Een map toevoegen

U kunt mappen gemakkelijk identificeren door hun respectievelijke pictogrammen.

  1. Selecteer Mijn bestanden in de zijbalk.
  2. Druk op Map toevoegen.

  3. Voer een mapnaam in.

    Zorg dat uw mapnaam uniek is voor het mapniveau waaraan u de map toevoegt. U kunt geen map maken met dezelfde naam als een reeds bestaande map op hetzelfde niveau.

  4. Druk op de knop Toevoegen om de map aan te maken.