Krótka instrukcja dla Wykładowcy

Wprowadzenie

Niniejszy krótki przewodnik ma na celu ułatwienie wykładowcom rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem Turnitin. Jeżeli masz już wiadomość e-mail od Turnitin, skorzystaj z przycisku Zacznij, aby rozpocząć konfigurację konta.

Krok 1 – Dodawanie Kursu

Witamy na stronie głównej wykładowcy. Użytkownicy, którzy nie chcą w tym momencie tworzyć nowego kursu, mogą przejść do następnego kroku. Kliknij przycisk „Dodaj kurs”, aby utworzyć kurs. Na stronie „Utwórz nowy kurs” wpisz nazwę kursu oraz Klawisz umożliwiające zapisanie się na niego. Klawisz umożliwiające zapisanie się na kurs to klawisz, którego będą musieli użyć studenci przed przesłaniem pliku. Zalecamy wybrać klawisz, które studentom będzie łatwo zapamiętać, składające się wyłącznie z małych liter. Data zakończenia to dzień, w którym kończy się dany kurs. Po zakończeniu kursu studenci nie mogą przesyłać prac ani zapisać się na kurs. Domyślny czas trwania kursu wynosi 6 miesięcy. Jeśli kurs ma trwać dłużej lub krócej, można zmienić datę zakończenia. Aby dodać kurs do strony głównej wykładowcy, kliknij przycisk „Prześlij”.

Krok 2 – Dane Kursu

Utworzony kurs pojawi się na liście kursów na koncie. Liczba widoczna po lewej stronie nazwy kursu to identyfikator kursu. Przy użyciu tego identyfikatora i klawisz umożliwiającego zapisanie do kursu studenci będą mogli zapisać się do danego kursu. Klawisz umożliwiające zapisanie się na kurs można w każdej chwili sprawdzić, klikając ikonę edycji po prawej stronie kursu.   Identyfikator kursu i klawisz umożliwiające zapisanie się na kurs należy przekazać studentom. Umożliwi im to zapisanie się na kurs oraz przesyłanie prac. Studentom należy także przekazać poniższy odsyłacz do szybkiego przewodnika dla studenta: https://guides.turnitin.com/Translations/Polski/Krótki_Przewodnik_dla_Studenta Informacje te wystarczą studentom do rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem Turnitin. Aby otworzyć stronę główną kursu, kliknij jego nazwę.

Krok 3 - Tworzenie Nowego Zadania

Użytkownicy, którzy nie chcą w tym momencie tworzyć nowego zadania, mogą przejść do następnego kroku. Aby utworzyć zadanie, kliknij przycisk „Nowe zadanie” na stronie głównej kursu. Podaj tytuł zadania oraz wybierz datę rozpoczęcia i termin wykonania zadania. Studenci będą mogli przesyłać prace związane z zadaniem od daty rozpoczęcia zadania aż do upłynięcia terminu jego zakończenia. Opcja domyślnych ustawień dostarczenia pracy dopuszcza „Tylko rodzaje plików, które system Turnitin może sprawdzić pod względem oryginalności treści”. Jednak w przypadku innych prac niż pisemne, wykładowcy mogą wybrać opcję „Wszystkie rodzaje plików”. W ramach opcji „Wszystkie rodzaje plików” wykładowcy mogą zamieścić informację zwrotną na temat przesłanych plików oraz pobierać je, ale system Turnitin może nie wygenerować raportów dotyczących oryginalności treści lub nie wyświetlić załadowanego pliku w Przeglądarce dokumentów. Raporty dotyczące oryginalności mogą zostać wygenerowane dla następujących rodzajów plików: Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs (przesłany z Dysku Google), zwykłe pliki tekstowe Aby dodać zadanie do strony głównej kursu, kliknij przycisk „Prześlij”.

Krok 4 – Przesyłanie Pracy Jako Wykładowca

Aby samodzielnie przesyłać prace, kliknij odsyłacz „Wyświetl” po prawej stronie zadania, aby otworzyć skrzynkę odbiorczą zadania, a następnie kliknij przycisk „Prześlij pracę”. Na stronie przesyłania pracy podaj tytuł pracy i wybierz nazwisko autora z listy rozwijanej autorów, obejmującej studentów zapisanych do kursu. Aby wybrać pracę do przesłania, kliknij przycisk „Przeglądaj” i znajdź lokalizację, w której praca została zapisana na Twoim komputerze. W przypadku zadań, które dopuszczają jedynie pliki pozwalające na wygenerowanie raportów dotyczących oryginalności, system obsługuje następujące formaty: Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs (przesłany z Dysku Google), zwykłe pliki tekstowe Po zakończeniu kliknij przycisk „Prześlij”, aby przesłać pracę.

Krok 5 – Przesyłanie Potwierdzenia Pracy

Na tej stronie wyświetli się podgląd pracy, która została wybrana do przesłania. Przejrzyj wszystkie informacje i upewnij się, że są one prawidłowe. Kliknij przycisk „Prześlij”, aby potwierdzić przesłanie pracy.

Krok 6 – Dostęp do Skrzynki Odbiorczej

Po przesłaniu pracy nasz system rozpocznie jej przetwarzanie. W ciągu kilku minut wygenerowany zostanie raport dotyczący oryginalności. Aby wyświetlić raport, kliknij przycisk „Skrzynka odbiorcza” na stronie potwierdzenia przesłania pracy. Otworzy się skrzynka odbiorcza zadania. Uwaga: skrzynkę odbiorczą zadania można także otworzyć ze strony głównej kursu, klikając odsyłacz „Wyświetl” w kolumnie „Działania” obok zadania.

Krok 7 – Przeglądanie Raportów Dotyczących Oryginalności

Skrzynka odbiorcza zadania zawiera przesłane prace wraz z raportami oryginalności. Aby otworzyć raport oryginalności przesłanej przed chwilą pracy, kliknij ikonę raportu. Uwaga: Nieaktywna ikona raportu wskazuje, że raport nie został jeszcze wygenerowany. Zaczekaj chwilę, a następnie kliknij przycisk „Odśwież” w przeglądarce. Raport oryginalności zostanie otwarty w nowym oknie o nazwie „Przeglądarka dokumentów”. Przeglądarka dokumentów umożliwia wykładowcom dostęp do każdego produktu Turnitin w jednym miejscu oraz jednoczesne przeglądanie wszystkich produktów jako warstw. Wszystkie najważniejsze źródła, których treść ma swój odpowiednik w przesłanej pracy, widoczne są w pasku bocznym po prawej stronie pracy. Najważniejsze źródła to te, których treść jest najbardziej zgodna (najwięcej pasujących słów) z tekstem dokumentu. Aby wyświetlić wszystkie źródła podrzędne należące do najważniejszego źródła, przytrzymaj kursor nad danym źródłem i kliknij ikonę strzałki. Pokrywające się źródła wymienione są poniżej najważniejszego źródła. Aby wykluczyć źródło z „Listy dopasowań”, kliknij przycisk „Pomiń źródła” u dołu listy źródeł. Kliknij pole wyboru znajdujące się obok każdego źródła, które ma zostać wykluczone. Po wybraniu wszystkich źródeł, które mają zostać wykluczone, kliknąć przycisk „Pomiń (#)" u dołu „Listy dopasowań”. Jeśli wykluczenie źródeł będzie mieć wpływ na wskaźnik podobieństwa, system dokona przeliczenia danych i wyświetli nowy odsetek podobieństwa.

Krok 8

Aby otworzyć pracę w programie GradeMark w celu dokonania jej oceny w trybie online, w Skrzynce odbiorczej kliknij na ikonę z niebieskim ołówkiem znajdującą się obok tytułu pracy. System GradeMark zawiera kilka narzędzi oraz rodzajów znaków edycji, które wykładowcy mogą wykorzystać podczas oceniania i ewaluacji prac. Obejmują one: komentarze ​ komentarze wewnętrzne ​ komentarze QuickMark ​ matryce ocen ​ komentarze ogólne ​ komentarze głosowe