Snelstartgids voor Docenten

Inleiding

Deze Snelstart-gids voor docenten zal u aan de slag helpen met Turnitin. Als u reeds een e-mail heeft ontvangen van Turnitin, gebruikt u de knop 'Aan de slag' om te beginnen met het instellen van uw account.

Stap 1 - Het toevoegen van een Cursus

Welkom bij uw Homepagina voor docenten. Als u op dit moment geen nieuwe cursus wilt aanmaken, kunt u verder gaan naar de volgende stap.

Klik op de knop 'Een cursus toevoegen' om een cursus aan te maken.

Voer een cursusnaam en inschrijfwachtwoord in op de pagina 'Een nieuwe cursus aanmaken'.

Het inschrijfwachtwoord voor de cursus is het wachtwoord dat uw studenten zullen gebruiken om zich in te schrijven voor uw cursus.

Kies een wachtwoord dat gemakkelijk te onthouden is voor uw studenten en dat alleen kleine letters bevat.

De einddatum is de datum waarop uw klas vervalt. Wanneer een klas vervallen is, kunnen studenten geen papers meer indienen of zich inschrijven voor de cursus. De standaardduur voor alle cursussen is zes maanden. Als u wilt dat uw cursus langer of korter duurt, kunt u de einddatum veranderen.

Klik op 'Indienen' om de cursus aan uw homepagina toe te voegen.

Stap 2 - Cursusinformatie

De cursus zal nu verschijnen in uw cursuslijst onder uw account. Het nummer aan de linkerkant van uw cursusnaam is de cursus-ID.

Studenten zullen deze ID gebruiken tezamen met het inschrijfwachtwoord voor de cursus om zich in te schrijven voor uw cursus. U kunt uw inschrijfwachtwoord voor de cursus op elk moment bekijken door te klikken op het edit icoon rechts van uw cursus.

U moet uw cursus-ID en inschrijfwachtwoord distribueren onder uw studenten zodat ze zich kunnen inschrijven voor uw cursus en hun papers kunnen indienen. Zorg ervoor deze link bij te voegen bij uw Snelstart voor studenten.

Met deze informatie zullen uw studenten alles hebben wat nodig is om aan de slag te kunnen met Turnitin.

Klik op de naam van uw cursus om de homepagina van uw cursus te openen.

Stap 3 - Een Nieuwe Opdracht Aanmaken

Als u op dit moment geen nieuwe opdracht wilt aanmaken, kunt u verder gaan naar de volgende stap.

Op de homepagina van uw cursus klikt u op de knop 'Nieuwe opdracht' om een opdracht aan te maken.

Voer een opdrachttitel in en kies een start- en inleverdatum voor de opdracht. Studenten zullen in staat zijn hun papers in te dienen voor de opdracht beginnend op de startdatum en tot de inleverdatum voorbij is.

De standaard optie voor het indienen van opdrachten is 'Alleen bestanden toestaan die Turnitin op oorspronkelijkheid kan controleren', maar voor ongeschreven opdrachten kunnen docenten 'Elk bestandstype toestaan' kiezen. Als 'Elk bestandstype toestaan' geselecteerd is, kunnen docenten feedback geven op de ingediende bestanden en deze downloaden, maar het kan zijn dat Turnitin geen

Oorspronkelijkheidsrapporten kan genereren en het geüploade document niet in de Documentweergave kan weergeven.

Oorspronkelijkheidsrapporten kunnen gegenereerd worden voor de volgende bestandstypen:

Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs (ingediend via de optie indienen van Google Drive), plain text-bestanden

Klik op 'Indienen' om de opdracht aan de homepagina van uw cursus toe te voegen.

Stap 4 - Indienen van een Paper als Docent

Als u zelf papers wilt indienen, klikt u op de link 'Bekijken' rechts van de paperopdracht om de opdrachtinbox te openen en vervolgens op de knop 'Paper indienen'.

Op de pagina voor het indienen van papers voert u de titel van de paper in en selecteert u de schrijversnaam in het pull-downmenu 'Schrijver' voor ingeschreven studenten.

Om een paper te selecteren om in te dienen, klikt u op de knop 'bladeren' en zoekt u de paper op uw computer.

Voor opdrachten waarbij alleen bestanden mogen worden ingediend die Oorspronkelijkheidsrapporten kunnen genereren, ondersteunen we de volgende formaten:

Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs (ingediend via de optie indienen van Google Drive), platte-tekstbestanden

Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop 'Uploaden' om de paper te uploaden.

Stap 5 - Indienen van een Paper -- Bevestiging

Een preview van de paper die u gekozen hebt in te dienen, zal getoond worden op deze pagina. Controleer alle gegevens en zorg ervoor dat deze correct zijn. Om het indienen te bevestigen, klikt u op de knop 'Indienen'.

Stap 6 - Toegang tot Inbox

Nadat u een paper hebt ingediend, zal ons systeem beginnen met het verwerken van de paper en binnen enkele minuten eenOriginaliteitsrapport genereren.

Om het rapport te bekijken, klikt u op de knop 'Inbox' op de bevestigingspagina voor het indienen van de paper. Uw opdrachtinboxzal geopend worden.

Let op dat u uw opdrachtinbox ook kunt openen vanuit uw cursushomepagina door te klikken op de link 'Bekijken' in de kolom Acties naast de paperopdracht.

Stap 7 - Bekijken van Originaliteitsrapporten

Uw Opdrachtinbox toont ingediende papers met hun Originaliteitsrapporten. Om het Originaliteitsrapport te openen voor de paper die u zojuist hebt ingediend, klikt u op het rapport icoon. Opmerking: Een in grijs weergegeven rapport icoon geeft aan dat het rapport nog niet is gegenereerd. Wacht even en klik op de knop 'vernieuwen' in uw browser.

Het Originaliteitsrapport zal geopend worden in een nieuw venster genaamd de Document Viewer. De Document Viewer stelt docenten in staat om toegang te krijgen tot alle Turnitin-producten in één locatie en alle produccten simultaan in gelaagde vorm te bekijken.

Alle topbronnen die overeenkomen met de ingediende paper staan in de zijbalk rechts van de inhoud van de paper. Topbronnen zijn de bronnen die de grootste overeenkomst hebben (meest overeenkomende woorden zonder variatie) met de documenten tekst.

Om alle onderliggende bronnen te bekijken voor een topbron, beweegt u de cursor over de bron en klikt u op het pijl-icoon. De overlappende bronnen worden vermeld onder de topbron.

Om een bron uit te sluiten van de lijst Match onderverdeling klikt u op de knop 'Uit te sluiten bronnen selecteren' onder aan de bronnenlijst.

Klik op het selectievakje naast al de bronnen die u wenst uit te sluiten.

Wanneer u al de uit te sluiten bronnen hebt geselecteerd, klik op de knop 'Uitsluiten (#)' onder aan de lijst Match onderverdeling. Als de bronnen die werden uitgesloten de Similariteitsindex beïnvloeden, zal deze herberekend worden en een nieuw percentage van overeenkomende inhoud weergeven.

Stap 8

In de Opdrachten-inbox klikt u op het blauwe potlood-pictogram naast de titel van de paper om de paper te openen in GradeMark en de opdracht van de student online te beoordelen. Het GradeMark-systeem bevat meerdere tools en types beoordelingen die docenten kunnen gebruiken om papers te beoordelen en evalueren.

Onder andere:

  • opmerkingen ​
  • inline-opmerkingen ​
  • QuickMark-opmerkingen ​
  • thematische scorekaarten ​
  • algemene opmerkingen ​
  • spraakopmerkingen