Öğretmenler

Benzerlik Kontrolü

Benzerlik Raporunu Yorumlama

Benzerlik Raporunun görüntülenmesi

Bir Hesaba Girme

Çevrim içi Not Verme

Eğitmen Ana Sayfası

Gezinti

Gönderi Araçlarına Erişim

Hızlı Gönder

Hızlı gönder ile gönderme

Sınıf kullanımı istatistikleri

Katmanları Kullanma

Not Defteri

Ödevler

Öğrenciler İçin Başlarken

Öğrencileri Yönetme

Öğretmen Hızlıbaşlama Kılavuzu

Oturum Açma

Performans Değerlendirme Ölçekleri ve Notlandırma Formları

QuickMark Yöneticisi

Sınıflar

Translated Matching Kullanımı