Aanmelden via Google SSO

Zodra Google SSO is geconfigureerd en is ingesteld op actief, verschijnt op de inlogpagina Aanmelden met Google als extra optie.

1. Om via Google SSO in te loggen, moet u Aanmelden met Google selecteren.

Zorg ervoor dat uw configuratie op Actief staat. Als de Google SSO-configuratie niet op Actief staat, zien uw gebruikers de knop Aanmelden met Google niet op de inlogpagina.

  1. Log in met de inloggegevens voor Google die gekoppeld zijn aan uw instelling.

Als een gebruiker via Google SSO inlogt, wordt deze niet als gebruiker op het tabblad Gebruikers vermeld. Op de lijst met Gebruikers worden alleen gebruikers vermeld die een account hebben aangemaakt en ingelogd zijn.

Need to contact a human?

Get in touch