Krótka instrukcja dla Studenta

Wprowadzenie

Niniejszy krótki przewodnik ma na celu ułatwienie studentom rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem Turnitin. Przewodnik ten przedstawia także czynności, które należy wykonać przy pierwszym przesłaniu pracy. Aby rozpocząć korzystanie z systemu Turnitin, należy najpierw zarejestrować się i utworzyć profil użytkownika. Jeżeli masz już wiadomość e-mail od Turnitin, skorzystaj z przycisku Utwórz hasło, aby rozpocząć konfigurację konta.

Krok 1 - Tworzenie Profilu Użytkownika

Aby zarejestrować się i utworzyć profil użytkownika, przejdź na stronę www.Turnitin.com i wybierz język z menu rozwijanego. Kliknij odsyłacz „Załóż konto” na stronie głównej. Otworzy się strona „Utwórz profil użytkownika”. Kliknij odsyłacz „Student”. Wpisz wymagane informacje w formularzu profilu nowego użytkownika. Aby utworzyć profil, musisz podać identyfikator kursu oraz hasło wymagane przy zapisywaniu się na kurs.. Informacje te można uzyskać od swojego wykładowcy. Po utworzeniu profilu należy kliknąć przycisk „Zgadzam się”, aby zalogować się do Turnitin.

Krok 2 – Strona Główna Studenta

Na stronie głównej studenta wyświetli się aktualny kurs. Aby otworzyć teczkę kursu, kliknij nazwę kursu.

Krok 3 – Teczka Kursu

Teczka kursu zawiera zadania utworzone przez wykładowcę oraz prace przesłane w ramach danego kursu.

Krok 4 – Przesyłanie Pracy

Aby przesłać pracę, kliknij przycisk „Prześlij” obok zadania. Otworzy się strona przesyłania pracy. Wpisz tytuł pracy. Aby wybrać pracę do przesłania, kliknij przycisk „Przeglądaj” i znajdź lokalizację, w której praca została zapisana na komputerze. System akceptuje prace w następujących formatach: MS Word, WordPerfect, RTF, PDF, PostScript, HTML, zwykły tekst (.txt), ODT Po wpisaniu tytułu pracy i wybraniu pliku kliknij przycisk „Prześlij”, aby przesłać pracę. Jeśli praca jest w formacie, którego system nie akceptuje, pracę można przesłać metodą „wytnij i wklej”. Aby przesłać pracę w ten sposób, wybierz opcję „Wytnij i wklej” z menu rozwijanego u góry formularza. Skopiuj treść pracy w edytorze tekstu, a następnie wklej ją w polu tekstowym w formularzu przesyłania pracy. W przypadku przesyłania pracy metodą „wytnij i wklej” można przejść do następnego kroku. Jeżeli format zadania dopuszcza wszystkie rodzaje plików, to studenci mogą przesyłać dowolne rodzaje plików.

Krok 5 – przesyłanie potwierdzenia pracy

W oknie podglądu wyświetli się praca, która została wybrana do przesłania. Przejrzyj wszystkie informacje i upewnij się, że są one prawidłowe. Kliknij przycisk „Prześlij”, aby potwierdzić przesłanie pracy. Po potwierdzeniu przesłania pracy wyświetli się cyfrowe potwierdzenie. Kopia potwierdzenia przesłana zostanie do użytkownika pocztą elektroniczną. Aby powrócić do teczki i sprawdzić przesłaną pracę, kliknij przycisk „Przejdź do teczki”.

Krok 6 – przeglądanie raportu oryginalności

Aby wyświetlić swój raport oryginalności, kliknij ikonę raportu znajdującą sięi po prawej stronie zadania. Domyślnie studenci nie mogą przeglądać swoich raportów dotyczących oryginalności. Jeśli zamiast ikony raportu dotyczącego oryginalności w teczce widoczny jest tekst „Niedostępne”, oznacza to, że wykładowca nie włączył w tym zadaniu opcji przeglądania przez studentów raportów oryginalności. Aby zobaczyć swój raport oryginalności, skontaktuj się ze swoim wykładowcą.