Benzerlik Kontrolü

Benzerlik Kontrol

Turnitin'e gönderilen yazılı ödevler milyarlarca internet belgesi, artık canlı web'de bulunmayan arşivlenmiş internet verileri, daha önce gönderilmiş olan yazılı ödevlerin yerel havuzu ve süreli yayınlar, dergiler ve yayınlar abonelik havuzu ile karşılaştırılabilir. Karşılaştırma sınıf eğitmeni tarafından belirli bir ödev için belirlenmiş bu havuzların herhangi birine veya tümüne karşı gerçekleştirilebilir.

Karşılaştırma belgesi Benzerlik Raporu olarak adlandırılır. Bu belge Turnitin'de yapılan bir gönderi ile gönderinin karşılaştırıldığı belgeler arasındaki eşleşen veya benzer metinlerin ayrıntılarını içerir. Bu belge sınıf ödev kutusunun eğitmen görünümünde listelenir.

Eğitmenin kararı doğrultusunda öğrenci kullanıcılar Turnitin'deki kendi gönderileri için Benzerlik Raporlarını görüntüleyebilir. Bu, her ödev için ayrı ayrı seçilen bir tercih olup eğitmen tarafından istendiği zaman güncellenebilir. Bu ayarı yalnızca eğitmen değiştirebilir.

Not : Ödev için Benzerlik altında Kullanılamaz görüntüleniyorsa Benzerlik Raporları bu ödevde öğrenci kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Gönderileri için Benzerlik Raporunun bir kopyasını görüntülemek veya almak isteyen öğrenciler eğitmenle iletişime geçmelidir. Bu bilgilere erişim yetkisi eğitmen ve kurum tarafından belirlenir.

Benzerlik Raporları

Benzerlik Raporu gönderilen bir yazılı ödevde bulunan eşleşen veya benzer metnin bir özetini sunar. Bir Benzerlik Raporu görüntülenebilecek durumdaysa Ödev Kutusu'ndaki Benzerlik sütununa bir simge yerleştirilir. Tamamlanmamış Benzerlik Raporu öğrenci sınıf portföy sayfasının Benzerlik sütununda metnin işlendiğini görüntüleyecektir.

Not : Üzerine yazdırılan veya yeniden gönderilen yazılı ödevler yirmi dört saat boyunca yeni bir Benzerlik Raporu oluşturmayabilir. Bu gecikme otomatiktir ve yeniden gönderimlerin önceki taslak ile eşleşmeden doğru bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır.

Benzerlik Raporu simgesi bir yüzde ve bu yüzdenin eşleşen içerik açısından girdiği dizini belirten karşılık gelen rengi gösterir. Bu yüzde Benzerlik Dizini'dir.

Yüzde ne kadar yüksekse gönderideki Turnitin havuzlarındaki bilgilere karşı eşleşen olarak ortaya çıkan metin miktarı o kadar fazladır. Yüzde aralığı %0 ila %100 arasındadır. Yüzde, toplamda gönderideki sözcük sayısı ile karşılaştırılan benzer veya eşleşen metin miktarına göre üretilir.

Benzerlik Raporu'nda gösterilen yazılı ödev tam olarak biçimlendirilir ve orijinal belgeye dahil edilmiş görüntüleri ve grafikleri içerir.

Benzerlik Raporunun yorumlanması

Turnitin bir çalışmanın intihal olup olmadığını kontrol etmez. Bunun yerine, çalışmanızı veri tabanımızla kontrol ettikten sonra yazınızın kaynaklarımızdan birine benzer olduğu veya biri ile eşleştiği durumlar varsa bu, gözden geçirmeniz için işaretlenir. Veri tabanımız milyarlarca web sayfası içermektedir: internetten alınan hem güncel hem de arşivlenmiş içerik, öğrencilerin geçmişte Turnitin'e gönderdiği çalışmaların havuzu ve binlerce süreli yayın, dergi ve yayın içeren bir belgeler koleksiyonu.

Bir ödevin veri tabanlarımızdan bazılarıyla eşleştirilmesi son derece doğaldır. Alıntılar kullandıysanız ve doğru şekilde referanslar gösterdiyseniz eşleşmeler bulma olasılığı vardır. Benzerlik Puanı İndeksi (SSI) eğitmeninizin yazılı ödevinizdeki sorunlu yerleri fark etmesini sağlar; ardından bunu eşleşmenin kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için daha geniş çaplı bir incelemenin bir parçası olarak kullanacaklardır.

Benzerlik Endeksi

Rapor simgesinin rengi Benzerlik Dizini'nin beş katmanından biri ile ilişkilendirilir. Bu, havuz karşılaştırması ile bulunan eşleşen metin miktarına dayanır. Olası benzerlik dizini yüzde aralıkları karşılık gelen renkle ilişkilendirilir:

  • mavi (eşleşen sözcük yok)
  • yeşil (bir eşleşen sözcük - %24 benzerlik dizini)
  • sarı (%25-49 benzerlik dizini)
  • turuncu (%50-74 benzerlik dizini)
  • kırmızı (%75-100 benzerlik dizini)

Genel benzerlik dizini ve simgenin karşılık gelen renk tonlaması belirli bir gönderiden bilgilerin ne kadarının Turnitin havuzundaki diğer kaynaklarla eşleştiğinin temel bir gösterimini sunar. Bu sayı gönderinin yapıldığı ödev için seçilen havuzlara karşı yapılan eşleşmenin işlenmemiş miktarıdır. Yazılı ödevin doğrudan alıntı, alıntılar veya bibliyografya alanları otomatik olarak dışlanmaz. Bir yazılı ödevdeki bu tip metinlerle eşleşmeleri kalıcı olarak dışlama veya göz ardı etme kararı yalnızca sınıf eğitmeni tarafından verilir.

Bu dizinler hiçbir şekilde Turnitin'in yazılı ödevin intihal materyal veya uygunsuz şekilde kullanılmış materyal içerip içermediği ile ilgili değerlendirmesini etkilemez. Benzerlik Raporu eğitmenlere gönderilen çalışmanın metnindeki eşleşen veya benzer metni kolaylıkla bulabilmeleri için bir araç sunar. Uygun alıntı ve intihalin belirlenmesi ve bu konuda verilen karar yalnızca çalışmanın gönderildiği eğitmene ve kuruma bırakılmıştır. Kurumunuzda kullanılan intihal tanımı ile ilgili sorular sınıf eğitmenine veya uygun bir kurum personeline yönlendirilmelidir.

Benzerlik Raporunu Açma

Benzerlik Raporları tipik olarak gönderiden sonraki on ila on beş dakika içinde tamamlanır. Bu rapor oluşturma süresi akademik yılın belirli dönemlerinde veya çok büyük gönderiler sırasında ortaya çıkabilecek aşırı kullanım seviyelerine dayalı olarak değişkenlik gösterebilir.

Benzerlik Raporu görüntüleme tercihi eğitmen tarafından öğrencilerin raporlara erişmesine olanak tanıyacak şekilde ayarlanırsa Benzerlik Raporu simgesi kullanıcının raporu açmasına olanak tanıyacaktır.

Havuz Kaynaklar

Turnitin Benzerlik Raporlarının oluşturulmasında birden fazla tipte havuz kullanır. Şu anda üç tip havuz bulunmaktadır:

  • internet havuzu - internetten alınan milyarca aktif ve arşivlenmiş web sayfası. bu siteden alınan en son içerik indirmesinde eşleşme bulunmazsa internet kaynakları Turnitin Benzerlik Raporu indirme tarihini belirtir
  • süreli yayınlar - profesyonel dergiler, süreli yayınlar ve yayınlardan alınan sık sık güncellenen içerik havuzu
  • öğrenci ödevi havuzu - Turnitin kullanıcıları tarafından daha önce gönderilmiş yazılı ödevler havuzu
  • kurum ödev havuzu - kurumun havuzuna gönderilmiş yazılı ödevler koleksiyonu

Not : Gönderi metninin bir alanı Turnitin'de öğrenci ödevi havuzundaki bir kaynakla eşleşiyorsa bu, öğrenci yazılı ödevleri olarak listelenecektir. Doğrudan Kaynak karşılaştırma öğrenciler tarafından öğrenci yazılı ödevi eşleşmeleri için kullanılamaz.