Een bestand of map bewerken

U kunt Aspen-happen en bestanden gemakkelijk identificeren door hun respectievelijke pictogrammen.

  1. Selecteer Mijn bestanden in de zijbalk.
  2. Selecteer de items die u wilt bewerken.
  3. U kunt slechts één bestand of map tegelijk bewerken.

  4. Er verschijnen een aantal acties naast de knop Uploaden. Selecteer de knop Bewerken.
  5. Ga door en bewerk het item dat u hebt geselecteerd.
    • U kunt de titel, de voornaam van de auteur en de achternaam van de auteur van een Aspen-bestand bewerken.
    • U kunt de mapnaam van een Aspen-map bewerken.

  6. Klik op de knop Opslaan.