Inhoud uitsluiten standaard

 1. Selecteer Settings (instellingen) in de zijbalk. Instellingen in de zijbalk.

 2. Vink de typen inhoud aan die u van alle toekomstige documenten wilt uitsluiten.

  Bibliografie - Zoekt naar bepaalde begin- en slotzinnen die als kopteksten in een document worden gebruikt. Alle inhoud tussen deze twee wordt uitgesloten. Zie hier voor een volledige lijst.

  Citaten - Zoekt naar alle inhoud tussen aanhalingstekens. Zie hier voor een lijst met ondersteunde aanhalingstekens.

  Samenvatting - Zoekt naar het woord ‘Samenvatting’ en alle slotzinnen.

  Methodes en Materialen - Zoekt naar de woorden ‘Methodes en Materialen’ en alle slotzinnen.

  Kleine matches - aantal woorden - Verwijdert alle matches die in aantal minder of gelijk zijn aan het aantal opgegeven woorden.

Het wijzigen van standaardinstellingen voor het uitsluiten van inhoud wijzigt alleen de instelling voor toekomstige uploads. Indien nodig moeten eerder geüploade documenten individueel aangepast worden.