Performans Değerlendirme Ölçekleri ve Notlandırma Formları

Notlandırma araçları yan paneli etkin halde iken Rubrik/Derecelendirme Formu bölümüne geçin. Daha önce kullandığınız rubrikler arasından seçim yapabilir veya kendi rubriklerinizi oluşturmak için Rubrik ve Form Yöneticisi'ni açabilirsiniz.

Performans değerlendirme ölçekleri

Rubrik puantaj kartları öğrencinin çalışmasının tanımlanan kriterlere ve ölçeklere göre değerlendirilmesine yardımcı olur.

Üç rubrik puantaj kartı tipi vardır:

Standart rubrik: ölçek değerlerini ve kriter yüzdelerini girmenize olanak tanır. Standart rubrik için maksimum değer girilen en yüksek ölçek değeri ile aynı olacaktır.

Nitel rubrik: sayısal bir skorlaması olmayan bir rubrik oluşturmanıza olanak tanır.

Özel rubrik: rubrik hücrelerine doğrudan değer girmenize olanak tanır. Özel rubrik için maksimum değer her kriter satırına girilen en yüksek değerin toplamı olacaktır.

Standart Rubrik Puantaj Kartı Oluşturma

1 . Çevrim içi derecelendirme araç çubuğundan Rubrik yan panelini açmak için rubrik simgesini seçin.

2 . Rubrik ve Form Yöneticisi 'ni açmak için Rubrik/Form yan panelinde dişli simgesine tıklayın.

Not: Ödeve halihazırda bir rubrik atanmışsa dişli simgesi aynı yerde bulunabilir.

3 . Rubrik ve Form Yöneticisi'nin sol üst kısmındaki menü simgesine tıklayın.


4 . Menü açılan listesinin üst kısmındaki Yeni rubrik oluştur düğmesine tıklayın.

5 . Oluşturmak istediğiniz rubriği seçmek için Yönetici'nin sağ üst köşesindeki Skorlama açılan liste okuna tıklayın.

6 . Rubrik ve Form Yöneticisi'nin sol üst kısmındaki Rubrik adını buraya girin düğmesine tıklayarak rubrik için bir ad girin. Başlığı kaydetmek için metin alanının dışındaki herhangi bir yere tıklayın.

7 . Adı, açıklamayı, ölçek değerini veya bir kriterin kriter yüzde değerini düzenlemek için doğrudan metin alanına tıklayın ve yazmaya başlayın. Düzenlemeyi tamamlamak için metin alanının dışındaki herhangi bir yere tıklayın. Ayrıca bir kriteri kaldırmak için sol altta bulunan çöp kutusu simgesine de tıklayabilirsiniz.

8 . Ekstra kriter satırları eklemek için Kriterler başlığının sağında bulunan + simgesine tıklayın.

9 . Ekstra ölçek sütunlarını eklemek için Ölçek başlığının sağında bulunan + simgesine tıklayın.

10 . Rubrik tamamlandığı anda Rubrik ve Form yöneticisinin sağ alt köşesindeki Kaydet düğmesine tıklayın.

11. Rubrik ve Form yöneticisinden çıkmak için Kapat düğmesine tıklayın.

Kaydırıcılarla Derecelendirme

Rubrik kaydırıcıları kullanılarak rubriğe skor atanabilir.

1 . Çevrim içi derecelendirme araç çubuğundan Rubrik yan panelini açmak için rubrik simgesini seçin.

2 . Rubrik kaydırıcılarını kullanarak skorunuzu belirleyin. Mavi daireye tıklayın ve doğru skora sürükleyin. Alternatif olarak, vermek istediğiniz skora tıkladığınızda kaydırıcı ölçekte bu konuma taşınacaktır.

3 . Ödev notunu hesaplamak için rubrik skor panelinin en altındaki Dereceye uygula düğmesine tıklayın. Skor her kritere verilen değerlere bağlı olarak değişecektir.

Not: Bir ödev rubrikteki tüm kriterlerde 5 üzerinden 4 alırsa ve ödev için toplam puan değeri 100 ise nihai not 80 olacaktır.

Derecelendirme Formları

Derecelendirme formları öğrencilerinize bir dizi kritere göre serbest biçimde geri bildirimde bulunmanıza ve skorlar vermenize olanak tanır.

Derecelendirme Formu Oluşturma

1 . Çevrim içi derecelendirme araç çubuğundan Rubrik yan panelini açmak için rubrik simgesini seçin.

2 . Rubrik ve Form Yöneticisi 'ni açmak için Rubrik/Form yan panelinde dişli simgesine tıklayın.

Not: Ödeve halihazırda bir rubrik atanmışsa dişli simgesi aynı yerde bulunabilir.

3 . Rubrik ve Form Yöneticisi'nin sol üst kısmındaki menü simgesine tıklayın.

4 . Menüden Yeni derecelendirme formu oluştur düğmesine tıklayın

5 . Rubrik ve Form Yöneticisi'nin sol üst kısmındaki Derecelendirme formu adını buraya girin düğmesine tıklayarak derecelendirme formu için bir ad girin. Kaydetmek için metin alanının dışındaki herhangi bir yere tıklayın.

6 .

6a. Metin alanlarına tıklayarak kriter başlıklarını ve açıklamalarını düzenleyin. Kaydetmek için metin alanlarının dışındaki herhangi bir yere tıklayın.

6b . '+' simgesine tıklayarak ek kriterler ekleyin

7 . Skorlamayı etkinleştir onay kutusunu kullanarak ekranın sağ üst köşesindeki skorlamayı etkinleştir'i veya devre dışı bırak'ı seçin.

8 . Tüm kriter başlıkları ve açıklamaları düzenlendiğinde Kaydet düğmesine tıklayın.

Derecelendirme Formunda Derecelendirme

1 . Rubrik yan paneline gitmek için çevrim içi derecelendirme araç çubuğundaki rubrik simgesine tıklayın.

2 .

2a. Derecelendirme formu ile derecelendirmek için formun ödeve iliştirildiğinden emin olun.

2b. Derecelendirme formu ödeve iliştirilmemişse derecelendirme formu başlığını seçin. Bir açılır kutu yeni eki onaylamanızı isteyecektir. Onayla düğmesine tıklayın.

3.

3a. Derecelendirme formu ile derecelendirmek için her kriter için metin kutusuna tıklayın ve yazmaya başlayın

3b. Derecelendirme formunda skorlama etkinleştirilmişse öğrencinin her kriter için ulaşması gereken dereceyi girin.

4. Bu değeri ödevin toplam puan değerine uygulamak için derecelendirme formu yan panelinin üst kısmında bulunan Dereceye uygula düğmesine tıklayın.

Genişletilmiş Rubrik ve Derecelendirme Formu Yöneticisinde Derecelendirme

Yazılı ödevleri daha etkin biçimde derecelendirmek için ayrı bir pencerede Genişletilmiş Rubrik'i kullanabilirsiniz. Derecelendirmekte olduğunuz öğrenci Genişletilmiş Rubrik'in sağ üst köşesinde görülebilir. Ayrıca standart gezinti seçeneklerini kullanarak diğer gönderilere gidebilirsiniz.

1 . Çevrim içi derecelendirme araç çubuğundan Rubrik ve Derecelendirme Formu yan panelini açmak için rubrik simgesini seçin.

2. Genişletilmiş rubrik veya derecelendirme formunu başka bir pencerede görüntülemek için seçili rubrik veya derecelendirme formu başlığının sağındaki genişlet simgesine tıklayın.

3. Rubriğiniz veya derecelendirme formunuz yeni bir pencerede açılacaktır.

3a. Bir rubrikle derecelendirme yaparken öğrencinize her biri için bir skor vermek için uygun kriter açıklamasına tıklayın.

3b. Alternatif olarak, bir derecelendirme formunda derecelendirirken, açıklamalar yapmak ve/veya yazılı ödeve skor vermek için kriter açıklamalarını kullanın .

4. Ödev notunu hesaplamak için Dereceye uygula düğmesine tıklayın. Skor her kritere verilen değerlere bağlı olarak değişecektir.

5. Genişletilmiş rubriği kapatmak için Kapat düğmesine tıklayın.