạn.

Khi đã tạo xong hồ sơ, bạn hãy nhấp vào nút "Tôi đồng ý" để đăng nhập vào Turnitin.

Bước 2 - Trang nhà Học sinh

Lớp học của bạn sẽ hiện trên Trang nhà Học sinh của bạn. Hãy nhấp vào tên lớp học của bạn để mở hồ sơ lớp của bạn.

Bước 3 - Hồ sơ Lớp học

Hồ sơ Lớp học của bạn hiển thị những bài tập mà người hướng dẫn của bạn đã tạo ra và các bài nộp của bạn vào lớp học.

Bước 4 - Nộp Bài làmStep 4 - Submitting a Paper

Để nộp bài làm, hãy nhấp vào nút "Nộp" kế bên bài tập luận văn.

Trang nộp bài sẽ mở ra. Hãy nhập tựa đề cho bài làm của bạn.

Học sinh có lựa chọn để tải lên một tập tin từ: máy tính, Dropbox, hoặc Google Drive. Nhấp vào một trong các nút nộp bài Chọn từ máy tính này, Chọn từ Dropbox, hoặc Chọn từ Google Drive và chọn tập tin để nộp.

Chúng tôi chấp nhận những bài nộp với các định dạng sau:

  • MS Word, WordPerfect, RTF, PDF, PostScript, HTML, plain text (.txt)

Sau khi nhập tựa đề cho bài làm của bạn và chọn một tập tin, hãy nhấp "Tải lên" để tải bài làm của bạn lên.

Nếu định dạng bài làm của bạn không thuộc loại định dạng chúng tôi chấp nhận, bạn có thể nộp bài bằng cách cắt và dán. Để nộp bài theo cách này, bạn hãy chọn tính năng cắt dán để tải lên bằng cách dùng thanh menu kéo thả phía trên cùng của mẫu nộp.

Sao chép văn bản trong bài làm của bạn từ một chương trình xử lý văn bản rồi dán vào hộp văn bản trong mẫu nộp bài. Nếu bạn nộp bài bằng cách thức cắt dán, bạn có thể bỏ qua bước kế tiếp.

Nếu tùy chọn bài tập là chấp nhận bất kỳ loại tập tin nào, thì sinh viên có thể tải bất kỳ loại tập tin nào lên cho bài tập đó.

Bước 5 - Gửi Xác nhận Bài làm

Bài làm bạn chọn để nộp sẽ ở dạng xem trước. Hãy kiểm tra nhanh qua toàn bộ thông tin và đảm bảo là chúng chính xác. Nhấp nút "Nộp" để xác nhận bài nộp.

Sau khi bạn xác nhận bài nộp, một biên nhận kỹ thuật số sẽ hiện ra. Một bản sao của biên nhận này sẽ được gửi cho bạn qua email. Để quay lại hồ sơ của bạn và xem bài nộp của mình, bạn hãy nhấn nút "Chuyển tới Hồ sơ".

Bước 6 - Xem Báo cáo Tính Độc sáng

Để xem Báo cáo Kiểm tra Nguyên tác của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Báo cáo Kiểm tra Nguyên tác phía bên phải của bài tập.

Theo mặc định, học sinh không thể xem các Báo cáo Kiểm tra Nguyên tác của chính họ. Nếu bạn thấy câu "Không Khả Dụng" thay vì biểu tượng Báo cáo Tính Độc sáng trong hồ sơ của bạn, thì có nghĩa là người hướng dẫn của bạn đã tắt khả năng cho học sinh xem Báo cáo Kiểm tra Nguyên tác cho bài tập này. Nếu bạn muốn xem báo cáo của mình, hãy liên hệ với người hướng dẫn của bạn.