Inhoud uitsluiten van een individueel document

 1. Als uw document is geladen, selecteert u het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van het zijvenster.
 2. Vink de typen inhoud aan die u van het document wilt uitsluiten.

  Bibliografie: Zoekt naar bepaalde begin- en slotzinnen die als kopteksten in een document worden gebruikt. Alle inhoud tussen deze twee wordt uitgesloten. Zie hier voor een volledige lijst.

  Citaten: Zoekt naar alle inhoud tussen aanhalingstekens. Zie hier voor een lijst met ondersteunde aanhalingstekens.

  Samenvatting: Zoekt naar het woord ‘Samenvatting’ en alle slotzinnen.

  Methodes en Materialen: Zoekt naar de woorden ‘Methodes en Materialen’ en alle slotzinnen.

  Kleine matches - aantal woorden: Verwijdert alle matches die in aantal minder of gelijk zijn aan het aantal opgegeven woorden.