Turnitin Hizmetleri Gizlilik Politikası

Son Güncelleme 31 Mart 2023

Turnitin, LLC ("Turnitin", "biz”, "bize"), akademik güvenirliği geliştirmek, değerlendirme sürecini düzenlemek ve intihali önlemek (birlikte bu Gizlilik Politikası ("Hizmetler")) amacıyla çeşitli web tabanlı hizmetlere sahiptir ve bunları işletmektedir. Bu Gizlilik Politikası müşterilerimizi ("Müşteriler") ve onların kullanıcılarını ("Kullanıcılar", "siz", "sizin"), Hizmetler ile etkileşime girildiğinde Kişisel Bilgilerinizi nasıl toplayabileceğimiz, kullanabileceğimiz, işleyebileceğimiz, saklayabileceğimiz ve açıklayabileceğimiz konusunda bilgilendirmek içindir. Bu Gizlilik Politikası ayrıca Kişisel Bilgilerinizi kullanımımız ve sizin bu bilgilere erişmeniz ve değiştirmenize ilişkin seçeneklerinizi de açıklamaktadır.

Yaşadığınız bölgeye bağlı olarak ek bilgiler geçerli olabilir. İngiltere, Avrupa Birliği ya da California'da ve diğer belirli eyaletlerde yaşıyorsanız bu politikada özel olarak belirtildiği üzere sizin için spesifik uygulamalar geçerli olabilir.

Belirsizlik olmaması adına bu Gizlilik Politikası, burada mevcut politika tarafından yönetilen web sitelerimiz için geçerli değildir.

Hizmetlere erişerek ya da bunları kullanarak bu Gizlilik Politikasını okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.

İçindekiler


Topladığımız Kişisel BilgilerBir Müşteri ile bağlantıya geçtiğimizde, Hizmetlerimize eriştiğinizde ya da onları kullandığınızda, müşteri desteği veya Hizmetlerimiz hakkında bilgi istediğinizde ya da bizimle iletişim kurduğunuzda hakkınızdaki belirli Kişisel Bilgileri toplayabiliriz. Kişisel Bilgiler, bu politikanın amaçları doğrultusunda, tanımlanabilir bir kişi ya da mekanı tanımlayan, açıklayan ya da bunlarla makul düzeyde ilgili olan veya kişisel bilgi, kişisel veri ya da geçerli yasalar kapsamında korunan veri ("Kişisel bilgiler") olarak tanımlanan bilgilerdir. Bu bilgileri genellikle eğitim kurumları olan Müşterilerden, yanı sıra eğitmen veya öğrenci olabilen Kullanıcılardan toplayabiliriz.

Doğrudan sunabileceğiniz veya Müşterilerimiz üzerinden sunulabilecek size ilişkin aşağıdaki Kişisel Bilgilerin tümünü ya da bir kısmını toplayabilir ve işleyebiliriz:

Bir Hesap kaydettirme:

Kullanılacak Hizmetleri etkinleştirmek için aşağıdaki Kişisel Bilgileri toplayabiliriz:

 • Öğrenci verileri:
  Adlar: İlk ad, ikinci ad ve soyadı ve (kullanılıyorsa) takma ad.

  Kullanıcıya özel hesap tanımlayıcıları: Hesabını güvence altına almak için yalnızca Kullanıcının bilebileceği bilgiler, örneğin bir 'gizli sorunun' cevabı.

  E-posta adresi ve Hesap Adları: Bir hesaba hizmet vermek amacıyla bir e-posta adresi ve bir Hesap Adı gerekmektedir.

  Bir Müşteri tarafından öğrencilerin o müşterinin hesabına erişmesine izin vermek adına tarafımıza sunulan her türlü veri: Örneğin kurum e-posta adresi yerine kişisel e-posta adresi ya da Kullanıcı ile iletişim kurmak için gerekebilecek iletişim ayrıntıları.

  Parolalar: Kullanıcıların bir hesabın güvenliği için gerekli olan Parolaları isteriz.

  Eğitim Verileri: Bunlara sınıf/yaş ve eğitim kurumu verileri, yanı sıra Hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak gönderilen deneme, makale, sınav cevapları formundaki yazılı materyaller ve diğer yazılı ("Gönderiler") materyaller gibi veriler dâhildir.

 • Eğitmen verileri:
  Adlar ve e-posta adresleri: Bu verileri, yukarıda Öğrenci verileri için belirttiğimiz aynı nedenlerle toplarız.

  Görev: Hizmet dâhilinde bir Eğitmenin görev bilgisini toplar ya da atamasını yaparız, böylece ilgili hesabı 'Eğitmen' ya da 'Öğretim Asistanı' olarak yönetebiliriz.

  Eğitim Kurumu: Bu verileri toplarız, böylece bir Kullanıcının kurum ile bağlantılı bir hesap kullandığını biliriz.

Hizmeti kullanma:

Yukarıdakilere ek olarak bir Müşteri ya da Kullanıcı Hizmetlerimize eriştiğinde sunucularımız ayrıca aşağıdakileri kapatan Hizmetlere ilişkin kullanım ve etkinlik bilgilerinizi ("Kullanım Bilgileri") otomatik olarak toplayabilir:

Günlük Verileri: Kullanıcının ne zaman ve ne kadar süreyle Hizmetlere eriştiğine ilişkin bilgiler.

Cihaz Bilgileri: Hizmetlere erişen herhangi bir cihazın kimliğini ve tarayıcınız ve cihaz kimliğiniz ile ilişkilendirilen İnternet Protokolü ("IP") adresini toplayabiliriz. Ayrıca cihazınızın markası ve modeli; kullanılan yazılım türleri ve sürümleri; oturum zaman damgası, tarayıcı türü ve sürümü, bilgisayarın işletim sistemi ve dili gibi ek bilgileri de toplayabiliriz.

Konum ve Hizmet Kullanımı Bilgileri: Ayrıca Hizmetlere erişilen ülke ve ilişkili zaman damgası, Kullanıcıların en sık ziyaret ettiği Hizmet alanları ve en sık erişilen özelliklere ilişkin bilgileri de toplayabiliriz.

İletişim Bilgileri: Bize sunduğunuz bilgileri toplarız. Örneğin sizden, müşteri desteği ya da Hizmetlerimiz hakkında bilgi istediğiniz veya bizimle iletişim kurduğunuz zamana ilişkin bilgileri toplayabiliriz.


Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanıyor ve Açıklıyoruz?

Kişisel Bilgilerinizi satmayız veya kiralamayız, buna ilişkin şartlar geçerli yasalar kapsamında tanımlanmıştır. Kişisel Bilgilerinizi, Hizmetlerimizi işletmek, sunmak, iyileştirmek ve geliştirmek için kullanır ve açıklarız. Kişisel Bilgilerinizi kullanma ve açıklama amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

 • Yasal olarak izin verilen amaçlar dâhilinde, sınır teşkil etmemek kaydıyla Hizmetlerimizin performansını analiz etmek, Hizmetlerimizi iyileştirmek, araştırma yapmak, ürün geliştirmek ve/veya özelleştirilmiş hizmet teklifleri sunmak da dâhil Hizmetlerimizi anlamak, ölçmek ve iyileştirmek. Kullanıcı bilgileri Hizmetlerimizi yerel dilde sunmamızı, teknik sorunları teşhis etmemizi ve Hizmetlerimizi yönetip güvenceye almamızı sağlar. Ayrıca Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak ve Hizmetlerimizin iyileştirilmesine katkı sağlamak için de Kullanıcı Bilgilerini toplar ve analiz ederiz. Bazı Hizmetler eğitmenlerin isim listeleri oluşturmak amacıyla öğrenci kimliklerini, Gönderilere not vermek için kullandıkları rubrikleri, notları ve öğrencilerin gönderilerine ilişkin yorumları sunmasına da izin verebilir.

 • Hizmetlerimizi Müşterilerimize ve onların Kullanıcılarına sunmak; buna, Hizmetlerin sonuçlarını Müşterilere sunmak amacıyla gereken Gönderilerin işlenmesi de dahildir.

 • Müşteri ve Kullanıcı hesaplarının oluşturulması, bakımı ve yönetimi, ayrıca Kullanıcıların kimlik denetimleri için Oturum açma kimlik bilgilerini oluşturmak ve yönetmek.

 • Bir sorunu ya da destek konusunu çözmek için e-posta ya da metin mesajı yoluyla da dâhil müşteri desteği sunmak, Müşterileri ya da Kullanıcıları Hizmetleri etkileyen değişiklikler ya da sorunlar hakkında bilgilendirmek, iletişim kurmak ve Müşterilerin Hizmetlerle olan deneyimlerine ilişkin geri bildirimde bulunmak.

 • Haklarımızı korumak; örneğin yasal haklarımızı belirlemek ve kullanmak veya iddialara karşı savunma yapmak. Örneğin yasal bir iddia ya da savunma veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizi yürütmek için veri paylaşımı gerekli olabilir.

 • Kullanım şartlarımızın açık veya şüpheli ihlali, sahtekarlık ya da diğer yasa dışı kullanımları önlemeyle ilgili olarak; buna, bize yardımcı olan kurumlarla bir soruşturmada veya geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda Kişisel Bilgileri paylaşmak da dâhildir.

 • Yasal ya da yönetmeliğe tabii yükümlülükler bağlamında; buna, haklarımızı veya Kullanıcılarımızın haklarını ve güvenliğini korumak için gerekli olduğunda veya bir mahkeme emri, yönetmelik sorgusu ya da diğer yasal talepler doğrultusunda gerekli olduğunda Kişisel Bilgileri açıklamak da dâhildir. Bununla birlikte, aksi yasal olarak yasaklanmadığı sürece, böyle yapmamız bir suçu önlemeyi ya da saptamayı engellemiyorsa bu gibi talepleri size yönlendirir ya da bunlara yanıt vermeden önce sizi bilgilendiririz.

 • Organizasyon yapısında yenileme, birleşme, satış, atama, iflas veya benzer iş değişimleri olması hâlinde bu Gizlilik Politikasına uygun kullanım için ilgili taraflara satış ya da organizasyon yenileme süreci tamamlandıktan sonra Kişisel Bilgilerinizi bu yeniden organize edilen kuruma ya da yeni sahibe aktarmamız gerekebilir.

 • Hizmetlerimiz hakkındaki güncellemeleri ve teklifleri Müşterilerimize sunmak. İstediğiniz zaman her e-posta iletişiminde yer alan "aboneliği kaldır" etiketli bağlantıyı kullanarak veya bizimle unsubscribe@turnitin.com üzerinden iletişim kurarak her türlü elektronik pazarlama iletişimindeki aboneliği iptal edebilir ya da abonelikten ayrılabilirsiniz.


Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Müşteriler kayıt sırasında toplanan Kişisel bilgileri doğrudan hizmetler içinde düzeltebilir ya da değiştirebilir. Öğrenci Kullanıcılar eğitim kurumu ile iletişim kurarak kendi Kişisel Bilgileri üzerinde erişim, değişiklik, düzeltme ya da silme talep edebilir. Müşteri tarafından belirtilen ya da geçerli yasanın gerektirdiği zaman zarfında bu taleplere yanıt vermek için eğitim kurumu ile birlikte çalışırız.

Müşteriler ayrıca istedikleri zaman tiisupport@turnitin.com üzerinden Turnitin Müşteri Desteği ile iletişim kurarak kendi Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerinin silinmesini doğrudan talep edebilir.


Çerezler

Kullanım Bilgisini toplamak ve anlamak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanırız. Çoğu tarayıcı, tarayıcı çerezlerini saptamak ve kullanıcının bunları reddetmesine izin verecek şekilde ayarlanabilir ancak çerezlerin reddedilmesi Hizmetler ile olan deneyiminizi etkileyebilir. Çerezler Bildirimimizde Hizmetler içinde yer alan çerezler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Nasıl yönetildikleri ve silindikleri de dâhil tarayıcı çerezleri hakkında daha fazla bilgi için web tarayıcınızda Araçlar, Yardım veya benzeri bölüme başvurun.


Çocukların Gizliliği

Bir Müşterinin Hizmetlerimizi 13 yaşından küçük veya kendi yargı bölgesine göre izne tabi öğrencilerle kullanmayı seçerse Müşterinin önceden ebeveynden ya da yasal koruyucudan alınması gereken doğrulanabilir izni aldığını varsayarız. Diğer taraftan Kişisel Bilgilerin korunmasına yönelik doğrudan yükümlülüklerimize uygun hareket ederiz. Böyle Kişisel Bilgileri gerekli izin olmaksızın yanlışlıkla topladığımızı fark edersek gerekli adımları atar ve bilgileri hemen sileriz.

Çocuğunun Kişisel Bilgilerinin silinmesini görmek ya da talep etmek isteyen ebeveynler Müşteri ile iletişim kurmalıdır. Bu gibi her türlü talebi hızlandırmak için doğrudan Müşterimiz ile çalışırız.


Aile Eğitimi Hakları ve Gizlilik Yasası (FERPA)

Aile Eğitim Hakları ve Gizlilik Yasası'na ("FERPA") tabi Müşteriler, FERPA 99.31(a)(1)'de kullanılan şartlar uyarınca, Hizmetleri sunma sürecinde bir "eğitimsel meşru menfaat" ile "Okul Sorumlusu" olarak Turnitin ile sözleşme yapar. Turnitin, FERPA korumasında olan "eğitim kayıtlarının" kullanımı ve muhafazası açısından doğrudan Müşterinin kontrolü altındadır ve öğrencinin Kişisel Bilgilerini yalnızca Müşteri sözleşmesinde belirtilen ve geçerli yasalara uygun şekilde kullanacaktır.


Üçüncü Taraf Hizmeti

Hizmetlerimizin iletimini kolaylaştırmak ve kendi adımıza veri barındırma, analiz, içerik iletimi, bakım, güvenlik gibi özellikler ve belirli işlevleri sunmak için üçüncü taraf hizmet ortakları ile bağlantı kurabiliriz. Bu üçüncü taraflar, bu hizmetleri bizim adımıza iletmek için Kişisel Bilgiler de dâhil sınırlı miktarda bilgiyi talep edebilir.


Güvenlik

Kişisel Bilgilerin gizliliğini, güvenliğini ve kullanılabilirliğini korumaya yardımcı olması için teknik, idari ve fiziksel koruma önlemleri uygularız. Müşteri ve Kullanıcı Kişisel Bilgilerini, dışarıdan izinsiz giriş yapmak isteyenlerin müdahalesini ya da erişimini engellemek amacıyla güvenlik duvarları, Kişisel Bilgileri şifreleme ve diğer endüstri standardı teknolojileri kullanan üçüncü taraf veri merkezlerinde barındırırız. bununla birlikte İnternet tam olarak güvenli değildir ve makul düzeyde bizim kontrolümüz altında olmayan güvenlik ihlalleri için sorumlu değiliz.

Turnitin her yıl dışarıdan ve bağımsız bir denetleyici kurum (AICPA) tarafından SOC2 Tip II denetime girmektedir.

Ayrıca Müşterilerimiz ve Kullanıcılarımızın, Hizmetlerimize her giriş yaptıklarında girmeleri gereken bir hesap kimliği ve parola belirlemesini isteriz. Hesap kimliğinizin ve parolanızın gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzdur. İzinsiz bir hesap kullanımı, Kullanıcı ya da Müşteri hesabı kullanıcı bilgilerinin kaybolması ya da şüpheli bir güvenlik ihlali fark ederseniz informationsecurity@turnitin.com adresi üzerinden durumu hemen bize bildirmeniz sizin sorumluluğunuzdadır.


Veri Tutma

Belirli Kullanıcı ve Müşteri Kişisel Bilgilerini, Hizmetlerin sürekli kullanımını sağlamak, bu Politikada belirtilen amaçları yerine getirmek, yasal olarak izin verilen iş amaçları doğrultusunda kullanmak için gerekli olan veya yasalarca ön görülen süre boyunca tutarız. Spesifik Kişisel Bilgileri tutma süremiz bu bilgilerin türüne ve kullanımına göre farklılık gösterir ve ardından bu bilgiler de silinir.

Toplu, kimlik içermeyen ya da anonim veriler de dâhil Kişisel Olmayan Bilgileri yasalarca izin verilen amaçlar doğrultusunda tutabiliriz.


Ayrılma Politikası

Müşterilerimize Hizmetlerimiz hakkında bilgi içeren e-postalar göndeririz. Müşteriler, gönderdiğimiz her e-postanın altında yer alan "aboneliği kaldır" bağlantısına tıklayarak Turnitin'den e-posta iletileri alma listelerinden ayrılabilir. Öğrenci Kullanıcılara pazarlama e-postaları göndermeyiz.

Müşteriler bizden iletişim alma listelerinden ayrılmayı seçtiyse Hizmetlere ilişkin hesapla ilgili iletişimler gönderilmeye devam edebilir. Üçüncü taraflar adına e-posta iletileri göndermeyiz.


California ve Diğer ABD Vatandaşları için Bildirim

California da dâhil belirli ABD eyalet yasaları, kendi sakinlerine Kişisel Bilgileri ile ilgili olarak aşağıda açıklanan belirli hakları vermektedir. Biz bu hakları tüm ABD vatandaşlarına vermekteyiz. Hizmetlerimiz ile ilgili bir talebi yerine getirmeden önce verilerinize izinsiz erişimi önlemek adına yasa uyarınca kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Her ne kadar Kullanıcı taleplerini Müşterilerimiz üzerinden hızlandıracak olsak da kimliğinizin doğrulanması konusunda Müşterimizin süreçlerine ve talepleri işleme almak için mevcut Müşteri iletişim bilgilerine güveniriz.

Bu bölümde açıklanan hakları kullanmak isteyen kullanıcılar kendi eğitim kurumları ile iletişim kurmalıdır. Biz, bu talepleri yerine getirmede yardımımıza başvurulduğu zaman ilgili ekiple gerektiği gibi çalışırız.

California ve diğer geçerli eyalet gizlilik yasaları kapsamında tanımlanan şartlar doğrultusunda Kişisel Bilgileri "satmayız" ya da "paylaşmayız". Kişisel Bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması halinde bu paylaşım yalnızca üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar/veri işleyiciler ile yapılır.

Yukarıda sözü edilen hakların kullanımının kamu menfaatini (örn. suç önleme ya da saptama) ve kendi çıkarlarımızı (örn. yasal ayrıcalığı koruma) korumak adına belirli istisnalara tabi olduğuna lütfen dikkat edin. Geçerli yasada belirtilen zaman çerçevesine uygun olarak makul olarak uygulanabilir en kısa zamanda talebinize uymaya çalışacağız. Bu hakların kullanımına yönelik talepler, talebin kapsamı ve doğasına, ayrıca geçerli yasalara bağlı olarak tümüyle veya kısmen yerine getirilebilir ya da hiç yerine getirilmeyebilir. Geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda talebinizi reddedersek sizi bilgilendirecek veya talebinizi yerine getirememe nedenlerimizi size bildireceğiz.

Bilgileri Öğrenme ve Bilgilere Erişim Hakkı: Normal iş işleyişinde sizinle ilgili tuttuğumuz Kişisel Bilgilere erişim talep etme ve bunları kullanabileceğiniz şekilde makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkınız vardır. Bu kapsama; hakkınızda topladığımız, kullandığımız ve açıkladığımız Kişisel Bilgiler dâhildir.

Düzeltme Hakkı: Sizinle ilgili tuttuğumuz Kişisel Bilgilerdeki yanlışlıkları düzeltme hakkınız vardır.

Silme Hakkı: Kişisel Bilgilerinizi silmemizi talep etme hakkınız vardır. Bunun gibi tüm taleplerde, geçerli yasaların izin verdiği ya da gerektirdiği şekilde taleplerinizi tümüyle ya da kısmen yerine getiremeyebiliriz. Örneğin Kişisel Bilgilerinizi silmemizi talep ederseniz yasal olarak tutulması gereken belirli kayıtlar olabilir.

Yetkili Aracı: Bir Turnitin Kullanıcısı adına hakları kullanmaya çalışan yetkili bir aracı iseniz lütfen geçerli eyalet yasası kapsamında gerekli olan destekleyici doğrulama bilgileri ile birlikte ilgili kullanıcının eğitim kurumu ile iletişim kurun.

Ayrımcılık yapmama: Geçerli yasa veya bu Gizlilik Politikası kapsamında haklarını kullanmaları nedeniyle kimseye ayrımcılık yapmayacağız veya kimseyi cezalandırmayacağız.

Aşağıda, yürürlükte olan ve geçtiğimiz 12 ay boyunca yürürlükte olmuş uygulamalarımız yansıtılmaktadır.

Topladığımız Kişisel Bilgilerin kategorileri
 • Çevrimiçi tanımlayıcı,

 • İnternet Protokolü adresi,

 • Adınız, e-posta adresiniz, kullanıcı kimliğiniz ve parolanızla sınırlı Kişisel Bilgiler;

 • Gönderiler gibi Eğitim Bilgileri; Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili İnternet veya diğer elektronik ağ etkinliği bilgileri;

 • Turnitin ile bir görüşme planlamayı veya Müşteri Desteği ile iletişim kurmayı seçerseniz gerçek ad, iş e-postası, telefon numarası gibi tanımlayıcı bilgileri toplarız.

Geçerli ABD eyalet yasaları altında tanımlandığı üzere hassas Kişisel Bilgileri kasıtlı olarak toplamayız. Öğrenci Gönderilerine dâhil edilmişse g-hassas kişisel bilgileri toplayabiliriz.

Kategoriler ve Kişisel Bilgilerin toplandığı kaynaklarKişisel Bilgileri doğrudan sizden, eğitim kurumunuzdan ya da yukarıda açıklandığı üzere Hizmet aracılığıyla otomatik olarak toplarız.
Kişisel Bilgilerin toplanması, paylaşılması ya da satılmasının işletmeye yönelik veya ticari amacı

Kişisel Bilgilerinizi; Hizmetleri işletmek, taleplerinize yanıt vermek ve aşağıdaki işletme amaçları için toplarız:

 • Hizmetleri, Müşteri ile yapılan sözleşmeye ve Kullanım Şartlarımıza uygun şekilde sunmak; buna hesapların bakım ve servis süreçleri, müşteri hizmeti sunmak, siparişleri işleme almak ve işlemleri gerçekleştirmek, müşteri bilgilerini doğrulamak ve ödemeleri işleme almak da dâhildir.

 • Güvenlik olaylarını saptamak, kötü amaçlı, aldatıcı, sahtekarlığa yönelik veya yasa dışı etkinliğe karşı korumak ve bu gibi etkinliklerden sorumlu kişiler hakkında yasal işlem başlatmak.

 • Amaçlanan mevcut işlevselliği bozan hataları tanımlamak ve gidermek için hata ayıklama işlemi yapmak.

 • Size Hizmetlerimiz hakkında bilgiler ve güncellemeler göndermek.

 • Müşteri tarafından izin verildiğinde Hizmetleri iyileştirmek.

 • California ve diğer geçerli eyalet gizlilik yasaları kapsamında tanımlandığı üzere Kişisel Bilgileri "satmayız" ya da "paylaşmayız".

Kişisel Bilgileri paylaştığımız üçüncü taraf kategorileri Topladığımız spesifik Kişisel Bilgi parçaları

Kişisel Bilgilerinizi kendilerinin ya da başkalarının ticari amaçları için kullanılmak üzere bireylerle ya da organizasyonlarla paylaşmayız. Kişisel Bilgilerinizi yalnızca hizmetleri iletmede bize destek olan hizmet sağlayıcılarla yukarıda açıklana şekilde paylaşırız.

 • Öğrencilerden: Adı, soyadı, e-posta adresi, kullanıcı kimliği, parola, kurum adı, sınıf/yaş, eğitim kurumu ve Kişisel Bilgileri içerebilecek sınıf çalışması Gönderileri.

 • Eğitmenlerden: Adı, soyadı, e-posta adresi, görevi ve eğitim kurumu.

 • Ek olarak bazı Hizmetler, isim listesi oluşturmak amacıyla, öğrenci gönderilerine not verirken kullandıkları rubrikler, notlar ve öğrencilerin gönderileri hakkındaki yorumlar için eğitmenlerin öğrenci kimliklerini sunmasına izin verebilir.

 • İnternet Protokolü adresi, cihaz kimliği.

 • Hizmetleri nasıl kullandığınızda dâhil ama bununla sınırlı olmamak kaydıyla İnternet ya da diğer elektronik ağ etkinliği bilgisi.


GDPR Bilgisi

Bir Müşteri ya da bir Kullanıcı olarak size Hizmetleri sunduğumuzda AB ve İngiltere Genel Veri Koruma Yönetmelikleri kapsamında bir "veri işleyici" olarak hareket ederiz. Kişisel Bilgilerinizi işleme sürecimiz bu Gizlilik Politikasının yanı sıra Müşteri ile yapılan sözleşme tarafından yönetilir. Turnitin ve GDPR uyumluluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi için GDPR SSS bölümümüze bakın.


Tüm Uluslararası Kullanıcıları için

Birleşik Devletler dışında yaşıyorsanız Kişisel Bilgilerinizin Birleşik Devletlere aktarılacağına ve burada işleneceğine, ayrıca İngiltere, Hollanda, Almanya, İsveç, Ukrayna, Avustralya ya da Hindistan'da yaşayan ve Hizmetler adına çalışan personelimiz olduğunda destek amaçlı olarak bu lokasyonlarda işlenebileceklerine lütfen dikkat edin. AB sınırlarında Gönderileri özellikle Almanya'da saklamak söz konusu olabilir.

Kişisel Bilgilerinizi göndererek bilgilerinizi bu şekilde aktarabileceğimizi, işleyebileceğimizi ve saklayabileceğimizi kabul edersiniz. Nerede olursa olsun Kişisel Bilgiler güvenli bir şekilde, bu Gizlilik Politikasına ve geçerli Birleşik Devletler gizlilik yasalarına uygun olarak işlenecektir. Bu yasalar ülkenizdeki gizlilik yasalarından farklı olabilir. Ancak bu durum gizliliğinizi koruma taahhüdümüzü değiştirmez ve Kişisel Bilgilerinizin sınır ötesi aktarımına ilişkin geçerli tüm yasalara uyacağız. Gereken yerlerde, Kişisel Bilgilerinizin EEA, İsviçre ve Birleşik Krallık dışına aktarımının yasaya uygun olduğundan emin olmak için Müşterilerimiz ve üçüncü taraflar ile Standart Sözleşme Maddelerini uygulayacak veya varsa diğer uygun aktarma mekanizmalarına başvuracağız. DPO@turnitin.com adresine e-posta göndererek kişisel bilgilerinizi bu bölgelerin dışına aktarmak için başvurduğumuz aktarma mekanizmalarının ayrıntılarını talep edebilirsiniz.


Ek Haklar

Ülkenizdeki kuralların Kişisel Bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili size ek haklar sunabileceğine veya bu hakları sınırlayabileceğine lütfen dikkat edin. Her durumda haklarınızı sağlama konusunda geçerli yasalara uyacağız.

Örneğin EEA, İsviçre ya da Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız Kişisel Bilgileriniz üzerinde erişim, güncelleme ya da düzeltme, bu gibi Kişisel Bilgilerin silinmesini talep etme ve pazarlama ile ilgili olanlar da dâhil belirli işlemlere itiraz etme, bize sunduğunuz Kişisel Bilgilerin makine tarafından okunabilir bir kopyasını alma veya belirli koşullarda bu gibi verilerin geçerli bir üçüncü tarafa aktarılmasını talep etme hakkına sahip olabilirsiniz.

Bu hakları kullanmanız kamu menfaatini (örn. suç önleme ya da saptama) ve bizim çıkarlarımızı (örn. yasal ayrıcalığı koruma) korumak adına belirli istisnalara tabidir. Haklarınızı kullanmak için lütfen eğitim kurumunuzla görüşün. Kendilerinin yardımımızı talep ettiği durumlarda talebinizi hızlandırmak için kendileri ile çalışacağız.


Bu Politikadaki Güncellemeler

Hizmetlerimiz geliştikçe bu Politika zaman içinde güncellenebilir. Değişiklikler olduğunda bu konuda bilgilendirilmenizi sağlamak için bu Gizlilik Politikasının başlangıcında "Son Güncelleme Tarihi" bilgisini paylaşacağız, ayrıca geçerli yasa veya yönetmelik gerektirdiğinde e-postayla ya da Hizmet dâhilinde de bildirim sunabiliriz.

Bu politikanın en üstünde yer alan "Son Güncelleme Tarihi" notu son revizyon zamanını belirtir ve güncellemeler bildirildikleri andan itibaren geçerli olacaktır.


İletişim

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız veya Kişisel Bilgilerinizi işleme şeklimiz konusunda herhangi bir endişeniz ya da şikâyetiniz varsa lütfen aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden bizimle görüşün:

2101 Webster St., Suite 1900

Oakland, California 94612

866 816 5046

legal@turnitin.com

Bu Gizlilik Politikası ya da veri işleme prosedürlerimiz ile ilgili endişeleriniz veya şikâyetleriniz varsa düzenleyici bir otoriteye şikâyette bulunma hakkınız vardır.

Veri Koruma Sorumlumuza DPO@turnitin.com adresinden erişebilirsiniz.