Krótka instrukcja dla Administratora

Wprowadzenie Niniejszy krótki przewodnik ułatwi administratorowi doprowadzenie wykładowców do rozpoczęcia korzystania z oprogramowania Turnitin. Jeżeli masz już wiadomość e-mail od Turnitin, skorzystaj z przycisku Zacznij, aby rozpocząć konfigurację konta.

Krok 1 – Logowanie

Aby zalogować się do systemu Turnitin, przejdź na stronę www.turnitin.com i wybierz język z rozwijanego menu. Kliknij „Zaloguj się”. Wpisz swój adres e-mail, hasło użytkownika i kliknij przycisk „Zaloguj się”. Upewnij się, że podany adres e-mail i hasło są takie same jak podczas rejestracji. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, możesz je zresetować, klikając odsyłacz „Zresetuj hasło” obok przycisku „Zaloguj się”.

Krok 2 – Dane Konta

Po zalogowaniu wyświetli się nazwa instytucji użytkownika. Liczba widoczna po lewej stronie nazwy instytucji to identyfikator konta. Aby wyświetlić klawisz umożliwiające dołączenie do konta, kliknij przycisk „Edytuj” obok swojego konta.

Wykładowcom należy także przekazać poniższy odsyłacz do szybkiego przewodnika dla wykładowcy: https://guides.turnitin.com/Translations/Polski/Krótki_Przewodnik_dla_Wykładowcy

Informacje te wystarczą wykładowcom do rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem Turnitin. Wróć do strony głównej administratora, klikając kartę „Konta”.

Krok 3 – Ręczne Dodawanie Wykładowców

Administrator może również ręcznie dodawać wykładowców do swojego konta. Aby dodać wykładowcę, należy kliknąć kartę „Wykładowcy” na stronie głównej administratora. Wyświetli się lista wykładowców, którzy dołączyli do danego konta. Jeśli do konta nie dołączył żaden wykładowca, na liście widoczne będzie jedynie nazwisko administratora. Aby dodać wykładowcę, kliknij przycisk „Dodaj wykładowcę”. Wpisz nazwę i adres e-mail wykładowcy, który ma zostać dodany, i kliknij „Prześlij”. Nazwisko wykładowcy pojawi się na liście wykładowców.

Krok 4 – Przesyłanie Pracy

Aby przesyłać prace za pośrednictwem oprogramowania Turnitin, należy zmienić swój rodzaj użytkownika na „Wykładowca”. Można to zrobić, klikając opcję „Wykładowca” w menu rozwijanym rodzajów użytkowników, dostępnym u góry każdej strony konta użytkownika. Użytkownik będący wykładowcą ma możliwość tworzenia kursów, przesyłania prac oraz przeglądania raportów dotyczących oryginalności. Dalsze kroki opisano w krótkim przewodniku dla wykładowcy. Ponieważ administrator posiada już profil i nie musi dołączać do swojego konta, może od razu przejść do kroku 3 w szybkim przewodniku.