De score van overeenkomsten interpreteren

SimCheck controleert niet op plagiaat in een werkstuk. In plaats daarvan vergelijkt het programma het werkstuk van een gebruiker met de uitgebreide database. Als er gevallen zijn waarin de schrijfwijze van een gebruiker vergelijkbaar is of overeenkomt met een bron, wordt dit aangegeven in het overzicht van overeenkomsten zodat u het kunt beoordelen.

De database bevat miljarden webpagina's: zowel huidige als gearchiveerde inhoud van het internet, een opslag van werkstukken die studenten in het verleden hebben voorgelegd aan Turnitin en een verzameling documenten, bestaande uit duizenden dagbladen, tijdschriften en publicaties.

De kleur van het overzicht van overeenkomsten, in Mijn bestanden is gebaseerd op de hoeveelheid vereenkomende of soortgelijke tekst die werd ontdekt.

Wat geven de scorekleuren aan?

Het percentagebereik is 0% tot 100% met de volgende mogelijke overeenstemmingsindexen:

  Lichtblauw - 0% overeenkomende tekst (dit kan een extreem kleine overeenkomst zijn afgerond naar 0% in een groot document)
  Donkerblauw - 1-24% overeenkomende tekst
  Geel - 25-49% overeenkomende tekst
  Oranje - 50-74% overeenkomende tekst
  Rood - 75-100% overeenkomende tekst

Citaten en bibliografie van een document worden automatisch buiten beschouwing gelaten in een similariteitsrapport.

Scenario's van scores van overeenkomsten

Een hoge score van overeenkomsten betekent niet altijd dat een geschreven tekst geplagieerd is, net zoals een lage score van overeenkomsten niet altijd aangeeft dat er geen sprake is van plagiaat. Stelt u zich de volgende situatiesvoor:

  1. Het indienen van een document van aanzienlijke grootte kan resulteren in een score van overeenkomsten van 0% met een rapport dat nog steeds overeenkomsten bevat. Dit komt doordat de score van overeenkomsten is afgerond tot 0%, in plaats van exact 0%.
  2. U hebt mogelijk meerdere versies van dezelfde werkstuk ingediend bij de privé-opslag van uw organisatie, waardoor uw definitieve versie een score krijgt van 100%. Om dit probleem te vermijden, adviseren wij u alleen uw definitieve versie in te dienen bij de privé-opslag.
  3. Iemand binnen uw organisatie is erin geslaagd een kopie van uw document te verkrijgen.I Deze persoon dient dit document in bij de privé-opslag van uw organisatie en krijgt een score van overeenkomsten van 25%. U stuurt uw originele document een week later op naar de privé-opslag, maar ontvangt een score van overeenkomsten van 100%.