Benzerlik Raporunu Yorumlama

Benzerlik nedir?

Turnitin, bir eserde intihal olup olmadığını kontrol etmez. Bunun yerine, öğrencinin çalışmasını veri tabanımızla karşılaştırırız ve öğrencinin metninin kaynaklarımızdan biriyle benzer ya da bire bir aynı olduğu durumlar varsa, bunları incelemeniz için işaretleriz. Veri tabanımız milyarlarca web sayfası içerir: hem güncel hem de arşivlenmiş internet içerikleri, öğrencilerin daha önce Turnitin'e gönderdiği çalışmaları içeren bir havuz ve binlerce süreli yayın, dergi ve yayından oluşan bir belge koleksiyonu.

Bir ödevin veri tabanımızın bir kısmıyla eşleşmesi tamamen doğaldır. Bir öğrenci tırnak işaretlerini kullanmış ve doğru şekilde referans vermişse, eşleşme tespit edeceğimiz durumlar olacaktır. Benzerlik puanı, sadece öğrencinin yazılı ödevindeki sorunlu alanları vurgular. Siz bu puanı, eşleşmenin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için bir inceleme aracı olarak kullanabilirsiniz.

Eşleşme ile kaynak arasındaki fark nedir?

Eşleşme:

Kaynak: Kaynak, belirli bir eşleşmenin bulunduğu yerdir. Bu bir web sayfası, öğrenci yazılı ödevi veya yayınlanmış bir dergi olabilir. Kaynaklarınız içgörü panelinizde sayısal olarak listelenir ve her kaynak için birden fazla eşleşme olması mümkündür. Kaynaklarınızdan birini seçtiğinizde, söz konusu kaynak için kaç eşleşme bulunduğu ve her bir eşleşmenin ilgili web sayfası, öğrenci yazılı ödevi veya dergide nerede bulunduğu gibi bilgiler gösterilir.

Benzerlik Puanı Aralıkları

Benzerlik Raporları, gönderilen bir yazılı ödevde bulunan bire bir aynı veya büyük oranda benzer metinlerin bir özetini sağlar. Bir Benzerlik Raporu görüntülenmeye hazır olduğunda bir benzerlik puanı yüzdesi sunulacaktır. Oluşturulması henüz tamamlanmamış Benzerlik Raporları, Benzerlik sütununda gri bir simgeyle gösterilir. Kullanılamayan raporlar henüz oluşturulmamış olabilir veya ödev ayarları raporun oluşturulmasını geciktiriyor olabilir.

Üzerine yazılan veya tekrar gönderilen yazılı ödevler için 24 saat boyunca yeni bir Benzerlik Raporu oluşturulmayabilir. Bu gecikme otomatiktir ve tekrar gönderimlerin önceki taslakla eşleşmeden doğru şekilde oluşturulmasını sağlar.

Rapor simgesinin rengi, ortaya çıkarılan eşleşen veya benzer metin miktarına bağlı olarak yazılı ödevin benzerlik puanını gösterir. Yüzde aralığı %0 ila %100'dür. Olası benzerlik aralıkları şu şekildedir:

  • Mavi: Eşleşen metin yok
  • Yeşil: Bir kelime ila %24 eşleşen metin
  • Sarı: %25-49 eşleşen metin
  • Turuncu: %50-74 oranında eşleşen metin
  • Kırmızı: %75-100 eşleşen eşleşen metin

Puanlama Senaryoları:

Örnek 1:
Bir öğrenci geçmişte Turnitin'e bir yazılı ödev göndermiş olabilir. Bu ödevde öğrencinin adı varsa ve küçük eşleşmeleri dışarıda bırakmadıysanız, öğrencinin adının Benzerlik Raporunda vurgulanması tamamen olasıdır.

Bir eğitmen, kelime sayısına göre dışarıda tutarak bu sorunu düzeltebilir. Çoğu durumda, 5 kelimeyi dışarıda tutmak öğrencinin adının Benzerlik Raporunda vurgulanmasını güvenli şekilde önleyecektir.

Örnek 2:
Bir öğrenci aynı yazılı ödevin taslaklarını göndermek için Turnitin'i kullanmış olabilir ve bu durumda taslağın son hali %100 puana neden olmuştur.

Eğitmen büyük olasılıkla öğrencisinin ödevi birden çok kez gönderim yaptığının farkında olduğundan, öğrencinin önceki gönderimlerini Benzerlik Raporunun dışında tutarak bu sorunu düzeltebilir.

Örnek 3:
Bir öğrenci, işlediği konuyla ilgili bilgi eksikliği nedeniyle bir metin parçasını kopyalayıp yazılı ödevine yapıştırmıştır. Benzerlik puanı %20'dir. Buna karşılık, aynı ödev için güçlü bir bilgi birikimine sahip olan ve doğru şekilde alıntı yapmak ve referans vermek üzere çeşitli kaynaklardan bilgi toplama konusunda yeterli bilgiye sahip başka bir öğrencinin benzerlik puanı %22'dir. Her iki öğrencinin de veri tabanımızla eşleşmeleri olduğu gösterilecektir. Ancak bu öğrencilerden biri doğrudan bir web sitesinden metin kopyalamışken, diğeri uygun şekilde alıntılar yapmıştır.

Eğitmenler benzerlik puanlarını düşürmek için uygun durumlarda alıntıları Benzerlik Raporunun dışında tutabilir.

Örnek 4:
Bir öğrenci başka bir öğrencinin yazılı ödevinin kopyasını edinmeyi başarmıştır. Bu yazılı ödevi 15 Ekim'de Turnitin'e gönderir ve %25 benzerlik puanı alır. Ödevi asıl yazan öğrenci ise ödevi Turnitin'e bir hafta sonra gönderir ve %100 benzerlik puanı alır.

Bu durumda, intihal yapan öğrencinin Benzerlik Raporunun yeniden oluşturulması, hileli durumu hemen tespit edecek ve kurumsal düzenlemeyi izlemenize olanak tanıyacaktır.

Örnek 5:
Bir öğrenci, yazılı ödevin konusu için gereken şekilde önemli sayıda alıntı ve geniş bir kaynakça içeren nitel bir çalışmayı Turnitin'e sunmuştur. Öğrencinin benzerlik puanı %53'tür ve bu, öğrencinin kurumunun belirlediği kabul edilebilir puanın üzerindedir.

Bu durum, alıntılar ve kaynakçanın Benzerlik Raporunun dışında tutulmasıyla önlenebilirdi.