Privacy en Beveiliging

Turnitin respecteert uw privacy en beschermt uw persoonlijke gegevens met daadkracht. We werken er hard aan om extreem hoge beveiligingsniveaus op te zetten door het gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen zoals hieronder beschreven. Turnitin voldoet aan de van toepassing zijnde beveiligingsnormen van de VS, de EU en Zwitserland. Het Privacybeleid dat hieronder is opgenomen, wordt regelmatig beoordeeld overeenkomstig wijzigingen in de wetgeving wereldwijd. Ten behoeve van dit beleid zal 'persoonlijke gegevens’ de betekenis hebben die daaraan is toegeschreven onder de definitie van 'persoonlijke gegevens’ onder de General Data Protection Regulation (verordening (EU) 2016/679) (GDPR/AVG).

Turnitin voldoet aan de beveiligingsnormen van de VS, de EU en Zwitserland.

Privacybelofte | Privacybeleid | Gebruiksbeleid | Acceptabel gebruikersbeleid | Naleving gegevensbescherming EU | Copyrightbescherming | Juridische FAQs


Privacybelofte

Het onderstaande privacybeleid dekt de soort persoonlijke gegevens die we verzamelen (en hoe), wat we daarmee doen en hoe we persoonlijke gegevens beschermen die u aan ons levert. Het beschermen van uw persoonlijke gegevens heeft onze hoogste prioriteit.

 • We zijn volledig toegewijd aan transparantie en verantwoord gebruik van technologie, ongeacht welke veranderingen zich voordoen in onze snel ontwikkelende digitale wereld.
 • Omdat we streven naar het scheppen van nieuwe mogelijkheden bij opleidingen, houden we onszelf aan de hoogste ethische normen. We streven er naar te voldoen aan de strengste privacypraktijken zodat uw vertrouwen welverdiend is; en
 • Omdat uw gemoedsrust voor ons belangrijk is, beschermen we uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg. We gebruiken deze uitsluitend voor wettelijke redenen.

Privacybeleid

Voor het laatst bijgewerkt: 21 januari 2021

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle bedrijven en groepsbedrijven van Turnitin. Dit beleid beschrijft hoe Turnitin de door u aangeboden persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt. Het beschrijft tevens uw keuzen met betrekking tot gebruik, toegang en wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. Gegevens verzameld via onze dienst zullen uitsluitend beperkt blijven tot het doel van dienstverlening waarvoor u (de Klant) Turnitin hebt aangenomen. Als en wanneer een extern bedrijf een verwante dienst levert ter ondersteuning van onze dienst, zoals vertaling, zorgen we ervoor dat als persoonlijke data door hen worden verwerkt, we vereisen dat die externe bedrijven voldoen aan onze beveiligingsstandaarden en die van de betreffende wetgeving die van tijd tot tijd van toepassing is.

Waarom we persoonlijke gegevens verzamelen

Als u bij ons een account maakt, of als een student zijn werk laat verwerken door Turnitin, dan verwerken we persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, functie en school) zodat we uw account op de juiste wijze kunnen beheren en u voorzien van de beste klantenservice. Alle persoonlijke gegevens die we verwerken, zijn rechtstreeks gekoppeld aan een specifiek doel, zoals toegang aanvragen tot onze database met academische inhoud, of de aanvraag van webmateriaal (zoals een nieuwsbrief, case study, video enz.)

Op elk moment kunt u uw persoonlijke gegevens openen, bijwerken, corrigeren of wissen door u aan te melden bij uw account en op “User Info” te klikken of door contact op te nemen met Customer Support. Zie ons Privacybeleid voor uitgebreidere informatie over hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie verwerken.

Uw gegevens beschermen

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens altijd veilig te houden. Afhankelijk van de gebruikte oplossing van Turnitin, worden persoonlijke gegevens gewoonlijk verwerkt in zowel Europa als in de Verenigde Staten met degelijke technische en organisatorische beschermingsmiddelen om deze persoonlijke gegevens te beschermen. Wachtwoorden zijn vereist om uw persoonlijke gegevens te openen, dus houdt uw wachtwoord vertrouwelijk. Zelfs met de beste beveiligingssystemen is het niet mogelijk om 100% bescherming te garanderen tegen hackers en ongeautoriseerde externe partijen die informatie opvangen welke over openbare netwerken wordt verzonden.

Als een document bij Turnitin wordt aangeboden, wordt dit vergeleken met een enorme en beveiligde bedrijfseigen database met gelicentieerd bronmateriaal, inclusief miljoenen uitgaven, academische tijdschriften, boeken en webpagina’s. Turnitin houdt tevens een aparte opslag met studentendocumenten bij. Elke instelling kan (naar goeddunken van de betreffende schoolbeheerder) bepalen of student-documenten wel of niet in de opslag moeten worden opgenomen. Op verzoek van een schoolbeheerder kunnen we documenten van studenten uit de standaardopslag verwijderen.

Multi-juridische naleving

In een wereldwijd bedrijf als het onze gaat een punt van voortdurend debat en ontwikkeling over de mechanismen die gebruikt worden om grensoverschrijdende gegevensoverdracht te bewaken. Zo is bijvoorbeeld het Safe Harbor-procedé verdwenen als wereldwijd juridisch kader, en Privacy Shield van EU-US/EU-Zwitserland heeft deze plaats ingenomen en werd later ook ongeldig gemaakt. Turnitin is volledig bereid om alle beoordelingen en certificeringen te doorlopen die nodig zijn om te voldoen aan nieuwe regels en eisen, ongeacht hoe complex deze zijn. Onlangs hebben wij een uitgebreide externe controle ondergaan om ervoor te zorgen dat we de beste praktijken aanhouden voor privacy en bescherming van gegevens en voldoen aan de voortdurend ontwikkelende behoeften van onze klanten.

Wat het belangrijkste is

Het is ons doel om een van uw vertrouwde partner te zijn terwijl u een modern kaderwerk voor leren opzet. We richten ons op het versterken van opleiders en het inspireren van studenten door de academische integriteit aan te houden en het leerproces te verbeteren. We beloven u dat uw problemen onze problemen zijn, en we zullen alles doen wat in onze macht ligt om uw persoonlijke gegevens en privacybeleidsvormen te beschermen.

1. Naleving

Turnitin dient een wereldwijde gemeenschap van opleiders en studenten, wiens inzichten in gegevensprivacy aanzienlijk kunnen verschillen. Niet alleen respecteert Turnitin alle meningen en volgt het zorgvuldig de wetten op de gegevensprivacy in elk land waarin wij werken, we kiezen ook voor de hoogste normen en richten ons erop leiders in het veld te zijn. Onze producten en diensten, evenals ons privacybeleid, worden regelmatig gecontroleerd en geïnspecteerd door zowel medewerkers als externe consultants om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de privacyverwachtingen en eisen, en deze waar mogelijk overtreffen. Turnitin voert periodieke nalevingsbeoordelingen uit om te controleren dat dit Privacybeleid accuraat, alomvattend, duidelijk weergegeven, wettelijk, volledig, ingevoerd en toegankelijk is. Iedere medewerker die inbreuk maakt op dit Privacybeleid, wordt onderworpen aan disciplinaire maatregelen.

Modelcontractbepalingen

We gebruiken voor gegevensoverdrachten buiten de EEG de modelcontractbepalingen (EU Richtlijn 95/46/EG), die voldoet aan de mechanisme-vereisten van alle EU-leden. In elk geval maken we gebruik van geschikte technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen en bijkomende waarborgen met betrekking tot de mogelijke gevolgen van de Amerikaanse wetgeving.

Ontwikkelende wetgeving

Als gevolg van de voortdurend veranderende aard van wetgeving met betrekking tot gegevensprivacy, behouden we ons het recht voor om wettelijke wijzigingen aan te brengen waar dat nodig is, en raden we aan dat u regelmatig dit Privacybeleid bekijkt om te zien of er nieuwe ontwikkelingen of veranderingen zijn. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om tot een nog krachtigere bescherming te komen.

2. Persoonlijke gegevens

Omdat we opleidingsdiensten leveren, zijn we duidelijke voorstanders van het beschermen van studentgegevens en -privacy, en willen we er zeker van zijn dat ouders, opleiders en scholen dit weten. Daarom hebben we de Student Privacy Pledge afgelegd, afkomstig van het Future of Privacy Forum (FPF) en de Software & Information Industry Association (SIIA).

   

Gegevens die wij verzamelen

Als de beheerder of een docent van een instelling een account bij ons maakt, vragen we hen om hun persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoon en functie, zodat we hun accounts goed kunnen beheren en hen kunnen voorzien van de beste klantenservice.

Het gevraagde type informatie is gekoppeld aan een specifiek doel, namelijk om:

 • Uw identiteit en connectie met een specifieke instelling of bedrijf te controleren, om te bepalen of u in aanmerking komt voor het gebruik van onze diensten of mobiele toepassing "Turnitin Feedback Studio";
 • Inhoud van onze website te downloaden, zoals demo’s, whitepapers of webcasts;
 • Ontvangst en bevestiging te leveren van geslaagde tekst-uploads;
 • Belangrijke berichten over onze dienst te zenden, zoals wijzigingen aan de functionaliteit;
 • Systeemberichten te sturen, waaronder informatie over instellen van de account en herstellen van het wachtwoord, evenals digitale ontvangstbewijzen als u documenten in de database van Turnitin inlevert; en
 • Aanvullende ondersteuning voor producten en diensten te leveren waar nodig.

Als u onze diensten gebruikt, worden het type van het door u gebruikte apparaat en de versie van het besturingssysteem automatisch verzameld. Turnitin verzamelt informatie volgens de aanwijzingen van de klanten, en heeft geen directe relatie met de personen waarvan het de persoonlijke gegevens verwerkt. Turnitin werkt samen met de klanten om hen meldingen te kunnen leveren aan hun klanten met betrekking tot het doel waarvoor persoonlijke gegevens worden verzameld.

Wij geven u de leiding

We geven u altijd de keuze om u af te melden voor e-mailcommunicatie, met uitzondering van systeem-e-mails, zoals digitale ontvangstbewijzen en informatie over het opnieuw instellen van het wachtwoord. Binnen de context van het verwerken van documenten van studenten, heeft Turnitin geen rechtstreekse relatie met de personen waarvan het de persoonlijke gegevens verwerkt. Iemand die toegang zoekt tot of die gegevens wil corrigeren, aanvullen, herstellen of wissen, moet zijn of haar verzoek richten tot de instelling die de klant van Turnitin is (de “gegevenscontroller”). Als de klant Turnitin verzoekt de gegevens te wissen, reageren we daarop binnen 30 kalenderdagen. Als u een persoonlijk gebruiker bent die vragen heeft of die wijzigingen wil aanbrengen aan de persoonlijke gegevens, neem dan contact op met de instelling via welke u onze dienst gebruikt.

Op juridisch verzoek zal Turnitin informatie bieden over alle persoonlijke gegevens die we verwerken. Op de volgende wijze kunnen gebruikers de gegevens die u ons hebt geleverd openen, corrigeren, volledig wijzigen of anonimiseren:

 1. Meld u aan bij uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord;
 2. Klik op de koppeling “User Info” in de navigatiebalk om uw gebruikersprofiel te openen en uw persoonlijke gegevens te bekijken of wijzigen; en
 3. Als u problemen ondervindt of wilt dat wij de wijzigingen voor u aanbrengen, stuur dan een e-mail naar tiisupport@turnitin.com. Om te kunnen voldoen aan een verzoek tot wijziging hebben we de exacte informatie nodig die u wilt wijzigen, evenals informatie die voor ons voldoende is om de soort communicatie te identificeren die u van ons hebt ontvangen. Onze Helpdesk kan u eveneens voorzien van informatie over of wij over enige van uw persoonlijke gegevens beschikken of namens derden verwerken. We reageren binnen 30 kalenderdagen op verzoeken.

Uitzonderlijke omstandigheden

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaren om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevelschrift, of een soortgelijke juridische procedure of verzoek van de overheid als we wettelijk verplicht zijn om daaraan te voldoen. Als Turnitin is betrokken bij een samenvoeging, overname, of verkoop van alle of een deel van de bezittingen, wordt u daarvan via e-mail en/of een duidelijk bericht op onze website op de hoogte gebracht, van elke wijziging in eigendom, gebruik van uw persoonlijke gegevens en keuzes die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend met uw voorafgaande toestemming aan derden openbaren.

3. Tracking-technologieën

Cookies

Turnitin en partners gebruiken cookies of gelijksoortige technologieën om trends te analyseren, de Site te beheren, de navigatie van gebruikers over de Site te volgen, en demografische informatie over de gebruikersbasis als geheel te verzamelen. Wij gebruiken geen cookies voor profilering. U kunt in uw browser controleren of cookies zijn toegestaan. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dat het gebruik beperken van bepaalde functies van onze website of dienst. Klik hier om Flash Local Shared Objects (LSO’s) te beheren, die soms Flash cookies worden genoemd.

Sociale mediafuncties en widgets

Onze website beschikt over opties van sociale media, zoals de “Like”-knop van Facebook,

de widget “Delen” en interactieve mini-programma’s die op onze site actief zijn. Deze opties kunnen uw IP-adres verzamelen, registreren welke pagina’s u op onze site bezoekt, en een cookie instellen om ervoor te zorgen dat de optie goed werkt. Deze opties en widgets worden soms gehost door derden. Uw interacties met deze opties worden geregeld door de Privacy-toezegging van het bedrijf dat de specifieke optie levert.

Advertenties

We plaatsen geen advertenties op onze site. We zijn partner van een extern bedrijf voor het beheren van advertenties op andere sites. Onze partner kan technologieën gebruiken zoals cookies om informatie over uw activiteiten op deze site te verzamelen, om u te voorzien van advertenties gebaseerd op uw browsing-activiteiten en interesses. Als u ervoor kiest om deze informatie niet te laten gebruiken om u te voorzien van op interesse gebaseerde advertenties op andere sites, kunt u zich daarvoor afmelden door hier te klikken (of als u gevestigd bent in de Europese Unie hier te klikken). Houd er rekening mee dat dit u niet afmeldt voor het ontvangen van advertenties. U blijft algemene advertenties ontvangen.

Zoals dit geldt voor de meeste websites, verzamelen we automatisch bepaalde informatie die we in logbestanden opslaan. Deze informatie kan internetprotocol(IP)-adressen bevatten, het browsertype, de internetdienstaanbieder (ISP), verwijs-/verlaatpagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens. We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om de dienstverlening te verbeteren die we u aanbieden en om de functionaliteit van de site te verbeteren.

Blog

Onze website biedt openbaar toegankelijke blogs aan. U moet er rekening mee houden dat alle informatie die u daar aanbiedt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Stuur ons een e-mail om verwijdering van uw persoonlijke gegevens van onze blog of ons gemeenschapsforum te vragen aan tiisupport@turnitin.com. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, in dat geval laten we u weten of dat niet is gelukt en waarom. U kunt ook een opmerking op onze blog plaatsen met behulp van een externe toepassing waarvoor u zich moet registreren om een opmerking te kunnen plaatsen. We hebben geen toegang of beheer over de informatie die op de blog is gepubliceerd. U moet contact opnemen met of zich aanmelden bij de externe toepassing als u de persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen die in de afdeling opmerkingen is gepubliceerd. Raadpleeg het privacybeleid van de externe toepassing om te leren hoe deze uw informatie gebruikt.

4. Keuze

We geven u altijd de keuze om u af te melden voor e-mailcommunicatie, met uitzondering van systeem-e-mails, zoals digitale ontvangstbewijzen en informatie over het opnieuw instellen van het wachtwoord.

 • U hebt de mogelijkheid u af te melden van het ontvangen van berichten van ons als we de eerste keer om uw persoonlijke gegevens vragen;
 • U kunt zich afmelden van het ontvangen van verdere communicatie van ons door naar onze pagina e-mailvoorkeuren te gaan; en
 • U kunt op elk moment uw persoonlijke gegevens bewerken door u aan te melden bij uw account, op “User Info” te klikken en de gewenste wijzigingen aan te brengen.

U kunt ook contact met ons opnemen op tiisupport@turnitin.com en ons vragen om wijzigingen namens u aan te brengen, maar om aan uw aanvraag te voldoen, hebben we de exacte informatie nodig die u wilt wijzigen, evenals informatie die voor ons voldoende is om de soort communicatie te bepalen die u van ons hebt ontvangen. Telkens wanneer u ons persoonlijke gegevens aanbiedt, bepaalt u of we deze informatie al dan niet mogen openbaren in een persoonlijk identificeerbare vorm aan derden, of deze mogen gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of daarna zijn geautoriseerd.

5. Overdracht aan derden

Turnitin verkoopt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. Met uitzondering in verband met de doelen waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld, zullen geen persoonlijke gegevens aan derden worden geleverd. Als we persoonlijke gegevens aan derden overbrengen, zullen we vereisen dat deze derden instemmen met vertrouwelijkheidseisen en de van toepassing zijnde juridische eisen. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen op de manieren die zijn beschreven in dit Privacybeleid. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens met deze bedrijven delen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar tiisupport@turnitin.com.

Turnitin kan persoonlijke gegevens overdragen aan bedrijven die ons helpen bij het leveren van onze dienst. Overdrachten aan verdere externe bedrijven worden gedekt door de voorzieningen in dit beleid met betrekking tot melding en keuze en de serviceovereenkomsten met onze klanten.

Onze website bevat koppelingen naar andere websites waarvan de privacygewoonten van de onze kunnen afwijken. Als u persoonlijke gegevens aan een van deze sites overhandigd, wordt uw informatie beheerd door hun privacyverklaringen.

6. Beveiliging

We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens altijd veilig te houden. Onze gegevens worden opgeslagen in de EU of de VS met degelijke fysieke, digitale en procedurele beveiligingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, inclusief het gebruik van SSL-versleuteling, redundante servers en datacentra, en geavanceerde 'terreinbeveiliging’. We controleren continu op kwetsbaarheden in de beveiliging en het patchen van software heeft onze prioriteit. Wachtwoorden zijn vereist om uw persoonlijke gegevens te openen, dus houdt uw wachtwoord vertrouwelijk. Zelfs met de strakste beveiligingssystemen kan niemand bescherming garanderen tegen hackers en ongeautoriseerde externe partijen die informatie opvangen welke over openbare netwerken wordt verzonden.

Cyber Essentials
(certified November 2019)

Met Cyber Essentials wordt de IT-infrastructuur van een bedrijf geaccrediteerd, waarmee wordt gegarandeerd dat firewalls, beveiligde configuraties, beheer van gebruikerstoegang, malwarebescherming en patchbeheer van een voldoende hoog niveau zijn om alle gegevens binnen het bedrijf te kunnen beschermen. Turnitin heeft op verzoek van een aantal internationale klanten de Cyber Essentials-certificering gekregen. Turnitin heeft met succes een controle door een derde partij van onze basisbeveiliging doorstaan.

SOC 2 Compliance

SOC2 is een controle van de mate waarin een bedrijf in staat is om de privacy van gebruikers en de beveiliging van hun gegevens te beschermen. Het bedrijf moet bescherming tonen van zowel de gegevens zelf als de fysieke beveiliging van de locaties waar ze worden opgeslagen. Turnitin heeft de SOC2-certificering gekregen om onze inzet op het gebied van beveiliging, privacy en beschikbaarheid aan te tonen. Voor deze certificering zijn er voor Turnitin meer dan 160 checks, afgestemd op de SOC2-criteria, ontwikkeld en gecontroleerd op doeltreffendheid. Turnitin heeft met succes 100% van alle checks doorstaan.

 

7. Gegevensintegriteit

We nemen elke mogelijke stap om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens in onze systemen relevant zijn voor het bedoelde gebruik, nauwkeurig, compleet en actueel. Turnitin zal persoonlijke gegevens die we namens onze klanten verwerken, bewaren voor zolang dat nodig is om diensten aan onze klant te leveren. We behouden uw informatie zolang uw account actief is of als dat nodig is om diensten aan u te verlenen. We zullen uw informatie behouden en gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen, en het opleggen van onze overeenkomsten.

De database van Turnitin bevat academische papers, ingediend door studenten en docenten, evenals gelicentieerd bronmateriaal afkomstig van internet. Als een docent een document van een student wil controleren op plagiaat, vergelijkt een gecodeerde engine dit met andere inhoud in de database om op overeenkomsten te controleren. De software laat alle beoordelingen over intellectueel eigendom over aan de docent. Voor het geval een document een sterke overeenkomst aangeeft met inhoud die in een andere instelling is ingediend, kunnen docenten het nodig vinden om een verzoek in te dienen om het overeenstemmende document te bekijken. Dit verzoek kan door een instelling worden geaccepteerd of geweigerd. Alle papieren informatie moet van docent naar docent worden doorgegeven via e-mail, en daardoor buiten het Turnitin-product.

Te allen tijde blijft u 100% eigenaar van uw intellectuele eigendomsrechten. Turnitin zal nooit het copyright opeisen van enig werk dat is ingediend bij of via onze dienst. Uw eigendom is UW eigendom. We zullen uw intellectueel eigendom nu en in de toekomst voor geen ander doel gebruiken dan het leveren, ondersteunen en ontwikkelen van onze diensten, ontworpen om uw copyright te beschermen en te versterken.

8. Wijzigingen in dit beleid

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan dit Privacybeleid. Controleer het Privacybeleid als u de Site gebruikt om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in onze privacyprocedures. Ons Privacybeleid zal de datum weergeven waarop het voor het laatst is bijgewerkt. Als we op een gegeven moment besluiten om persoonlijke gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van wat gemeld is op het tijdstip waarop we deze verzamelden, zullen we u dit via e-mail melden op het meest recente bij ons bekende e-mailadres. U kunt kiezen of we uw informatie wel of niet op deze afwijkende wijze mogen gebruiken. Als u ervoor kiest om ons niet toe te staan om de informatie op deze afwijkende wijze te gebruiken, zullen we deze informatie nog steeds gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid waaronder de informatie was verzameld.

9. Meldingen

Richt alle verzoeken met betrekking tot het Privacybeleid aan legal@turnitin.com of aan Turnitin, 2101 Webster St, Suite 1800, Oakland, California 94612.

VOLDOEN AAN EU-GEGEVENSBESCHERMING

We werken met klanten over de hele wereld, en het wettelijk verwerken van uw persoonlijke gegevens om uw vertrouwen te winnen, heeft onze topprioriteit. We begrijpen dat gegevensbescherming essentieel is voor een goede klantenservice. Het is ons doel bij Turnitin om transparant te opereren, met verantwoording en consistent met de wettelijke omgeving van de EU en VS, zodat onze gewaardeerde klanten zich veilig voelen en de controle houden.

Turnitin ondersteunt volledig de volgende praktijken om uw gegevens te beschermen:

 • We zullen uw gegevens nooit verkopen;
 • We zullen uw gegevens nooit gebruiken voor gerichte reclame/profilering;
 • We beveiligen uw gegevens met sterke versleuteling en een beste beveiligingspraktijken in SOC2-gecertificeerde datacentra;
 • We respecteren lokale privacywetten en werken samen met juridische experts om de wijzigingen voor te blijven;
 • Als we gegevens verzamelen, gebruiken we deze voor een specifiek, gemeld doel, om uw ervaring en onze dienst aan u te verbeteren;
 • Als we enige van uw gegevens aan anderen moeten sturen, zoals een vertaaldienst, vereisen we in een contractuele overeenkomst dat zij uw gegevens behandelen en beveiligen met het zelfde hogere beschermingsniveau en dezelfde zorg die wij leveren; en
 • We respecteren uw recht tot het behoud van eigendom en controle over uw gegevens, zodat u deze kunt bewerken, bijwerken of verwijderen als dat nodig is.

Naleving vandaag

We voldoen op dit moment aan de meest strikte wetten voor gegevensbescherming in verschillende jurisdicties en we beoordelen proactief elk aspect van de manier waarop we gegevens verwerken en investeren in operationele maatregelen om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de eisen van onze klanten.

Op dit moment gebruikt Turnitin modelcontractbepalingen met bijkomende waarborgen om te voldoen aan variërende, specifieke behoeften in de Europese Unie (EU) voor privacy en gegevensbescherming. Dit zijn gestandaardiseerde contracten om te certificeren dat gegevens welke buiten de EU worden gebracht, voldoende beschermd zijn. Dit voorkomt dat onze klanten extra autorisatie moeten aanvragen om onze dienst te gebruiken.

We zijn volledig op de hoogte van alle standaarden welke gebruikt worden om ervoor te zorgen dat gegevens volledig beschermd zijn, en we zijn in staat om te voldoen aan zeer specifieke eisen als dat nodig is. De stappen die we nemen om de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te behouden, omvatten:

 • We raden sterk aan dat instellingen en meldingen sturen aan studenten dat de dienst van Turnitin, afhankelijk van de gebruikte oplossing door Turnitin, overdracht naar de Verenigde Staten omvat, en we raden aan om zo snel mogelijk toestemming te verkrijgen van de student;
 • Het staat universiteiten vrij om op elk gewenst moment onze diensten te inspecteren of controleren;
 • Alle werk van studenten en alle bijbehorende persoonlijke gegevens worden te allen tijde versleuteld en beveiligd; en
 • Studenten kunnen hun identiteit geheimhouden door een pseudoniem te gebruiken en door documenten in te dienen in indelingen die weinig of geen identificerende metadata bevatten.

General Data Protection Regulation GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG)

De GDPR/AVG was wettelijk van kracht in alle lidstaten van de EU vanaf 25 mei 2018. De Richtlijn gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG) werd vervangen door de AVG. Hoewel AVG een verordening is die momenteel effectief van kracht is in alle lidstaten van de EU, bevat de AVG bepaalde regels die lidstaten op nationaal niveau om specifieke redenen in wetten kunnen omzetten en daarom kan dit beleid van tijd tot tijd worden aangepast.

De wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Turnitin meet zich vooral aan artikel 6(1)(e) van de AVG als juridische basis voor het verwerken van dergelijke gegevens. In overeenstemming met deze voorziening van de AVG vertrouwt Turnitin op de officiële autoriteit van de Data Controller (de instelling die klant is van Turnitin) om gegevens van studenten op zo’n manier te verwerken dat anti-plagiaatcontroles kunnen worden uitgevoerd om de instelling ervan te overtuigen dat het werk van de student zijn eigen werk is.

Artikel 6(1)(f) van de AVG voorziet Turnitin tevens van een juridische basis voor verwerking. Daarom is het in het legitieme belang van de Data Controller om zulke gegevens naar eigen keuze te verwerken.

Instemming is niet de primaire basis voor verwerking waarop Turnitin vertrouwt. Maar de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers die Turnitin gebruikt voor studenten, blijft van kracht als een zaak van beste gewoonten en transparantie

Hoofdaspecten van de AVG

Hieronder volgt een aantal opvallende aspecten van de AVG:

 • De AVG is van toepassing op alle verwerkte persoonlijke gegevens;
 • De AVG maakt duidelijk dat bij het verwerken van persoonlijke gegevens van inwoners van de EU, gegevensverwerkers buiten de EEG (inclusief de VS) moeten voldoen aan de AVG en alleen om wettelijke redenen moeten verwerken;
 • De AVG vereist veel meer verantwoording bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Privacy moet worden ingesloten in alles (diensten, software, systemen en processen) zowel in het ontwerp als standaard;
 • De rechten van personen zijn versterkt; en
 • Om gegevens te exporteren buiten de EEG zal gebruik worden gemaakt van modelcontractbepalingen van de EU met bijkomende waarborgen.

Bezoek voor meer informatie over de AVG go.turnitin.com/gdpr

JURIDISCHE FAQ's

Hoe beschermt Turnitin mijn persoonlijke gegevens?

Turnitin spant zich in voor het beschermen van de persoonlijke gegevens en daarmee de privacy van zijn gebruikers. We handhaven extreem hoge niveaus van passende technologische en organisatorische maatregelen door het gebruik van SSL-versleuteling, redundante servers, geavanceerde firewalls, meerdere datacentra en controles op privacy en beveiliging. Met een beveiligingssysteem dat nooit is doorbroken en een toezegging voor de privacy van studenten volgens de hoogste standaarden, kunnen docenten en studenten Turnitin gebruiken met een onovertroffen niveau van vertrouwen.

Wie is de eigenaar van documenten van studenten nadat ze zijn ingediend bij Turnitin?

Studenten behouden het copyright van documenten ingediend bij de dienst van Turnitin. De gebruikersovereenkomst van Turnitin stelt Turnitin in staat om de werken te gebruiken als onderdeel van het systeem ter voorkoming van plagiaat onder de principes van fair use.

Archiveert Turnitin het werk van studenten?

Turnitin archiveert standaard het werk van studenten alleen ten behoeve van tekstuele vergelijking. Instellingen kunnen ervoor kiezen om hun documenten niet in de dienst te archiveren.

Hoe voldoet Turnitin aan privacy-bepalingen van verschillende landen?

Als bedrijf in de VS met hoge standaarden voor beveiliging en privacy, is Turnitin gericht op het voldoen aan veel van de eisen voor gegevensbescherming van andere landen, inclusief geïnformeerde toestemming, toegangsrechten van aanbiedende studenten en technische en organisatorische maatregelen voor het behoud van de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.

Ben ik gebonden aan de doorklikovereenkomst van Turnitin? Wat als ik minderjarig ben?

Ja. Toestemming van de ouders of goedkeuring door een voogd is voor een minderjarige vereist om een account op te zetten bij Turnitin en de overeenkomst is daarom bindend.

Kan een docent me verplichten om mijn document bij Turnitin in te dienen als ik naar een privéschool of openbare school ga?

Ja, in beide gevallen. Als u naar een privéschool gaat, hebt u ermee ingestemd om het beleid van die school te volgen.

Deelt Turnitin informatie met externe diensten?

Turnitin is geïntegreerd met externe diensten zoals de Educational Testing Service en Language Weaver waarbij informatie over studenten kan worden gedeeld om een deel van deze diensten te kunnen leveren. Hoewel Turnitin gegevens overbrengt waar het nodig is om de dienst uit te voeren, stuurt Turnitin geen persoonlijk identificeerbare informatie naar derden, zoals naam, e-mail of school.

Voldoet Turnitin aan de General Data Protection Regulation?

Ja. Turnitin heeft een nalevingsprogramma doorlopen dat is begonnen in september 2017. Turnitin heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor naleving van de AVG en contact met het Information Commissioner’s Office (ICO) in de UK, de ‘Supervisory Authority’ voor Turnitin onder de AVG. Ieder intern beleid van Turnitin met betrekking tot toegangsrechten tot gegevens, het behoud van gegevens, melding voor inbreuk op gegevens enzovoort voldoet aan de AVG. U kunt contact opnemen met de Turnitin DPO door een e-mail te sturen naar DPO@turnitin.com.

Voldoet Turnitin aan de US FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)?

Ja. De dienst van Turnitin voldoet aan en helpt instellingen te voldoen aan FERPA, inclusief:

Turnitin verwacht en stelt voor dat instellingen voldoen aan de meldingseisen van FERPA met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van al dan niet in de adreslijst voorkomende opleidingsrecords zodat studenten en ouders er zich van bewust zijn dat de school gebruik kan maken van diensten zoals Turnitin; het staat instellingen vrij om onze diensten te inspecteren of te controleren om zich ervan te verzekeren dat alle informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het doel van ondersteuning van docenten. Gegevens worden te allen tijde beveiligd en worden daarom uitsluitend gebruikt ten behoeve van het ondersteunen van de docent bij het beoordelen van de opdracht; en gebruikers kunnen hun document inleveren met een pseudoniem en in indelingen die weinig of geen identificerende metadata bevatten. Dit verkleint de kans dat wij persoonlijke gegevens verzamelen en bewerken.

Voldoet Turnitin aan de US COPPA (Child Online Privacy Protection Act)?

Ja. De FTC heeft specifiek gemeld dat de eisen van COPPA niet van toepassing zijn op sites die contracten hebben met scholen om online programma’s te leveren ten behoeve van de scholen en hun studenten, en die persoonlijke gegevens uitsluitend voor deze doeleinden verzamelen (FTC COPPA FAQ #55.) Deze diensten zijn niet verplicht om vooraf verifieerbare goedkeuring van de ouders te verkrijgen voordat persoonlijke gegevens worden verzameld of onderhouden. De diensten van Turnitin, die oorspronkelijkheidscontroles en online-beoordeling omvatten, worden aangeboden conform de contracten van Turnitin met schooldistricten, en Turnitin verzamelt geen persoonlijke gegevens voor andere doeleinden. De FTC heeft gezegd dat in dergelijke omstandigheden aanbieders zoals Turnitin er van uit mogen gaan dat de school het verzamelen van persoonlijke gegevens heeft geautoriseerd, gebaseerd op het feit dat de school de toestemming van de ouders heeft verkregen. Scholen verkrijgen vaak toestemming van ouders via een Beleid voor acceptabel gebruik dat ze aan studenten en ouders aanbieden. Daarnaast staat COPPA tevens toe, maar stelt dit niet als een vereiste, dat scholen fungeren als tussenpersonen namens ouders en toestemming geven voor het online verzamelen van de persoonlijke gegevens van een student binnen de context van de school (FTC COPPA FAQ #54).


Gebruiksbeleid

Inleiding

Als aanbieder van opleidingstechnologie vertrouwen we op gegevens om u te voorzien van verbazingwekkende oplossingen die leren en lesgeven verbeteren, en u vertrouwt op ons voor de bescherming van die gegevens. We nemen deze verantwoordelijkheid ernstig en beloven dat wij persoonlijke gegevens nooit zullen verkopen of delen en deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven. We bewaken alle gegevens die aan onze zorg zijn toevertrouwd en we zorgen ervoor dat u volledig beheer hebt over uw gegevens. Ons Privacybeleid geeft uitleg over hoe we uw gegevens en privacy beschermen.

Dit Gebruiksbeleid geeft een beschrijving van de juridische termen en voorwaarden die het gebruik van deze website bepalen, evenals elke andere site die door Turnitin, LLC ("Turnitin") wordt aangeboden. We verwijzen naar de gezamenlijke sites die door Turnitin worden aangeboden, als de “Site”.

*** door onze site(s) en verwante diensten te gebruiken, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u hiermee niet instemt, dient u deze site te verlaten. ***

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op eventuele andere overeenkomsten die u met Turnitin kunt hebben, inclusief elke overeenkomst die uw gebruik of het gebruik van uw organisatie van producten of diensten van Turnitin regelt (zoals de Registratieovereenkomst van Turnitin).

Als sprake is van een conflict tussen deze gebruiksvoorwaarden en andere aparte overeenkomsten, dan heeft de aparte overeenkomst de voorkeur, behalve dat met betrekking tot problemen met persoonlijke gegevens de AVG-sectie van dit document te allen tijde van toepassing zal zijn.

Op een hoog niveau vragen we u ermee in te stemmen om onze site(s) en diensten te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld en geen inbreuk te maken op enige wetten of iemand anders toe te staan om onze sites te gebruiken voor illegale activiteiten (zoals fraude, spam, laster, het verspreiden van virussen of ander sociaal onaanvaardbaar gedrag).

Dank u!

De wettelijke overeenkomst

Door met deze voorwaarden in te stemmen, gunt Turnitin u een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Site voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord om de Site NIET te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of dat is verboden door deze gebruiksvoorwaarden.

 • U mag de software of technologie die de basis vormt van de Site of die geleverd wordt via de Site niet reverse-engineeren, deconstrueren, demonteren of decompileren, behalve voor zover dit door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan.
 • De inhoud van de Site mag niet worden verspreid, aangepast, gereproduceerd of gebruikt, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Turnitin. U mag inhoud van de Site downloaden naar elke individuele computer, onder voorwaarde dat u alle copyrights, handelsmerken en andere bedrijfseigen meldingen intact houdt. Elk gebruik van dit materiaal op enige andere website of netwerkcomputer om welke reden dan ook is verboden.
 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van framingtechnieken om enig onderdeel van de Site af te bakenen of in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Turnitin.

Als u inbreuk maakt op enige van deze gebruiksvoorwaarden, hebt u niet langer toestemming om de Site te gebruiken.

We raden aan om een kopie van deze gebruiksvoorwaarden te bewaren voor uw toekomstige referentie. Houd er rekening mee dat we deze gebruiksvoorwaarden op elk moment kunnen herzien; het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen en te weten dat wanneer u de Site gebruikt, u gebonden bent door de meest actuele Gebruiksvoorwaarden.

Voor uw gemak hebben wij onze beleidslijnen en gebruiksvoorwaarden beschikbaar gesteld op onze homepage en op elk punt waar we u om persoonlijke informatie vragen.

Eigendom van copyright

De Site is het eigendom van en wordt bediend door Turnitin. Alle verwante diensten, inhoud, gegevens, informatie en andere materialen op of rechtstreeks toegankelijk vanaf de Site zijn eveneens het eigendom van Turnitin of diens dochterondernemingen, partners, licentiehouders, en/of leveranciers. De Site wordt beschermd door de wetgeving van de Verenigde Staten en internationale wetgeving ten aanzien van intellectueel eigendomsrecht en handelsmerken. Alle kopieën die u maakt van materiaal of andere inhoud dat geleverd is via de Site moet dezelfde copyright-en andere bedrijfseigen meldingen bevatten die met het materiaal of de inhoud zichtbaar zijn. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruikersovereenkomst of enige andere overeenkomsten met Turnitin aan u worden verleend, worden voorbehouden door Turnitin en/of diens leveranciers en licentieverleners.

Als u een student bent die een document indient voor beoordeling in samenhang met een klas die u volgt, weet dan dat u het copyright behoudt; de inhoud van uw document wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van educatieve diensten.

Houd er rekening mee dat wij alle persoonlijk identificeerbare informatie en documenten die voor gebruik via de Site en/of onze dienst ingediend worden, streng bewaken. (Lees ons Privacybeleid voor details.) Met uitzondering van persoonlijke gegevens zal communicatie over materiaal van welke soort dan ook die u via e-mail, post of via de Site overbrengt, zoals vragen, opmerkingen, voorstellen en andere gegevens, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. We verwijzen hiernaar als uw “Correspondentie”, die Turnitin mag gebruiken, royaltyvrij, voor zakelijke doelen, inclusief maar niet beperkt tot, de ontwikkeling en het gebruik van producten.

Turnitin kan (maar is daartoe niet verplicht) toezicht uitoefenen op bepaalde onderdelen van de Site voor Correspondentie met de gebruikers, zoals chatruimtes, berichtenforums en andere gebruikersforums. Turnitin accepteert echter geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke Correspondentie. Turnitin behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, Correspondentie die materiaal bevat dat als beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend wordt beschouwd te verwijderen.

Framing

Het is niet toegestaan gebruik te maken van framingtechnieken om enig onderdeel van de Site te gebruiken, af te bakenen of in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Turnitin.

Jurisdictie

Deze Site wordt beheerd door Turnitin vanuit zijn kantoren in Californië in de Verenigde Staten van Amerika Turnitin maakt er geen aanspraak op dat het materiaal geschikt is voor gebruik op andere locaties. Wie ervoor kiest om de Site te openen vanaf andere locaties, doet dat op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor het voldoen aan de lokale of nationale wetten, als en voor zover lokale of nationale wetten van toepassing zijn.

Alle software van deze Site valt onder de exportregeling van de Verenigde Staten, en mogelijk onder de importwetten van uw jurisdictie. Software van deze Site mag niet worden gedownload of op andere wijze geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar enig persoon of entiteit die is opgenomen op de lijst van Speciaal aangeduide nationaliteiten van het Amerikaanse Ministerie van financiën of op de lijst van weigeringsbevelen van het Amerikaanse Ministerie van Handel of op andere wijze verboden door de exportregelingswetten van de Verenigde Staten. Door software van deze Site te downloaden of op andere wijze te gebruiken, geeft u aan en garandeert u dat u niet op een van deze lijsten staat of gevestigd bent in, onder de controle bent van, of inwoner bent van een van deze landen.

Gebruik van gedownloade software door de Amerikaanse overheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, educatieve instellingen die onder toezicht van de federale of toepasselijke staatsoverheid staan, is onderworpen aan de 'beperkte rechten' zoals deze zijn gedefinieerd in FAR 52.227-19(c)(2) of DFAR 252.227.7013(c)(1) (indien gebruikt binnen een defensiegerelateerde instantie).

Handelsmerken

Turnitin, LLC en andere namen van producten en/of diensten van Turnitin die op de Site zijn opgenomen, zijn handelsmerken en dienstmerken van Turnitin. De handelsmerken en dienstmerken van Turnitin mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Turnitin zijn, op een wijze die kan leiden tot verwarring onder klanten, of op enige wijze die Turnitin denigreert of in diskrediet brengt.

 

Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo’s gebruikt op de Site behoren tot hun respectievelijke eigenaars. Turnitin maakt geen enkele aanspraak op de handelsmerken van anderen die op de Site worden vermeld.

Uw gebruikslicentie

Tenzij anders aangegeven op deze Site, met inbegrip van ons privacybeleid of in samenhang met een van onze diensten, worden alle correspondentie en materialen van welke aard dan ook die U verstuurt per e-mail, instuurt of verzendt via de Site (met uitzondering van papers die worden ingezonden naar de Site), met inbegrip van vragen, opmerkingen, suggesties en andere gegevens en informatie (uw “Correspondentie”) behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. U verleent Turnitin een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke licentie voor het reproduceren, verzenden, weergeven, openbaar maken en anderszins gebruiken van uw Correspondentie op de Site of elders ten behoeve van onze zakelijke doeleinden. Het staat ons vrij gebruik te maken van ideeën, concepten, technieken, kennis in uw Correspondentie voor elk doeleinde, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het gebruik van producten en diensten op basis van de Correspondentie.

Uw correspondentie Turnitin kan toezicht uitoefenen op bepaalde onderdelen van de Site waar de Correspondentie van de gebruiker toegankelijk kan worden gemaakt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, chatruimtes, berichtenforums en andere gebruikersforums, maar is daartoe niet verplicht. Turnitin draagt echter geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke Correspondentie, al dan niet op grond van wetten inzake auteursrecht, laster, privacy, obsceniteit of anderszins. Turnitin behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken, Correspondentie die materiaal bevat dat als beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend wordt beschouwd te verwijderen.

Acceptabel gebruikersbeleid

Om ervoor te zorgen dat iedereen de Site kan gebruiken, behoudt Turnitin zich het recht voor om ieders toegang tot de Site op te schorten die inbreuk maakt op dit beleid en op de volgende voorwaarden. Wat u NIET mag doen:

 1. het plezier van andermans gebruik van de Site beperken.
 2. deelnemen aan onwettige, bedreigende, misbruikende, lasterlijke, kwaadsprekende, pornografische, godslasterlijke of op andere wijze beledigende acties.
 3. misdadig gedrag uitvoeren of aanmoedigen, aanzetten tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op andere wijze enige wet overtreden.
 4. inbreuk maken op de rechten van enige externe partij, inclusief, zonder beperking, patenten, copyrights, handelsmerken, privacy of andere eigendomsrechten.
 5. iets verspreiden dat een virus of ander schadelijke component bevat.
 6. iets verspreiden dat valse of misleidende bronvermeldingen of uitspraken bevat.

Turnitin behoudt zich het recht voor om informatie te openbaren als dat nodig is om aan enige juridische eis te voldoen, inclusief verordeningen, juridische aanvragen, gerechtelijke bevelen, of dagvaardingen. Turnitin houdt zich eveneens het recht voor om enige informatie te bewerken of verwijderen, in zijn geheel of gedeeltelijk, die het als aanstootgevend, verstorend voor de Site, of inbreuk makend op deze voorwaarden beschouwd.

Met andere woorden: respecteer anderen. Dank u.

Privacybeleid

We respecteren en beschermen alle persoonlijk identificeerbare informatie. Lees voor details ons Privacybeleid.

Externe links

De Site bevat hyperlinks naar websites van derden. Dat houdt niet in dat Turnitin die site of producten of bronnen van die aanbieder ondersteunt of aanbeveelt, noch geeft dit een betrekking met of sponsorschap van deze aanbieder aan. Turnitin is niet verantwoordelijk voor software, gegevens of andere informatie beschikbaar op websites van derden. Als u een site van derden bezoekt, ook als deze is gekoppeld vanuit Turnitin, bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van deze externe aanbieder. U erkent dat Turnitin geen aansprakelijkheid draagt voor schade of verliezen voortkomend uit uw toegang tot, gebruik van of vertrouwen op websites, software, gegevens of andere informatie van derden.

Nauwkeurigheid en integriteit van informatie

Ook al doet Turnitin alles om te zorgen voor de integriteit en nauwkeurigheid van de Site, het biedt geen garanties voor de juistheid van de Site. Het is mogelijk dat de Site typografische fouten, onnauwkeurigheden of andere fouten kan bevatten, en dat ongeautoriseerde aanvullingen, verwijderingen en wijzigingen door derden aan de Site kunnen worden aangebracht. Als u een fout vindt, meld dit dan aan Turnitin zodat deze kan worden gecorrigeerd. Informatie opgenomen op de Site kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd of bijgewerkt.

Geen garantie

DE SITE EN ALLE INFORMATIE EN DIENSTEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN DOOR MIDDEL VAN DE SITE WORDEN VERSTREKT ZOALS DEZE ZIJN, MET ALLE GEBREKEN, EN “ZOALS DEZE BESCHIKBAAR ZIJN”. TURNITIN, GARANDEERT NIET DAT DE SITE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, OF DAT RESULTATEN OF VERGELIJKINGEN DIE DOOR DE SITE WORDEN GEGENEREERD VOLLEDIG OF ACCURAAT ZULLEN ZIJN. TURNITIN, GARANDEERT NIET DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, OF DAT GEBREKEN IN DE SITE ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJST Turnitin ELKE VERKLARING EN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, OVEEENSTEMMING MET ENIGE VERKLARING OF BESCHRIJVING, VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT VAN INFORMATIE, ONVERSTOORD GENOT, EIGENDOM, NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND.

Aansprakelijkheidsbeperking

Deze Site en de diensten daarvan worden geleverd “zoals ze zijn”. Turnitin garandeert niet dat de Site zal voldoen aan al uw eisen of verwachtingen. Er kunnen fouten of onderbrekingen in de dienstverlening optreden. Voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, wijst Turnitin elke verklaring en garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, overeenstemming met enige verklaring of beschrijving, verkoop waarheid, kwaliteit van informatie, onverstoord genot, eigendom, niet-inbreukmakend karakter en geschiktheid voor een bepaald doel van de hand.

BELANGRIJK: Turnitin noch zijn licentiegevers of leveranciers zullen aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade onder enige omstandigheid voortvloeiende uit het gebruik van deze Site of de daaraan verbonden diensten. Dat betekent dat u instemt verantwoordelijk te zijn voor enige schade of verlies in verband met het gebruik van deze Site of de diensten van Turnitin. Deze beperking is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is.

Als u niet tevreden bent met deze Site of de daarmee verwante diensten, dient u de Site niet langer te gebruiken. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP STILZWIJGENDE GARANTIES TOE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN KUNT U EXTRA RECHTEN HEBBEN.

Vrijwaring

U stemt er mee in om Turnitin te vrijwaren van en te verdedigen tegen enige aanspraak (inclusief honoraria van advocaten) voortkomend uit uw (a) gebruik van de Site, (b) inbreuk op rechten van derden, of (c) inbreuk op enige van deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord mee te werken bij het verweer tegen de vordering voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Turnitin behoudt zich het recht voor op eigen kosten het volledige verweer en de zeggenschap op zich te nemen bij zaken die overigens in aanmerking zouden komen voor vrijwaring op grond van dit artikel, en in elk geval gaat u ermee akkoord dergelijke zaken niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Turnitin.

Aanspraken

Op grond van de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. 512) is Turnitin als dienstverlener ingeschreven bij het United States Copyright Office. Kennisgevingen betreffende vermeende auteursrechtschending dienen te worden verzonden naar onze auteursrechtagent:

Chief Financial Officer

Turnitin, LLC

2101 Webster St

Suite 1800

Oakland, California 94612

Telefoon: +1 510-764-7600

E-mail: legal@turnitin.com

Turnitin respecteert en werkt hard aan het verdedigen van het intellectueel eigendom van anderen, en we vragen van onze gebruikers dat ook te doen. Indien u gelooft dat uw werk is gekopieerd op een wijze die neerkomt op auteursrechtschending, vragen we u de volgende gegevens te verstrekken aan de auteursrechtagent van Turnitin:

 1. Een elektronische of fysieke handtekening van een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang;
 2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 3. Een beschrijving van de plaats waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich bevindt op de Site;
 4. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet;
 6. Een verklaring onder ede van u, dat de bovenstaande gegevens in uw kennisgeving waarheidsgetrouw zijn en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent op te treden namens de auteursrechthebbende.

Algemeen

Met uitzondering voor zover hieronder is voorzien, vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen Turnitin en u (met betrekking tot deze Site en de diensten van Turnitin).

Details

De partijen stemmen ermee in dat alle conflicten, aanspraken of onenigheden voortvloeiende uit of betrekking hebbende tot deze gebruiksvoorwaarden die niet door wederzijds overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan een definitieve en bindende arbitrage voor JAMS of diens opvolger, volgens de United States Arbitration Act, 9 U.S.C. Sec. 1 et seq. De arbitrage zal plaatsvinden in Alameda County, California, behalve wanneer de partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. Binnen veertien (14) dagen daarna zowel de arbiter een definitief besluit nemen, dat schriftelijk zal worden vastgelegd, ondertekend door de arbiter, en naar elk van de partijen en hun juridische vertegenwoordigers worden gezonden. Alle beslissingen van de arbiter zullen definitief, bindend en sluitend zijn voor de partijen en zullen de enige methode vormen voor het oplossen van disputen of zaken die aan arbitrage onderworpen moeten worden volgens de United States Arbitration Act, 9 U.S.C. Sec. 1 et seq. De arbitrage zal plaatsvinden in Alameda County, California, behalve wanneer de partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. Binnen veertien (14) dagen daarna zowel de arbiter een definitief besluit nemen, dat schriftelijk zal worden vastgelegd, ondertekend door de arbiter, en naar elk van de partijen en hun juridische vertegenwoordigers worden gezonden. Alle beslissingen van de arbiter zullen definitief, bindend en sluitend zijn voor de partijen en zullen de enige methode vormen voor het oplossen van disputen of zaken die aan arbitrage onderworpen moeten worden volgens deze Overeenkomst; onder voorwaarde echter dat niets de partijen zal verhinderen om dwangmaatregelen en/of andere gelijksoortige oplossingen te zoeken bij een bevoegde rechter. De arbiter of een bevoegde rechter kan een executoriale titel uitvaardigen om de beoordeling van de arbiter op te leggen. De uitspraak kan na zo’n beslissing worden ingebracht in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten in elk bevoegd gerechtshof.

General Data Protection Regulation (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Deze paragraaf is van toepassing waar de AVG van toepassing is op de verwerking door Turnitin van de persoonlijke gegevens van onderdanen van de EU. Verwijzingen naar “Artikelen” of “Hoofdstukken” in deze paragraaf verwijzen naar de overeenkomstige Artikelen of Hoofdstukken in de AVG en cursieve termen komen overeen met de definities in de AVG. Deze paragraaf is bindend voor Turnitin.

De controller gunt hierbij aan Turnitin een algemeen geschreven autorisatie om andere processoren te betrekken bij het leveren van de diensten. Turnitin zal de controller op de hoogte brengen van enige bedoelde wijzigingen aan de processoren zodat de controller het recht heeft om bezwaar aan te tekenen tegen deze wijzigingen.

De volgende informatie is van toepassing:

Onderwerp van de verwerking:

Verwerking van inzendingen (documenten/examens van studenten of academische papers of voorgestelde gepubliceerde teksten) en hun bijbehorende persoonlijke gegevens conform het hieronder beschreven doel.

Duur van de verwerking:

Opslag van de inhoud van inzending is onbeperkt behalve wanneer anders is aangegeven door de controller.

Aard van de verwerking:

Verzamelen, opslaan, ophalen, gebruiken (binnen de context van functies voor tekstovereenkomst/beoordelen).

Doel van de verwerking:

Academische instellingen/uitgevers in staat stellen om eventueel plagiaat te ontdekken in de academische/publicatiesectoren en/of om de beoordelingsverwerking te stroomlijnen.

Soort persoonlijke gegevens:

Voornaam, achternaam, e-mailadres (academisch), student-ID (indien geleverd door de controller), inhoud.

Soorten gegevenssubjecten:

Studenten, account-beheerders, docenten, auteurs.

Verplichtingen van de controller:

De controller is verplicht om te voldoen aan zijn algemene verplichtingen onder de AVG, met name voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die hij verzamelt in overeenstemming met de artikelen 5 en 6, en om te voldoen aan de artikelen 13, 14, 24, 30 en 32, en om te voldoen aan enige uitvoerbare rechten van het gegevenssubject.

Rechten van de controller:

De controller kan zijn rechten jegens de processor uitvoeren onder de AVG, met name onder de artikelen 28 en 32.

Turnitin, als processor, bevestigt dat het:

 1. de persoonlijke gegevens uitsluitend verwerkt volgens gedocumenteerde instructies van de controller, inclusief met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens aan een ander land of een internationale organisatie, behalve wanneer de processor gehouden is aan wetgeving van de Unie of een lidstaat waarvan hij onderdaan is, in dat geval zal de processor de controller informeren van die juridische eis voor dat de verwerking plaatsvindt, behalve wanneer die wet deze informatie verbiedt in verband met belangrijke openbare belangen;
 2. ervoor zal zorgen dat personen die geautoriseerd zijn tot het verwerken van de persoonlijke gegevens zich hebben verplicht tot vertrouwelijkheid of zich bevinden onder een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid;
 3. alle maatregelen zal nemen die vereist zijn volgens artikel 32;
 4. de omstandigheden respecteert waarnaar wordt verwezen in de paragrafen 2 en 4 van artikel 28 voor het betrekken van een andere processor en zal in het geval een andere processor wordt betrokken bij de levering van de dienst, ervoor zorgen dat de processor zich houdt aan dezelfde verplichtingen voor gegevensbescherming conform paragraaf 3 van artikel 28;
 5. rekening houdt met de aard van de verwerking, de controller bijstaan bij passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, voor het uitvoeren van de verplichting van de controller om op verzoeken te reageren voor het uitoefenen van de rechten van het gegevenssubject zoals beschreven in hoofdstuk III;
 6. de controller bijstaat in het voldoen aan de verplichtingen conform artikelen 32 tot 36, rekening houdende met de aard van de verwerking en de informatie die beschikbaar is voor de processor;
 7. naar keuze van de controller alle persoonlijke gegevens verwijdert of terugzendt aan de controller na het eind van de levering van de diensten met betrekking tot de verwerking, en het verwijderen van bestaande exemplaren behalve wanneer de wetgeving van de Unie of de lidstaten opslag van de persoonlijke gegevens vereisen; en
 8. de controller de beschikking geeft over alle informatie die nodig is om naleving aan te tonen van de verplichtingen zoals neergelegd in artikel 28 en controles toestaan en daaraan deelnemen, inclusief inspecties, uitgevoerd door de controller of een andere auditor die daartoe door de controller is gemachtigd.

Hebt u vragen, stuur dan een e-mail naar legal@turnitin.com.


Voldoen aan EU-gegevensbescherming

We werken met klanten over de hele wereld, en uw vertrouwen is onze topprioriteit. We begrijpen dat gegevensbescherming essentieel is voor een goede klantenservice. Het is ons doel bij Turnitin, LLC, om transparant te opereren en consistent met de wettelijke omgeving van de EU, zodat u, onze gewaardeerde klant, zich veilig voelt en controle houdt.

Turnitin, LLC, inclusief iThenticate en Gradescope, ondersteunt volledig de volgende praktijken om uw gegevens te beschermen:

 • We zullen uw gegevens nooit verkopen.
 • We zullen uw gegevens nooit gebruiken voor gerichte advertenties;
 • We beveiligen uw gegevens in een SOC2 gecertificeerde infrastructuur met sterke, gepatenteerde versleuteling en de beste beveiligingspraktijken.

 • We respecteren lokale privacywetten en werken samen met juridische experts om de wijzigingen voor te blijven.
 • Als we gegevens verzamelen, gebruiken we deze voor een specifiek, gemeld doel, om uw ervaring en onze dienst aan u te verbeteren.
 • Als we enige van uw gegevens aan anderen moeten sturen, zoals een vertaaldienst, vereisen we in een contractuele overeenkomst dat zij uw gegevens behandelen en beveiligen met het zelfde hoge beschermingsniveau en dezelfde zorg die wij leveren.
 • We respecteren uw recht tot het behoud van eigendom en controle over uw gegevens, zodat u deze kunt bewerken, bijwerken of verwijderen als dat nodig is.

Naleving vandaag

We voldoen op dit moment aan de meest strikte wetten voor gegevensbescherming in verschillende jurisdicties en we beoordelen proactief elk aspect van de manier waarop we gegevens verwerken en investeren in operationele maatregelen om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de eisen van onze klanten naarmate de regels voor gegevensbescherming worden aangepast.

Op dit moment gebruikt Turnitin modelcontractbepalingen die bijkomende waarborgen bevatten om te voldoen aan variërende, specifieke behoeften in de Europese Unie (EU) voor privacy en gegevensbescherming. Dit zijn gestandaardiseerde contracten om te certificeren dat gegevens welke buiten de EU worden gebracht volgens de regels beschermd zijn.

We zijn volledig op de hoogte van alle standaarden welke gebruikt worden om ervoor te zorgen dat gegevens volledig beschermd zijn, en we zijn in staat om te voldoen aan zeer specifieke eisen als dat nodig is. De stappen die we nemen om de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te behouden, omvatten:

● We raden sterk aan dat instellingen studenten melden dat de dienst van Turnitin overdracht naar de Verenigde Staten omvat;

● Het staat universiteiten vrij om op elk gewenst moment onze diensten te controleren.

● Alle werk van studenten en alle bijbehorende persoonlijke informatie wordt te allen tijde versleuteld en beveiligd.

● Studenten kunnen hun identiteit geheimhouden door een pseudoniem te gebruiken en door documenten in te dienen in indelingen die weinig of geen identificerende metadata bevatten.

Wettelijke veranderingen

De wetten uit 1995 die in de EU hadden bepaald hoe persoonlijke gegevens werden beschermd, zijn ontwikkeld voordat smartphones en sociale media onze levens gingen domineren. In de afgelopen jaren zijn er onderhandelingen gevoerd voor het verenigen en vereenvoudigen van de wetten en richtlijnen die gebruikt worden om te bepalen welke verplichtingen bedrijven hebben voor het beschermen van gegevens die de grenzen binnen de EU overschrijden.

De General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG), ging in 2018 van kracht. Richtlijn 95/46/EG werd vervangen door de AVG.

Tijdlijn voor EU gegevensbescherming

1995: De Richtlijn voor gegevensbescherming (95/46/EG) schept het kader voor de wetten voor de bescherming van persoonlijke gegevens in elk van de EU-lidstaten

2000: Safe Harbor-beslissing voor het mogelijk maken van gegevensoverdracht buiten de EU.

2012: De Europese Commissie stelt een concept van de General Data Protection Regulation (AVG) voor.

2015: Safe Harbor is ongeldig.

2016: De definitieve versie van de AVG wordt gepubliceerd. Privacy Shield wordt het nieuwe mechanisme voor trans-Atlantische gegevensoverdracht

2018: AVG wordt van kracht en harmoniseert de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

2020: Privacy Shield is ongeldig.

Belangrijke verschillen tussen regels voor gegevensbescherming

Turnitin ondersteunt volledig en proactief de overgang naar vereenvoudigde, uniforme toepassing van de wet voor zover deze van toepassing is op gegevensbescherming binnen en buiten Europa. Hieronder volgt een aantal opvallende veranderingen:

● De Richtlijn 1995 had een verschillende interpretatie voor elke lidstaat, terwijl de bedoeling van de AVG is om een regelgevend hulpmiddel te bieden dat op EU-niveau werkt. De verwachting is daarom dat er niet zoveel varianten nodig zijn, en dat de gegevensbescherming voor iedereen van toepassing is.

● Nieuwe verordeningen zijn van toepassing op ALLE verzamelde persoonsgegevens, met als bedoeling om het moeilijker te maken om mensen te profileren.

● De AVG maakt duidelijk dat gegevensverwerkers in de VS zich moeten houden aan de AVG en een geldige, wettelijke basis moeten gebruiken om persoonlijke informatie te verwerken.

● De AVG vereist veel meer verantwoording bij het verwerken van informatie. Privacy moet worden ingesloten in alles (diensten, software, systemen en processen) zowel in het ontwerp als standaard. Verwacht wordt dat de mogelijkheid om gegevens te wissen eveneens verplicht zal worden.

● Onder de AVG zullen openbare autoriteiten en bedrijven die afhankelijk zijn van het verwerken van persoonlijke informatie mogelijk verplicht worden om een Functionaris voor gegevensbescherming (DPO Data Protection Officer) aan te stellen, die verantwoordelijk zal zijn voor het handhaven van wettelijke gegevensprocedures.

● De rechten van individuele personen zijn versterkt. Zo moet bijvoorbeeld cookie-beleid nu veel duidelijker worden doorgegeven.

● Eindgebruikers moeten binnen 72 uur op de hoogte worden gebracht van inbreuk op de gegevens. Onder de Richtlijn 1995 zijn geen uniforme regels van toepassing binnen de EU.

● Om gegevens te exporteren naar de Verenigde Staten, zal er gebruik worden gemaakt van modelcontractbepalingen met bijkomende waarborgen.

Aanvullende bronnen


Copyright-bescherming

Turnitin is het ermee eens dat studenten over het copyright moeten beschikken op hun originele werk. Een algemene misvatting is dat studenten hun eigendomsrechten opgeven als ze documenten bij Turnitin indienen. Dat is gewoon niet waar!

Studenten die documenten bij Turnitin indienen, behouden het copyright op het werk dat ze hebben gemaakt. Een kopie van de ingediende documenten wordt opgeslagen in een database van Turnitin om te kunnen worden vergeleken met toekomstige inzendingen - een praktijk die het eigendom van copyright helpt beschermen en versterken.

Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat het archiveren van documenten van studenten om de originaliteit van nieuw ingediende documenten te beoordelen onder “fair use” valt volgens de copyright-wetgeving van de VS, een “aanzienlijk openbaar voordeel” biedt en de documenten helpt beschermen tegen misbruik door anderen. Lees het kort geding.

Het kort geding is unaniem bevestigd door een Amerikaans Hof van beroep. Lees het gepubliceerde besluit.


Juridische FAQ's

Australische juridische PDF

Canadese juridische PDF

Mexicaanse juridische PDF

Mexicaanse juridische PDF (ES)

Hoe beschermt Turnitin mijn privacy?

Turnitin richt zich op het beschermen van de privacy en veiligheid van onze gebruikers en hun informatie. We handhaven extreem hoge niveaus van privacy en beveiliging door het gebruik van een SOC2-gecertificeerde infrastructuur, SSL-versleuteling, redundante servers, geavanceerde firewalls, meerdere datacentra, en controles op privacy en beveiliging. Met een beveiligingssysteem dat nooit is doorbroken en een toezegging voor de privacy van studenten volgens de hoogste standaarden, kunnen docenten en studenten Turnitin gebruiken met een onovertroffen niveau van vertrouwen.

Wie is de eigenaar van documenten van studenten nadat ze zijn ingediend bij Turnitin?

Studenten behouden het copyright van documenten ingediend bij de dienst van Turnitin. De gebruikersovereenkomst van Turnitin stelt Turnitin in staat om de werken te gebruiken als onderdeel van het systeem ter voorkoming van plagiaat onder de principes van fair use. Het gebruik door Turnitin van documenten van studenten volgens fair use is vastgelegd in een Amerikaans gerechtshof in 2007 en bevestigd na een beroep hiertegen in 2009.

Lees het kort geding uit 2007

Lees het gepubliceerde besluit uit 2009.

Archiveert Turnitin het werk van studenten?

Turnitin archiveert standaard het werk van studenten alleen ten behoeve van tekstuele vergelijking. Instellingen kunnen ervoor kiezen om hun documenten niet in de dienst te archiveren.

Het fair use dat is vastgelegd in paragraaf 107 van de Copyright Act is erkend als een “billijke reden”. Om te overwegen of een gebruik neerkomt op fair use analyseren gerechtshoven vaak of het gebruik ten nutte komt van de gemeenschap als geheel (als onderdeel van bepalen of een gebruik hervormend is) en of de gebruiker “schone handen” heeft. Het District Court en het Fourth Circuit handhaafden beide dat het archiveren van het werk van studenten in een educatieve context neerkomt op fair use. Hierbij vonden de gerechtshoven niet dat het gebruik van het werk van studenten door Turnitin in enig opzicht onethisch was.

Hoe voldoet Turnitin aan privacy-bepalingen van verschillende landen?

Als bedrijf in de VS met hoge standaarden voor beveiliging en privacy, is Turnitin gericht op het voldoen aan veel van de eisen voor gegevensbescherming van andere landen, inclusief geïnformeerde toestemming, toegangsrechten van aanbiedende studenten en technische en organisatorische maatregelen voor het behoud van de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.

Ben ik gebonden aan de doorklikovereenkomst van Turnitin? Wat als ik minderjarig ben?

Ja. Het gerechtshof van de Verenigde Staten voor het oostelijke district van Virginia vond dat de online doorklikovereenkomst op de site van Turnitin een afdwingbare overeenkomst is, ook jegens minderjarigen. Toestemming van de ouders of goedkeuring door een voogd is voor een minderjarige vereist om een account op te zetten bij Turnitin en de overeenkomst is daarom bindend.

Kan een docent me verplichten om mijn document bij Turnitin in te dienen als ik naar een privéschool school ga? Openbare school?

Ja in beide gevallen. Als u naar een privéschool gaat, hebt u ermee ingestemd om het beleid van de school te volgen.

Voor wat openbare scholen betreft, zoals het districtsgerechtshof voor het oostelijk district van Virginia heeft erkend bij het verwerpen van de eisen van vier studenten dat ze onterecht werden verplicht om hun documenten in te dienen bij Turnitin omdat ze anders een slecht resultaat zouden krijgen: “Scholen hebben het recht om te besluiten hoe ze willen waken tegen plagiaat en hoe ze dit aanpakken in hun scholen en ze kunnen daartoe bedrijven zoals Turnitin inzetten om daarbij te helpen.”

Deelt Turnitin informatie met externe diensten?

Turnitin is geïntegreerd met externe diensten zoals de Educational Testing Service en Language Weaver waarbij informatie over studenten kan worden gedeeld om een deel van deze diensten te kunnen leveren. Hoewel Turnitin gegevens overbrengt waar het nodig is om de dienst uit te voeren, stuurt Turnitin geen persoonlijk identificeerbare informatie naar derden, zoals naam, e-mail of school.

Voldoet Turnitin aan FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)?

Ja. De dienst van Turnitin voldoet aan en helpt instellingen te voldoen aan FERPA, inclusief:

Turnitin verwacht en stelt voor dat instellingen voldoen aan de meldingseisen van FERPA met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van al dan niet in de adreslijst voorkomende opleidingsgegevens zodat studenten en ouders er zich van bewust zijn dat de school gebruik kan maken van diensten zoals Turnitin.

Het staat instellingen vrij om onze diensten te inspecteren of controleren om ervan verzekerd te zijn dat alle informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het doel van ondersteuning van docenten.

Gegevens worden te allen tijde beveiligd en worden alleen gebruikt ten behoeve van de ondersteuning van de docent bij het beoordelen van de opdracht.

Gebruikers kunnen hun documenten indienen door een pseudoniem te gebruiken en in indelingen die weinig of geen identificerende metadata bevatten. Dit verkleint de kans dat wij persoonlijke gegevens verzamelen en bewerken.

Voldoet Turnitin aan COPPA (Child Online Privacy Protection Act)?

Ja. De FTC heeft specifiek gemeld dat de eisen van COPPA niet van toepassing zijn op sites die contracten hebben met scholen om online programma’s te leveren ten behoeve van de scholen en hun studenten, en die persoonlijke informatie uitsluitend voor deze doeleinden verzamelen. (FTC COPPA FAQ #55.) Daarom zijn deze diensten niet verplicht om vooraf verifieerbare goedkeuring van de ouders te verkrijgen voordat persoonlijke gegevens worden verzameld of onderhouden. De diensten van Turnitin, die oorspronkelijkheidscontroles en online-beoordeling omvatten, worden aangeboden conform de contracten van Turnitin met schooldistricten, en Turnitin verzamelt geen persoonlijke informatie voor andere doeleinden. De FTC heeft gezegd dat in dergelijke omstandigheden aanbieders zoals Turnitin er vanuit mogen gaan dat de school het verzamelen van persoonlijke informatie heeft geautoriseerd, gebaseerd op het feit dat de school de toestemming van de ouders heeft verkregen. Scholen verkrijgen vaak toestemming van ouders via een Beleid voor acceptabel gebruik dat ze aan studenten en ouders aanbieden. Daarnaast staat COPPA tevens toe, maar stelt dit niet als een vereiste, dat scholen fungeren als tussenpersonen namens ouders en toestemming geven voor de online verzameling van de persoonlijke gegevens van een student binnen de context van de school. (FTC COPPA FAQ #54.)

Met wie kan ik bij Turnitin contact opnemen als ik privacyproblemen heb?

We staan altijd klaar om al uw vragen of problemen te beantwoorden. Schrijf ons op legal@turnitin.com