Ödevler

Ödev Oluşturma

Öğrenciler tarafından tüm gönderiler bir Turnitin sınıfındaki ödevlere yapılır. Belirli bir sınıf için ödevler sınıf ana sayfasında oluşturulur, görüntülenir ve değiştirilir.

1. Sınıf ana sayfasına ulaşmak için ilk önce sayfanın üst kısmındaki Tüm Sınıflar sekmesine tıklayarak ana sayfaya erişmeniz gerekir

2. Eğitmen ana sayfadan sınır portföyünü görüntülemek için sınıf adına tıklamalıdır

Not : GradeMark veya not defteri olan eğitmenin ödev için gönderim tarihi belirlemesi gerekecektir. Bu gönderim tarihi ve saati başlangıç tarihinden sonra olmalıdır fakat ödevin teslim tarihinden önce olacak şekilde ayarlanabilir.

3 . Sınıf portföyünde Ödev Ekle düğmesine tıklayın

2 . Bu sınıf için henüz bir ödev oluşturmadıysanız lütfen Adım 4'e gidin. Bir ödev oluşturulmuşsa, Yazılı Ödev'in yanındaki radyo düğmesine tıklayarak Yazılı Ödev'i seçin.

Yazılı ödev tipi diğer tüm ödev tipleri (PeerMark, Düzeltme ve Yansıtma) için temel ödevdir. Bir yazılı ödev oluşturulurken eğitmen tarafından belirlenmesi gereken üç tarih vardır: başlangıç tarihi, teslim tarihi ve gönderim tarihi.

3 . Sonraki Adım düğmesine tıklayın

4 . Sonraki sayfada Ödev başlığını girin.

Bir not defteri kullanıcısıysanız aynı zamanda isteğe bağlı puan değeri de girebilirsiniz. Bu, bir öğrenicinin bir ödevden alabileceği maksimum puan sayısıdır. Ör. 100. Bir puan değeri ayarlanması notun rubriklerle (kullanılıyorsa) belirlenmesine ve not defterine gönderilmesine olanak tanır.

5 . Ödev için başlangıç ve teslim tarihlerini seçin. Aynı zamanda özel tarihler de seçilir. Öğrenciler ancak başlangıç tarihi ve saati geçtikten sonra gönderebilir. Teslim tarihi ve saati geçtikten sonra geç gönderiler etkinleştirilmediği takdirde öğrencilerin yazılı ödev göndermeleri engellenir

5a . GradeMark ve Not defteri kullanıcıları ödev için bir gönderim tarihi seçmelidir. Gönderim tarihi öğrencilerin GradeMark'ta öğrencilerin yazılı ödevleri üzerinde bıraktığınız yorumları ve notları görüntülemeye başlayabileceği tarih ve saattir. Gönderim tarihi teslim tarihinden önce olacak şekilde ayarlanabilir.

6 . Ödevin gönderiler için Orijinallik Raporları gerektirip gerektirmediğini veya dosya türünün karşı yüklenebilir olup olmadığını seçin. Varsayılan seçenek yalnızca Turnitin'in orijinalliği kontrol edebileceği dosya türlerine izin ver'dir. Orijinallik Raporları gerektirmeyen ödevler için Herhangi bir dosya türüne izin ver seçeneğini seçebilirsiniz. Bu eğitmenlerin her dosya türü hakkında geri bildirimde bulunmasına olanak tanır.

Gelişmiş Ödev Seçenekleri

Bir yazılı ödev oluştururken kullanıcı gelişmiş ödev seçeneklerini görüntülemeyi ve bunları değiştirmeyi seçebilir. Gelişmiş ödev seçenekleri * İsteğe Bağlı Ayarlar bağlantısına tıklanarak görüntülenir.

1. Öğrencileriniz için ödev hakkındaki özel talimatları girin

2. Ödev teslim tarihinden sonra gönderilere izin vermek isteyip istemediğinizi seçin.
Evet olarak ayarlanırsa öğrenciler daha önce gönderi yapmamış olmaları halinde teslim tarihinden sonra ödev gönderebilecektir. Hayır olarak ayarlanırsa öğrenciler ödevin teslim tarihinden sonra ödev gönderemeyecektir.

Orijinallik Raporu Ayarları

Ödev gönderileri için Orijinallik Raporlarının oluşturulmasını isteyip istemediğinizi seçin. Bunu Evet olarak ayarlarsanız adım 2'ye devam edin. Bu seçeneği Hayır olarak ayarlamayı tercih ederseniz lütfen adım3'e geçin.

Ödev herhangi dosya türünü kabul edecek şekilde ayarlanırsa Turnitin yalnızca aşağıdaki dosya türleri için Orijinallik Raporları üretecektir:

Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs (Google Drive gönderi seçeneği ile gönderilen), düz metin dosyaları.

Rapor Oluşturma ve Yeniden Gönderim Seçenekleri

Açılır listeden öğrenci gönderisinden sonra Orijinallik Raporlarının ne zaman oluşturulmasını istediğinizi seçin. Bu ödev ayarları için üç seçenek vardır:

 • Hemen (ilk rapor nihaidir) - Tüm gönderiler için Orijinallik Raporları anında oluşturulacaktır. Öğrenciler yazılı ödevleri yeniden gönderemez. Gönderiler eğitmen tarafından yeniden gönderimi etkinleştirmek için silinmelidir.
 • Hemen (teslim tarihine kadar olan raporların üzerine yazdırılabilir) - Her öğrenci tarafından bu ödeve yapılan ilk gönderi için Orijinallik Raporları anında oluşturulacaktır. Öğrenci ödev teslim tarihine kadar istediği sıklıkta yeniden gönderi yapabilir. İkinci veya sonraki gönderi için Orijinallik Raporları, Orijinallik Raporu işlenmeye başlamadan önce 24 saatlik bir gecikme gerektirecektir. Eğitmene veya öğrenciye yalnızca en son gönderim sunulur. Önceki sürümler kaldırılır. Orijinallik Raporları öğrenci gönderilerinin ödevde birbirleriyle karşılaştırılmasına olanak tanımak için teslim tarihi ve saatinden sonraki yarım saat içinde yeniden üretilecektir. Orijinallik Raporu benzerlik dizinindeki bir değişiklik raporların yeniden oluşturulmasından kaynaklanabilir. Bu seçenek tipik olarak öğrenciler kendi kendini gözden geçirdiğinde ve gönderilerini revize ettiğinde ve Orijinallik Raporunu görüntüleyebildiğinde kullanılır. Ödevin teslim tarihinden ve saatinden sonra yeniden gönderimlere izin verilmez.
 • Teslim tarihinde - Ödev teslim tarihine ve saatine kadar gönderiler için Orijinallik Raporu oluşturulmayacaktır. Öğrenciler raporları almadan teslim tarihine ve saatine kadar gerektiği kadar yeniden gönderi yapabilir. Yeniden gönderiler ödev teslim tarihinden ve saatinden sonra yapılamaz.

Not : Eğitmen öğrenci gönderisi olmadan puan vermeyi seçerse ve Hemen ilk rapor nihai seçeneği seçilirse öğrenciler Puanlama Şablonu oluşturulduğu anda artık ödeve gönderi yapamaz.

Bibliyografyanın Hariç Tutulması

Bibliyografya, alıntı yapılan eserler veya ödev referans bölümlerindeki metinlerin Orijinallik Raporları oluşturulurken Benzerlik Dizinindeki eşleşmeler için kontrol edilip edilmeyeceğini seçin. Bu ayar her Orijinallik Raporunda iptal edilebilir.

Alıntıların Hariç Tutulması

Bir ödevin alıntılarındaki metinlerin Orijinallik Raporları oluşturulurken Benzerlik Dizinindeki eşleşmeler için kontrol edilip edilmeyeceğini seçin. Bu ayar her Orijinallik Raporunda iptal edilebilir.

Küçük Eşleşmelerin Hariç Tutulması

Orijinallik Raporları oluşturulurken yeterli uzunlukta olmayan eşleşmelerin (kendinizin belirlediği) dikkate alınıp alınmayacağını seçin. Bu ayar her Orijinallik Raporunda iptal edilebilir. Bunu Evet olarak ayarlarsanız adım 8b'ye devam edin. Bu seçeneği Hayır olarak ayarlamayı tercih ederseniz lütfen adım10'a geçin.

Evet seçildiği anda sarı bir kutu görüntülenecektir. Burada, Orijinallik Raporları oluşturulurken dikkate alınmasını istemediğiniz sözcük sayısını girerek sözcük sayımına göre eşleşmeleri hariç tutabilirsiniz.

Alternatif olarak, Orijinallik Raporları oluşturulurken dikkate alınmasını istemediğiniz sözcük yüzdesini girerek yüzdeye göre eşleşmeleri hariç tutabilirsiniz.

Eğitmenler ödev adının sağında bulunan düzenle simgesine tıklayarak istedikleri zaman küçük eşleşmeleri hariç tut ödev ayarını ayarlayabilir. Küçük eşleşmelerin hariç tutulması özelliği aynı zamanda her Orijinallik Raporunda ayarlanabilir. Bu özellik ile eğitmenler küçük eşleşmelerin elenmesini daha iyi şekilde kontrol edebilir ve böylece Orijinallik Raporlarındaki daha büyük, daha sorunlu ve şüpheli eşleşmelere odaklanabilir.

Orijinallik Raporlarına Erişim İzni Verme

Öğrencilerinizin ödev gönderileri için Orijinallik Raporlarını görüntüleyip görüntüleyemeyeceğini seçin. Bu seçenek eğitmenlere ödevler oluştururken daha fazla esneklik ve kontrol sunar.

Havuz Seçenekleri

Bir yönetici tarafından bir eğitmen için havuz seçenekleri etkinleştirilirse Yazılı ödevleri gönder açılır listesinde iki veya dört seçenek görüntülenecektir. Açılır listeden yazılı ödevlerin nereye gönderilmesini istediğinizi seçin. Ayar size yazılı ödevlerin Turnitin standart ödev havuzunda mı, kurumunuzun yazılı ödev havuzunda mı, öğrencinin seçtiği yazılı ödev havuzunda mı depolanmasını veya hiçbir havuzda depolanmamasını seçmenize olanak tanır.

Yazılı ödevlerin standart ödev havuzuna gönderilmesinin avantajı, ödeve gönderilen öğrenci yazılı ödevlerinin diğer kurumların öğrenci gönderileri ile karşılaştırılmasıdır. Ancak, yazılı ödevlerin kurumun yazılı ödev havuzuna gönderilmesi seçildiğinde, ödev yalnızca başka öğrencilerin kurumdaki gönderileri ile karşılaştırılacaktır. Havuz yok seçeneğini seçerseniz öğrencilerinizin yazılı ödevleri Turnitin standart ödev havuzunda veya kurumun yazılı ödev havuzunda depolanmayacaktır; dolayısıyla yazılı ödevler aynı veya farklı kurumlardan öğrenciler arasında ihtilaf olup olmadığı açısından kontrol edilmeyecektir.

veya

Arama seçenekleri ayarı size yazılı ödevler için Orijinallik Raporları işlenirken öğrenci gönderilerinin hangi Turnitin havuzları ile karşılaştırılacağını seçme imkanı sunar. Bu, herhangi bir kaynak türü ile karşılaştırmanın gerekli olmaması halinde eğitmenin bu kaynak türünü göz ardı etmesine olanak tanır. Havuz seçeneğinin seçiminin kaldırılması halinde benzerlik dizini yüzdesi düşebilir.

Kullanılabilir arama hedefleri Arama seçenekleri altında listelenir. Onay işareti bulunan hedefler arama yapılacak hedeflerdir. Bir arama hedefi havuzunu kaldırmak için onay kutusuna tıklayarak onay işaretini kaldırın. Boş havuzun yanındaki boş bir seçim kutusuna tıklandığında havuz bir arama hedefi olarak yeniden eklenecektir. Bu seçim halihazırda üretilen Orijinallik Raporlarını veya Kapsamlı Benzerlik Dizini skorlarını değiştirmeyecektir.

Halihazırda kullanılabilir arama hedefleri şunlardır:

 • Öğrenci ödevi havuzu - daha önce Turnitin'de sınıflara ve ödevlere gönderilmiş çalışmalar
 • Kurum ödev havuzu - kurum için öğrenci yazılı ödevleri havuzu
 • Mevcut ve arşivli internet - milyarlarca mevcut içerik sayfası ve her gün eklenen binlerce yeni sayfa içeren arşivlenen ve canlı olarak herkesin erişebileceği internet sayfaları havuzu
 • Süreli yayınlar, dergiler ve yayınlar - birçok önde gelen profesyonel dergi, süreli yayın ve iş dünyası yayını dahil olmak üzere üçüncü şahıs süreli yayın, dergi ve yayın içeriği

GradeMark Ayarları

Ödeve rubrik iliştirme

Ödeve gönderilen yazılı ödevlere not vermek için bir rubrik kullanmak isterseniz daha önce oluşturulmuş veya içe aktarılmış bir rubriği seçmek için rubrik listesi açılır menüsünü kullanabilir veya Rubrik Yöneticisini Aç bağlantısına tıklayarak rubrik yöneticisini açabilir ve ödeve iliştirmek için yeni bir rubrik oluşturabilirsiniz.

e-rater® dil bilgisi kontrolü etkinleştirilsin mi?

Bu ödev oluşturma özelliği eğitmenlere ödeve yapılan tüm gönderiler için e-rater dil bilgisi ve yazım denetimini etkinleştirme seçeneği sunar. Etkinleştirildiğinde öğrenci gönderileri e-rater teknolojisi ile otomatik olarak GradeMark'ta ayrıntılı dil bilgisi geri bildirimi alır. Ödev için e-rater motorunu etkinleştirmek için evet seçeneğini seçin. Bu ödev seçeneği yoksa hesap için e-rater dil bilgisi denetimi devre dışıdır. Hesap için e-rater dil bilgisi denetimini etkinleştirmek için Turnitin hesabı yöneticisi ile iletişime geçin.

Not : e-rater dil bilgisi ve yazım denetimi açıklamaları öğrenciye otomatik olarak gösterilmez. Bu açıklamalar diğer tüm açıklamalarla birlikte ödev gönderim tarihinde yayınlanır. Ayrıca ödev eğitmen tarafından açılmamışsa ve yazılı ödev için herhangi bir açıklamada bulunulmamışsa öğrenciler yine e-rater açıklamalarını görmeyecektir. Bu,
e-rater'ın ürettiği tüm açıklamaların eğitmen tarafından onaylanmasını sağlamak içindir.

İsteğe bağlı: Açılır menüden ETS el kitabı seviyesini seçin. ETS el kitapları öğrencilere
e-rater teknolojisinin yazılı ödevlerinde bulduğu dil bilgisi hataları hakkında ayrıntılı bilgi sunar.

Yazım denetimi için kullanılan sözlüğü seçme

Varsayılan olarak etkinleştirilen kategoriler seçeneği eğitmenlerin GradeMark'taki ödev gönderilerini görüntülerken hangi geri bildirim kategorilerinin etkinleştirileceğini seçme imkanı sunar. Varsayılan ayar her kategori için geri bildirim gösterilmesidir.

Gelişmiş Ödev Seçeneği Varsayılanlarını Değiştirme

Gelişmiş ödev seçeneklerinde herhangi bir değişiklik yapılmışsa seçenekler panelinin alt kısmında ek bir seçenek kullanılabilir hale gelecektir. Eğitmene Bu seçenekleri gelecekteki ödevler için varsayılan olarak kaydetmek ister misiniz? sorusu sorulacaktır. Gelecekte oluşturulan tüm ödevlerde varsayılan ayar olarak seçilmiş gelişmiş ödev seçeneklerinin kullanılması için evet seçeneğini seçin. Önceki varsayılan gelişmiş ödev seçeneği ayarları ile devam etmek için hayır seçeneğini seçin.

Yeni bir ödev oluşturulurken veya var olan bir ödev güncellenirken varsayılan ayarlar istenildiği zaman değiştirilebilir.

Gözden Geçirme Ödevleri

Öğrenci kullanıcılar ödev başına yalnızca bir yazılı ödev gönderebilir. Eğitmenin öğrencilerin önceki taslakların üzerine yazdırmadan birden fazla taslak göndermesine izin vermek istemesi halinde eğitmen gözden geçirme ödevi türünü kullanarak ek ödevler oluşturabilir. Gözden geçirme ödevleri, 'ana' ödevin gelişmiş seçeneklerinin ve standart ayarlarının kopyalarıdır fakat yeni başlangıç, teslim ve gönderim tarihlerine sahip olabilir. Gözden geçirme ödevi öğrenci gönderileri ayarı için farklı bir Orijinallik Raporları Oluştur işlevine sahip olabilir. Eğitmen aynı zamanda farklı isteğe bağlı özel talimatlar seçebilir veya farklı bir puan değeri atayabilir.

Gözden Geçirme Ödevi Oluşturma

1 . Sınıf portföyünden Ödev Ekle düğmesine tıklayın

2 . Gözden Geçirme Ödevi'nin yanındaki radyo düğmesine tıklayarak Gözden Geçirme Ödevi'ni seçin. Ardından Sonraki Adım düğmesine tıklayın

3 . Yazılı ödevedayalıolarak etiketlenen açılır menüden gözden geçirmenin dayandırılacağı ödevi seçin.

4 . (İsteğe bağlı) Bir not defteri kullanıcısıysanız isteğe bağlı puan değeri de girebilirsiniz. Bu, bir öğrencinin bir ödevden alabileceği maksimum puan sayısıdır. Ör. 100. Bir puan değeri ayarlanması notun rubriklerle (kullanılıyorsa) belirlenmesine ve not defterine gönderilmesine olanak tanır.

5 . Ödev için başlangıç tarihi ve saatini, teslim tarihi ve saatini ve (varsa) gönderim tarihi ve saatini seçin.

6 . (İsteğe Bağlı) Öğrencileriniz için özel ödev talimatlarını girin

7 . Açılır listeden öğrenci gönderisinden sonra Orijinallik Raporlarının ne zaman oluşturulmasını istediğinizi seçin. Bu ödev ayarları için üç seçenek vardır:

 • Hemen (ilk rapor nihaidir) - Tüm gönderiler için Orijinallik Raporları anında oluşturulacaktır. Öğrenciler yazılı ödevleri yeniden gönderemez. Gönderiler eğitmen tarafından yeniden gönderimi etkinleştirmek için silinmelidir.
 • Hemen (teslim tarihine kadar olan raporların üzerine yazdırılabilir) - Her öğrenci tarafından bu ödeve yapılan ilk gönderi için Orijinallik Raporları anında oluşturulacaktır. Öğrenci ödev teslim tarihine kadar istediği sıklıkta yeniden gönderi yapabilir. İkinci veya sonraki gönderi için Orijinallik Raporları, Orijinallik Raporu işlenmeye başlamadan önce 24 saatlik bir gecikme gerektirecektir. Eğitmene veya öğrenciye yalnızca en son gönderim sunulur. Önceki sürümler kaldırılır. Orijinallik Raporları öğrenci gönderilerinin ödevde birbirleriyle karşılaştırılmasına olanak tanımak için teslim tarihi ve saatinden sonraki yarım saat içinde yeniden üretilecektir. Orijinallik Raporu benzerlik dizinindeki bir değişiklik raporların yeniden oluşturulmasından kaynaklanabilir. Bu seçenek tipik olarak öğrenciler kendi kendini gözden geçirdiğinde ve gönderilerini revize ettiğinde ve Orijinallik Raporunu görüntüleyebildiğinde kullanılır. Ödevin teslim tarihinden ve saatinden sonra yeniden gönderimlere izin verilmez.
 • Teslim tarihinde - Ödev teslim tarihine ve saatine kadar gönderiler için Orijinallik Raporu oluşturulmayacaktır. Öğrenciler raporları almadan teslim tarihine ve saatine kadar gerektiği kadar yeniden gönderi yapabilir. Yeniden gönderiler ödev teslim tarihinden ve saatinden sonra yapılamaz.

Not : Eğitmen öğrenci gönderisi olmadan puan vermeyi seçerse ve Hemen ilk rapor nihai seçeneği seçilirse öğrenciler Puanlama Şablonu oluşturulduğu anda artık ödeve gönderi yapamaz.

8 . Öğrencilerinizin ödev gönderileri için Orijinallik Raporlarını görüntüleyip görüntüleyemeyeceğini seçin. Bu seçenek eğitmenlere ödevler oluştururken daha fazla esneklik ve kontrol sunar.

9. Bu gözden geçirme ödevini kaydetmek için gönder düğmesine tıklayın. Gözden geçirme ödevleri eğitmenler için sınıf ana sayfasında ana ödevin alt ödevleri olarak görüntülenir

Yansıtma Ödevleri

Yansıtma ödevi, yazılı ödevlerin aksine orijinallik için analiz edilmeyen veya not verilemeyen bir yazılı ödevdir. Ancak yansıtma belge görüntüleyicide görüntülenebilir. Yansıtma ödevi öğrencinin gönderdiği yazılı ödev üzerinde yansıtma yapmasına ve böylece öğrencinin yazılı ödevini hazırlayarak ne öğrendiğini, kendisini geliştirmeyi planladığı konuları, ödevde başarılı oldukları konuları ve ödevindeki diğer ödevlere aktarmayı planladığı ögeleri detaylandırmasına olanak tanır. Yansıtma ödevi Turnitin'de bir yazılı ödevle ilişkilendirilmelidir ve yazılı ödev olmadan oluşturulamaz. Yansıtma ödevi kurumlar için yazma becerisi gelişiminin desteklenmesi açısından faydalıdır ve PeerMark ödevlerinin bir parçası olmasa da genellikle meslektaş tarafından incelenen çalışmalarla ilgili dersleri desteklemek için bir meslektaş incelemesinden sonra faydalı bir adımdır.

Yansıtma Ödevi Oluşturma

1 . Sınıf portföyünden Ödev Ekle düğmesine tıklayın

2 . Yansıtma Ödevi'nin sol tarafındaki radyo düğmesine tıklayarak Yansıtma Ödevi'ni seçin. Sonraki Adım düğmesine tıklayın

3 . Yansıtma ödevinin ilişkilendirileceği yazılı ödevi seçin

4 . (İsteğe bağlı) Yansıtma ödevi başlığı girin

5. (İsteğe bağlı) Bir not defteri kullanıcısıysanız isteğe bağlı puan değeri de girebilirsiniz. Bu, bir öğrencinin bir ödevden alabileceği maksimum puan sayısıdır. Ör. 100. Bir puan değeri ayarlanması notun rubriklerle (kullanılıyorsa) belirlenmesine ve not defterine gönderilmesine olanak tanır.

6 . Ödev için başlangıç tarihi ve saatini, teslim tarihi ve saatini ve (varsa) gönderim tarihi ve saatini seçin.

7 . (İsteğe Bağlı) Öğrencileriniz için özel ödev talimatlarını girin

8. Sınıf ana sayfasına yansıtma ödevi eklemek için gönder düğmesine tıklayın.

Yansıtma ödevi ilişkilendirildiği ödevin altında listelenecektir. Ödevler, yansıtma ödevlerini Turnitin kullanılarak yapılan normal yazılı ödev gönderisi ile aynı şekilde gönderir.

Not : Orijinallik Raporları yansıtma ödevlerine yapılan gönderiler için oluşturulmaz. Eğitmenin Orijinallik Raporlarını kullanması gerekiyorsa normal bir Turnitin ödevi veya gözden geçirme ödevi kullanılmalıdır.

Yazılı Ödevleri Gönderme

Turnitin hesabına giriş yapan eğitmenler dört yöntemi kullanarak yazılı ödevler gönderebilir. Eğitmenin karşıya yüklemeleri şu şekilde gönderilebilir:

 • Tek dosya yüklemesi - Eğitmen tarafından seçilen tek dosya gönderisi.
 • Kes ve yapıştır - Kopyalanan ve Turnitin gönderi kutusuna yapıştırılan metin gönderisi. Kabul edilmeyen bir dosya formatından göndermek için kullanılabilir. Resim veya metin dışı bilgiler kopyalanamaz ve yapıştırılamaz - yalnızca düz metin kabul edilebilir.
 • Çok dosya yüklemesi - Birer birer seçilen çoklu dosyalar. Bir e-postaya birden fazla ek iliştirilmesine benzer
 • Sıkıştırılmış dosya karşıya yükleme - Birden fazla yazılı ödev içeren standart bir sıkıştırılmış dosya gönderin. 200 MB'a veya 1.000 dosyaya kadar dosya içerebilir. Büyük boyutta sıkıştırılmış dosya karşıya yüklemelerinin tamamlanması için ek süre gerekebilir

Dosya Türleri ve Boyutu

Turnitin şu anda aşağıdaki dosya türlerinin Yalnızca Turnitin'in orijinalliğini kontrol edebileceği dosya türlerine izin ver seçeneği etkinleştirilmiş ödevlere yüklenmesini kabul etmektedir:

 • Microsoft Word® (DOC ve DOCX)
 • Corel WordPerfect®
 • HTML
 • Adobe PostScript®
 • Düz metin (TXT)
 • Zengin Metin Formatı (RTF)
 • Taşınabilir Doküman Formatı (PDF)
 • OpenOffice (ODT)
 • Hangul (HWP)
 • Powerpoint (PPT)

Bir ödev için "Herhangi bir dosya türünü kabul et" etkinleştirildiğinde Turnitin dosya gereklilikleri karşılandığı sürece herhangi bir dosya türü gönderisini kabul edecektir.

Dosya boyutu 40 MB'ı aşamaz. Daha büyük boyutta dosyaların boyutu metin dışı içerik kaldırılarak küçültülebilir. Parola korumalı, şifrelenmiş veya gizli dosyalar, sistem dosyaları veya salt okunur dosyalar Turnitin'e gönderilemez veya karşıya yüklenemez.

Not : Yalnızca metin dosyaları 2 MB'ı aşamaz.

Not : Sınıfınız yalnızca Turnitin'in orijinallik raporu oluşturabileceği dosyaları kabul edecek şekilde ayarlanırsa gönderilecek PDF belgeleri metin içermelidir. Yalnızca metin resmi içeren PDF dosyaları karşıya yükleme denemesi sırasında reddedilecektir. Bir belgenin gerçek metin içerip içermediğini belirlemek için metnin seçili bir kısmını veya tümünü kopyalayın ve Microsoft Notepad veya Apple TextEdit gibi bir düz metin düzenleyiciye yapıştırın. Metin kopyalanmıyorsa seçim gerçek metin değildir.

Not : Ödev Yalnızca Turnitin'in orijinalliğini kontrol edebileceği dosya türlerine izin ver olarak ayarlandığında metin dosyaları Turnitin tarafından kabul edilmeyen bir dosya türüne kaydedilen kullanıcıların dosyayı kabul edilen türlerden birine kaydetmek için bir sözcük işlem programı kullanması gerekecektir. Zengin Metin Formatı ve Düz Metin dosya türleri neredeyse tüm sözcük işlem yazılımlarında kullanılabilirdir. Hiçbir dosya türü dosya içindeki resimleri veya metin dışı metinleri desteklemeyecektir. Düz metin formatı herhangi bir formatlamayı desteklemez ve zengin metin formatı yalnızca sınırlı formatlama seçeneklerini destekler.

Yeni bir dosya formatına dönüştürme yapan kullanıcıların dosyalarını orijinal dosyadan farklı bir adla kaydetmeleri gerekecektir. Bir dosyanın orijinal formatlamasının veya resim içeriğinin kalıcı olarak kaybedilmesini önlemek için düz metin veya zengin metin formatlarına dönüştürme yaparken dosya, yeni bir dosya adıyla kaydedilmelidir.

Tek Dosya Yüklemesi

1 . Sınıf ana sayfasında, göndermek istediğiniz Yazılı ödevin yanındaki Daha fazla işlem bağlantısına tıklayın ve Yazılı ödevi gönder'i seçin

2. Gerekiyorsa Gönder açılır menüsünden Tek Dosya Yüklemesi seçeneğini seçin. Dosya yüklemesi yeni kullanıcılar için varsayılan gönderi türüdür

3 .

3a . Gönder sayfasında yazar açılır menüsünü kullanarak kayıtlı bir öğrenci adı seçin. Eğitmen tarafından bir öğrenci adına gönderilen yazılı ödevler, gönderiyi öğrenci yapmış gibi öğrenci portföyünde görüntülenecektir

3b . Yazar açılır menüsünden kayıtlı olmayan bir öğrenci seçildiğinde adını ve soyadını girmeniz gerekir

Kayıtlı olmayan öğrenciler için gönderdiğiniz yazılı ödevlere not verilemez veya bunlar öğrencilere yazılı ödevsiz iade için işaretlenemez

3c . Yazılı ödev için başlık girme

4 . Tek dosya yüklemesi gereklilikleri gözden geçirildikten sonra aşağıdaki kaynaklardan bir dosya yüklemeyi seçebilirsiniz.

 • Bir bilgisayar
 • Dropbox
 • veya Google Drive

Gönderi düğmelerinden birine tıklayın ve ardından karşıya yüklemek istediğiniz dosyayı bulun

5 . Bu dosyayı karşıya yüklemek için Karşıya Yükle düğmesine tıklayın.

6 . Karşıya yükleme işlemi gönderi önizleme sayfasında işlenmeye başlayacak ve seçili dosyanın karşıya yükleme ilerlemesini gösterecektir. Dosya işlendiği anda dosyanın ilk sayfası görüntülenecektir

7 . Yazılı ödev karşıya yüklendiği anda gönderilen yazılı ödevin ilk sayfası görüntülenir. Doğru dosyanın seçildiğini doğrulamak için metni gözden geçirin. Belgede başka sayfa olup olmadığını kontrol etmek için belge önizlemesinin üst kısmındaki okları kullanın

8 . Dosya karşıya yükleme işlemini tamamlamak için sayfanın en altında bulunan Onayla düğmesine tıklayın. Yanlış dosya yüklenmişse İptal düğmesine tıklayın ve doğru dosyayı yeniden gönderin

9 . Gönderi tamamlandığı anda dijital onay görüntülenir. Dijital onaydaki gönderim numarası bu gönderiye atanmış benzersiz bir numaradır. Dijital onayın bir kopyası belge görüntüleyici yazdırma seçeneğinde karşıdan yüklenebilir.

10. Mevcut öğrenci gönderileri listesini görüntülemek için Ödev kutusuna git'e veya öğrenci olarak göndermeye devam etmek için Başka bir dosya gönder'e tıklayın

Çoklu Dosya Yüklemesi

Çoklu dosya yüklemesi gönderi seçeneği birden fazla dosyayı aynı anda karşıya yüklemenize olanak tanır.

1 . Sınıf ana sayfasında, göndermek istediğiniz Yazılı ödevin yanındaki Daha fazla işlem bağlantısına tıklayın ve Yazılı ödevi gönder'i seçin

2 . Gönder açılır menüsünden Çoklu Dosya Yüklemesi seçeneğini seçin. Tek dosya yüklemesi varsayılan gönderi türüdür.

3 . Dosya Seç düğmesine tıklayın ve dosyayı Dosya Gönderi Önizleme listesine eklemek için dosyayı bilgisayarınızdan bulun

 • Her dosya 40 MB'tan küçük olmalıdır

Dosyanız resimler içeriyorsa resimleri kaldırabilir veya dosyayı daha küçük hale getirmek için zengin metin veya düz metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Dosyanız PDF dosyası ise ve 40 MB sınırını aşıyorsa: (1) belgedeki metni kopyalayın, (2) yükleme işlemini 'kopyala ve yapıştır' olarak değiştirin ve (3) metni gövde alanına yapıştırın.

 • Her dosya için maksimum sayfa sayısı 800 sayfadır
 • Tüm dosya türlerine izin verilir ve GradeMark ve PeerMark'ta üzerine işaretleme yapılabilir; ancak, sadece Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, ve en az 20 kelimelik düz metin belgeleri Orijinallik Raporuna sahip olabilir.

4 .

4a. İlk dosyanız başarıyla karşıya yüklendiğinde dosya Dosya Gönderi Önizleme listesinde görüntülenecektir. Gönder sayfasında açılır menüyü kullanarak kayıtlı bir öğrenci adı seçin. Eğitmen tarafından bir öğrenci adına gönderilen yazılı ödevler, öğrenci portföyünde görüntülenecektir

4b . İlk dosyanız başarıyla karşıya yüklendiğinde dosya Dosya Gönderi Önizleme listesinde görüntülenecektir. Kayıtlı olmayan bir öğrenci adına göndermek için Öğrenci açılır listesinden "kayıtlı olmayan öğrenci" seçildiğinden emin olun ve adını ve soyadını ilgili metin kutularına girin. Eğitmen tarafından bir öğrenci adına gönderilen yazılı ödevler, öğrenci portföyünde görüntülenecektir

5 . Yazılı ödev için başlık girin. Kağıt başlığı girilmezse başlık varsayılan olarak gönderilen dosyanın dosya adı olacaktır

6 . Karşıya yüklemenin bir parçası olarak gönderilen her yazılı ödev için adım 3 - 6'yı tekrarlayın

7 .

7a. İstenen tüm dosyalar eklendiğinde öğrenci adlarını ve ödev başlıklarını gözden geçirin

7b. Gönder sütunu altında dosya adının solundaki onay kutusunun işareti kaldırılarak dosyalar karşıya yüklemeden kaldırılabilir.

8 .

8a. Dosyaları karşıya yüklemek için Tümünü Karşıya Yükle düğmesine tıklayın

8b. Listenin altında sağda bulunan Tümünü sil düğmesine tıklayarak Dosya Gönderi Önizleme listesindeki tüm karşıya yüklenmiş dosyaları kaldırabilirsiniz. Bir iletişim kutusu silme işlemini onaylamanızı isteyecektir. Bu, listeyi temizleyecek ve karşıya yükleme işlemini yeniden başlatmanıza olanak tanıyacaktır.

9. Kabul edilen dosyalar sayfasında lütfen karşıya yüklenecek dosyaları gözden geçirin

10. Tüm karşıya yüklenen dosyaları Turnitin'e göndermek için Gönder veya çoklu dosya yüklemesinde değişiklik yapmak için Geri düğmesine tıklayın

Gönderileri Kes ve Yapıştır

Gönderiyi kes ve yapıştır seçeneği kullanıcıların desteklenmeyen sözcük işlemcilerinden veya dosya türlerinden alınan bilgileri göndermesine veya Orijinallik Raporu oluşturulması gerekebilecek bir belgenin yalnızca belirli kısımlarını veya alanlarını göndermesine olanak tanır.

Lütfen kes ve yapıştır yöntemi ile yalnızca metnin gönderilebileceğine dikkat edin - metin gönderi kutusuna yapıştırma sırasında grafikler, çizimler, resimler ve formatlama kaybedilir.

1 . Sınıf ana sayfasında, göndermek istediğiniz Yazılı ödevin yanındaki Daha fazla işlem bağlantısına tıklayın ve Yazılı ödevi gönder'i seçin

2. Yazılı Ödev Gönder: açılır menüsünden Kes ve yapıştır seçeneğini seçin. Tek dosya yüklemesi varsayılan gönderi türüdür

3.

3a . Gönder sayfasında yazar açılır menüsünü kullanarak kayıtlı bir öğrenci adı seçin. Eğitmen tarafından bir öğrenci adına gönderilen yazılı ödevler, gönderiyi öğrenci yapmış gibi öğrenci portföyünde görüntülenecektir

3b . Yazar açılır menüsünden kayıtlı olmayan bir öğrenci seçildiğinde adını ve soyadını girmeniz gerekir

Kayıtlı olmayan öğrenciler için gönderdiğiniz yazılı ödevlere not verilemez veya bunlar öğrencilere yazılı ödevsiz iade için işaretlenemez

4 . Yazılı ödev için başlık girin.

5 . Seçili metni kopyalayın ve metin kutusuna yapıştırın

İpucu : Metni kopyalamak ve yapıştırmak için gönderilecek metni bir sözcük işleme veya metin düzenleme programında vurgulayın ve düzenle menüsünden kopyala seçeneğini seçin. Metni Turnitin'de metin kutusuna aktarmak için gönderi sayfasındaki metin kutusunun içine tıklayın ve tarayıcının düzenle menüsünden yapıştır seçeneğini seçin

6 . Metni göndermek için Karşıya Yükle düğmesine tıklayın.

7. Gönderi tamamlandığı anda dijital onay görüntülenir. Dijital onaydaki gönderim numarası bu gönderiye atanmış benzersiz bir numaradır. Dijital onayın bir kopyası belge görüntüleyici yazdırma seçeneğinde karşıdan yüklenebilir.

8. Mevcut öğrenci gönderileri listesini görüntülemek için Ödev kutusuna git'e veya öğrenci olarak göndermeye devam etmek için Başka bir dosya gönder'e tıklayın

Sıkıştırılmış Dosya Yüklemeleri

Eğitmenler bir Turnitin ödevine sıkıştırılmış yazılı ödev dosyasını yükleyebilir. Sıkıştırılmış dosya yaklaşık 200 MB'a kadar herhangi bir boyutta olabilir ve 1000'e kadar dosya içerebilir. Sıkıştırılmış dosya bu iki sınırdan birini aşarsa reddedilecektir.

Sıkıştırılmış dosyalar karşıya yüklenirken sıkıştırılmış dosyada kabul edilmeyen dosya türlerinin bulunmadığından emin olmanız ve sıkıştırılmış dosya içinde aynı dosyanın yinelenen kopyalarının bulunmamasına dikkat etmeniz tavsiye edilir. Turnitin yinelenen veya geçersiz dosyaları saptamaya çalışacak ve sizi yinelenen veya kabul edilmeyen dosyalar hakkında uyaracaktır.

1 . Sınıf ana sayfasında, göndermek istediğiniz Yazılı ödevin yanındaki Daha fazla işlem bağlantısına tıklayın ve Yazılı ödevi gönder'i seçin

2 . Bir yazılı ödev gönderi yöntemi seçin: açılır menüsünden Sıkıştırılmış dosya yükleme seçeneğini seçin. Tek dosya yüklemesi yeni kullanıcılar için varsayılan gönderi türüdür.

3 . Dosya Seç düğmesine tıklayın ve karşıya yüklenecek sıkıştırılmış dosyayı seçin

 • Sıkıştırılmış dosyalar en fazla 1000 yazılı ödev içerebilir

Lütfen sıkıştırılmış dosyanızın içeriğini kontrol edin. Sıkıştırılmış dosyadaki belge sayısını kontrol edin; 1000'den fazla yazılı ödev içeriyorsa sistemin hatayı saptaması en az bir saat sürecektir ve sıkıştırılmış dosya karşıya yüklenmeyecektir.

 • Sıkıştırılmış dosya 200 MB'tan küçük olmalıdır
 • Dosyaların her biri 40 MB'tan küçük olmalıdır

Dosyanız resimler içeriyorsa resimleri kaldırabilir veya dosyayı daha küçük hale getirmek için zengin metin veya düz metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Dosyanız PDF dosyası ise ve 40 MB sınırını aşıyorsa: (1) belgedeki metni kopyalayın, (2) yükleme işlemini 'kopyala ve yapıştır' olarak değiştirin ve (3) metni gövde alanına yapıştırın.

 • Her dosya için maksimum sayfa sayısı 800 sayfadır
 • Tüm dosya türlerine izin verilir ve GradeMark ve PeerMark'ta üzerine işaretleme yapılabilir; ancak, sadece Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs, ve en az 20 kelimelik düz metin belgeleri Orijinallik Raporuna sahip olabilir.

4 . Sıkıştırılmış dosyayı yüklemek ve yazılı ödevlerin listesini görüntülemek için Karşıya Yükle düğmesine tıklayın. Karşıya yükleme ilerlemesini gösteren bir durum çubuğu gösterilmelidir. Yazılı ödev karşıya yüklendiği anda Dosya Gönderi Önizlemesi sayfasına yeniden yönlendirilecektir

5 .

5a. Sıkıştırılmış dosyanız başarıyla karşıya yüklendiğinde sıkıştırılmış dosyadaki her dosya Dosya Gönderi Önizleme listesinde görüntülenecektir. Gönder sayfasında açılır menüyü kullanarak kayıtlı bir öğrenci adı seçin. Eğitmen tarafından bir öğrenci adına gönderilen yazılı ödevler, öğrenci portföyünde görüntülenecektir

5b . İlk dosyanız başarıyla karşıya yüklendiğinde dosya Dosya Gönderi Önizleme listesinde görüntülenecektir. Kayıtlı olmayan bir öğrenci adına göndermek için Öğrenci açılır listesinden "kayıtlı olmayan öğrenci" seçildiğinden emin olun ve adını ve soyadını ilgili metin kutularına girin. Eğitmen tarafından bir öğrenci adına gönderilen yazılı ödevler, öğrenci portföyünde görüntülenecektir

6 . Yazılı ödev için başlık girin. Kağıt başlığı girilmezse başlık varsayılan olarak gönderilen dosyanın dosya adı olacaktır

7 .

7a. İstenen tüm dosyalar eklendiğinde öğrenci adlarını ve ödev başlıklarını gözden geçirin

7b. Gönder sütunu altında dosya adının solundaki onay kutusunun işareti kaldırılarak dosyalar gönderiden kaldırılabilir.

8. Sıkıştırılmış dosyada gönderilecek dosyalar seçildiği ve (gerekiyorsa) ad ve başlık bilgileri atandığı anda yazılı ödevleri ödeve yüklemeye devam etmek için Gönder düğmesine tıklamanız gerekir.

9 . Tüm dosya adlarını, yazar adlarını, E-posta kullanıcı profillerini ve gönderi başlıklarını listeleyen bir onay ekranı görüntülenecektir. Adsız veya Girilmedi içeren alanlar gerekli değildir fakat önceki ekrana dönmek için Git düğmesini kullanarak ayarlanabilir.

Sıkıştırılmış dosyanın ödeve yüklenmesini sonlandırmak için Gönder düğmesine tıklayın. Aksi halde, gerekli değişiklikleri yapmak için Git düğmesine tıklayın. Bir ilerleme çubuğu karşıya yükleme için kalan süreyi görüntüleyecektir.

Ödev Gelen Kutusu

Bir sınıftaki her ödevin bir ödev kutusu vardır. Ödev kutusu öğrenciler ve eğitmen tarafından ödeve yapılan gönderileri içerir.

1. Ödev kutusuna erişmek için Tüm Sınıflar sekmesine tıkladığınızda Eğitmen ana sayfasına yönlendirileceksiniz.

2. Eğitmen ana sayfasından erişmek istediğiniz ödevlerin sınıf adına tıklayın. Sınıf ana sayfasına yönlendirileceksiniz

3. Sınıf ana sayfasından, erişmek istediğiniz ödevin yanında bulunan Eylemler sütununun altındaki Görünüm bağlantısına tıklayın.

Ödev Kutusu Ö geleri

Ödev kutusu bir ödevdeki gönderilerle ilgili bilgiler içeren sütunların sıralı bir listesidir. Ödev kutusu listelenen kriterlerden herhangi birine göre düzenlenebilir - örneğin, yazarın sütun başlığı adına tıklandığında ödev kutusunun içeriği A'dan Z'ye yazarın soyadına göre sıralanacaktır. Sütun başlığına tekrar tıklandığında Z'den A'ya ters sırada tekrar sıralanacaktır

Ödev kutusundaki sütun başlıkları:

 • Yazar - Kayıtlı öğrencilerin adlarını ve kayıtlı olmayan eğitmen tarafından ödeve yüklenen yazılı ödevler için verilen adları içeren bir sütun. Yazarın adına tıklandığında kayıtlı öğrenciler için sınıf portföy sayfası açılır. Kayıtlı öğrenci adlarının altı çizilir ve mavi renkte yazılır
 • Başlık - Gönderilen yazılı ödev için verilen başlık. Kullanıcı için gönderi yoksa bu alanda "gönderi yok" listelenecektir. Bir yazılı ödevin başlığına tıklandığında eğitmenin öğrenci yazılı ödevini görüntülemesine olanak tanımak için gönderi bilgilerini içeren fakat Orijinallik Raporu verilerini içermeyen yazılı ödev metin sürümü açılacaktır.
 • Benzerlik - Benzerlik sütunu Benzerlik Raporu simgesini içerir. Simge yazılı ödevin Turnitin havuzlarındaki bilgilere genel benzerliğini belirten bir yüzde içerir: %100 ‘tamamen benzer’, %0 ‘benzerlik yok’. Simge dikdörtgen şeklindedir ve yüzde sayısını ve karşılık gelen rengi içerir. Yalnızca gri, soluk bir simge görüntüleniyorsa rapor hazır değildir. Rapor sütunundaki çizgi gönderi olmadığını veya ödev ayarlarına dayalı olarak Benzerlik Raporu oluşturulmadığını belirtir. Daha fazla bilgi için bu kılavuzun Benzerlik Raporlarını Görüntüleme bölümüne bakınız
 • Not - Not sütunu GradeMark görüntüsünün kullanılabilir olup olmadığını belirtir. Mavi kalem simgesi bir yazılı ödevin not verilmek için hazır olduğunu fakat henüz not verilmediğini belirtir. Gri kalem simgesi herhangi bir gönderi yapılmadığını veya GradeMark dijital değerlendirmesinin sınıf veya hesap için kullanılabilir olmadığını belirtir. Bir yazılı ödeve not verildiği anda yazılı ödeve verilen puan değeri not sütununda kalem simgesinin yerini alacaktır
 • Yanıt - Yanıt sütunu eğitmenlere hangi öğrencilerin not verilen yazılı ödevlerini görüntülediği bilgisini verir. Onay işaretli gri kişi simgesi eğitmene öğrencisinin GradeMark'ta not verilen yazılı ödevini 30 saniyeden uzun süre görüntülediği bilgisini verir. Öğrenci GradeMark'ı 30 saniyeden uzun süre görüntülemezse yanıt sütunu güncellenmeyecektir. Fare imlecini bu simgenin üzerine getirdiğinizde öğrencinizin GradeMark'ı görüntüleme tarihi ve saati görüntülenecektir
 • Dosya - Bir gönderi Turnitin'e yüklendiğinde dosya sütununda bir sayfa simgesi görüntülenir. Gönderi yapılmamışsa bir çizgi görüntülenir. Öğrenci tarafından ödeve ilk başta yüklenen gönderinin bir kopyasını indirmek için sayfa simgesine tıklayın
 • Yazılı Ödev Numarası - Turnitin'e yapılan her gönderiye atanan benzersiz sayısal numara. Gönderinin yapılmaması halinde bu sütun bir çizgi içerir. Dijital onayın bir parçası olarak dosya yükleme veya kopyala ve yapıştır yöntemi ile gönderi yapılırken öğrencilere veya eğitmenlere yazılı ödev numarası sunulur
 • Tarih - Gönderinin tarihi. Kırmızı renkte gösterilen tarihler ödev teslim tarihinden ve saatinden sonra yapılan geç gönderiyi belirtir. Format gün-ay-yıl şeklindedir. Bir öğrenci için gönderi teslim tarihinden/saatinden sonra yapılmışsa bu sütun kırmızı renkte (geç) olarak görüntülenir. Teslim tarihi geçmemişse gönderisi olmayan sınıftaki öğrenciler için bu sütunda bir çizgi bulunur.

Ödev kutusu aynı zamanda ödev kutusunun üst kısmındaki ödev kutusu panelinde bir öge sayısı içerir. Ögeler şu şekildedir:

 • Tüm ödevler
 • İşaretlenmiş ödevler
 • Görüntülenen ödevler
 • Yeni ödevler

Bunlar eğitmenin ödev kutusunun hangi klasörünün görüntüleneceğini seçmesine olanak tanır. Varsayılan olarak tüm yazılı ödevler yeni yazılı ödevler klasöründe bulunur. Yazılı ödevler taşı işlevi kullanılarak ödev kutusunda klasörler arasında taşınabilir. Yazılı ödevler yalnızca tek bir klasöre yerleştirilebilir. Bir klasör seçildiğinde bir ödevdeki her gönderiyi gösteren tüm yazılı ödevler seçilmediği takdirde yalnızca o klasör görüntülenecektir.

 • Gönder düğmesi - Bir eğitmenin bu ödeve bir yazılı ödev veya yazılı ödevler göndermeye başlamasına olanak tanır

Ödev Kutusunu Düzenleme

Turnitin büyük sınıfların yönetimini kolaylaştırmak amacıyla ödev kutusundaki yazılı ödevleri düzenlemek veya bir kutudaki gönderileri ve Orijinallik Raporlarını hızlı bir şekilde basitçe sıralamak için birçok yöntem sunar.

Aşağıda eğitmenin ödev kutusunu düzenlemek için kullanabileceği yöntemler verilmiştir:

 • Sütun başlığına göre sıralama - Kutuyu yazar, başlık, benzerlik, not, yazılı ödev numarası ve tarih sütununa göre sıralamak için bu sütun adlarından birine tıklayın.
  Ters yönde sıralamak için sütuna ikinci defa tıklayın

   
 • Sil - Belirli bir yazılı ödev için bu onay kutusu işaretlendiğinde yukarıda sil seçeneği görüntülenecektir. Bu, yazılı ödevi silmenize olanak tanıyacaktır
 • İndir - Belirli bir yazılı ödev için bu onay kutusu işaretlendiğinde yukarıda indir seçeneği görüntülenecektir. İndir açılır listesinden orijinal yazılı ödevi mi yoksa GradeMark yazılı ödevini mi indirmek istediğinizi seçin
 • Orijinal Dosya seçildiğinde size dosyanın sıkıştırılacağını ve bilgisayarınıza indirileceğini bildiren bir iletişim kutusu görüntülenecektir. Kabul etmek için Tamam veya işlemi iptal etmek için İptal düğmesine tıklayın
 • GradeMark yazılı ödevi seçildiğinde bu işlemin seçili dosyaları bir sıkıştırılmış dosya içinde sıkıştıracağı bilgisini veren bir iletişim kutusu görüntülenecektir. Sıkıştırılmış dosya indirilebilir olduğunda Turnitin Mesajlar sekmesinde bilgi verilecektir. Kabul etmek için Tamam veya işlemi iptal etmek için İptal düğmesine tıklayın Bu işlem sayfanın en üstünde bulunan sarı renkte bildirim ile onaylanacaktır. Sıkıştırılmış dosyayı görüntülemek ve indirmek için Mesajlar bağlantısını seçin
 • Taşı - Belirli bir yazılı ödev için bu onay kutusu işaretlendiğinde yukarıda taşı... seçeneği görüntülenecektir. Bu düğme yazılı ödevleri görüntülenen veya işaretlenen klasörlere taşımanıza olanak tanır. İlgili açılır listelerden hedef klasör ve hedef ödevi seçebileceğiniz yazılı ödevi (ödevleri) taşı sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu taşıma işlemini doğrulamak için gönder düğmesine tıklayın

Yazılı Ödevleri Görüntüleme

Bir ödeve yapılan her metin veya resim tabanlı gönderi çevrim içi olarak görüntülenebilir. Turnitin web sitesinden bir yazılı ödevi görüntülemek için Ödev Kutusunun başlık sütununda yazılı ödevin başlığına tıklamanız yeterlidir; yazılı ödev Belge Görüntüleyici'de açılacaktır.

Not: Ortam dosyaları Belge Görüntüleyici'de oynatılamaz fakat Belge Görüntüleyici'den indirilebilir. Ortam dosyalarının indirilmesi hakkında rehberlik için buraya tıklayın.

Yazılı Ödevleri İndirme

Bir ödeve gönderilen yazılı ödevleri tek tek veya sıkıştırılmış dosya halinde toplu olarak indirebilir ve kaydedebilirsiniz. GradeMark veya Peer Review ürünleri hesabınızda etkinse gönderinin PDF sürümünü veya dosyayı orijinal formatında indirme seçeneğine sahip olacaksınız.

1 . İndirilecek yazılı ödev için Dosya sütununun altındaki simgeye tıklayın.

2 . Peer Review ve GradeMark hesapları için bir açılır pencerede size gönderiyi orijinal olarak gönderilen formatında mı yoksa PDF formatında mı indirmek istediğiniz sorulacaktır.

3 . Dosya cihazınıza otomatik olarak indirilecektir

Not: Ortam dosyaları yalnızca orijinal formatlarında indirilebilir.

Yazılı Ödevleri Toplu İndirme

Ayrıca yazılı ödevleri gönderinin orijinal dosya formatında veya GradeMark formatında toplu olarak tek bir sıkıştırılmış dosya şeklinde indirebilirsiniz.

1 . Ödev Kutusundan indirmek istediğiniz yazılı ödevlerin yanındaki kutuları işaretleyin

1a . Kullanıcı aynı zamanda bir ödev kutusunun tüm sayfalarından tüm yazılı ödevleri indirmek için sütun başlığındaki onay kutusunu işaretleyebilir.

2 . Yazar sütunun üzerindeki İndir düğmesine tıklayın ve kullanmak istediğiniz formatı seçin

3. İndirmeyi kabul etmek için tamam düğmesine tıklayın

4 . İstediğiniz dosyaları içeren bir sıkıştırılmış dosya oluşturma işlemi arka planda devam edecektir. Dosyalarınız işlenirken Turnitin'i kullanmaya devam edebilirsiniz.

5 . Dosyaların işlenmesi bittiğinde Mesajlar sekmesinde bir bildirim görüntülenecektir. Mesajlar sekmesi Turnitin'in sağ üst köşesinde bulunmaktadır.

 

6 . Mesajlar sekmesinde gönderilen bildirimi bulabilirsiniz. İndirme bağlantınızı bulmak için mesajı açın.

7 . Dosyalarınızı indirmek için mesajdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Not: Ortam dosyaları yalnızca orijinal formatlarında indirilebilir.

Yazılı Ödevleri Ödevler Arasında Taşıma

Bir ödev yanlışlıkla sınıfınızdaki yanlış bir ödeve gönderildiyse bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Not : Gönderiye halihazırda uyguladığınız notlar da yazılı ödevle birlikte aktarılacaktır

1 . Sınıf ana sayfasından yanlış gönderi yapılan ödeve gidin

2 . İlk sütundaki onay kutularını kullanarak taşımak istediğiniz öğrenci gönderilerini seçin. Seçtiğiniz yazılı ödevlerin sayısını doğrulayan bir sarı kutu görüntülenecektir. Taşı... düğmesine tıklayın.

3 . Hedef ödev açılır kutusunu seçerek gönderiyi taşımak istediğiniz ödevi seçin

Not : Yazılı ödevleri aynı sınıftaki ödevler arasında taşıyamazsınız

4 . Yazılı ödevleri taşımak için Gönder düğmesine tıklayın