Personvernspolicy for Turnitin-tjenester

Sist oppdatert 31. mars 2023

Turnitin, LLC ("Turnitin", "vi", "oss") eier og driver en rekke nettbaserte tjenester ment å fremme akademisk integritet, strømlinjeforme vurdering og forhindre plagiering (samlet, for formålene med denne personvernspolicyen, ("Tjenestene"). Denne personvernspolicyen er ment å informere kundene våre ("Kunder") og deres brukere ("Brukere", "du", "din") om hvordan vi kan samle inn, bruke, behandle, lagre og avsløre din personlige informasjon ved samhandling med tjenestene. Denne personvernspolicyen beskriver også dine valg angående vår bruk og din tilgang og endringer til din personlige informasjon.

Ytterligere informasjon kan gjelde for deg avhengig av hvor du bor. Hvis du bor i Storbritannia, den europeiske unionen, eller bor i California og visse andre stater, er det spesifikke skikker som gjelder for deg som spesielt oppgitt i denne policyen.

For klarhetens skyld gjelder ikke denne personverspolicyen for nettsidene våre, som reguleres av policyen tilgjengelig her.

Ved å aksessere eller bruke tjenestene, vedkjenner du at du har lest og forstått denne personvernspolicyen.

Innholdsfortegnelse


Personlig informasjon vi samler innNår vi engasjerer oss med en kunde, når du aksesserer eller bruker våre tjenester, når du ber om kundestøtte eller informasjon om våre tjenester, eller når du på annen måte kommuniserer med oss, kan vi samle inn noe personlig informasjon om deg. Personlig informasjon, for formålet med denne policyen, er informasjon som identifiserer, beskriver eller er rimelig knyttet til en identifiserbar person eller husholdning, eller som på annen måte er definert som personlig informasjon, personlige data eller beskyttet data under gjeldende lover ("Personlig informasjon"). Vi kan samle inn denne informasjonen fra kunder, som vanligvis er utdanningsinstitusjoner, så vel som fra brukere, som kan være lærere eller studenter.

Vi kan samle inn og behandle alle eller noen av følgende personlig informasjon om deg, som du kan levere direkte eller som kan leveres om deg fra våre kunder:

Registrere en konto

For at tjenestene skal kunne brukes, kan vi samle inn følgende personlig informasjon:

 • Studentdata, inkludert:
  Navn: Fornavn, mellomnavn og etternavn inkludert pseudonym (hvis brukt).

  Brukerspesifikk kontoidentifikasjon: Informasjon som kun en bruker ville kjenne for å kunne sikre deres konto, som kan inkludere svaret på et "hemmelig spørsmål".

  E-postadresse og kontonavn: Vi krever en e-postadresse og kontonavn for å kunne levere en tjeneste til en konto.

  Enhver data som leveres til oss av en kunde for å la studenter få tilgang til deres konto: For eksempel, en personlig e-postadresse i stedet for en institusjonell eller kontaktopplysninger vi kan kreve for å kontakte en bruker.

  Passord: Vi kan be brukere om å oppgi passord som er viktige for sikkerheten til en konto.

  Utdanningsdata: Dette kan omfatte grad/år og utdanningsinstitusjon, samt data sendt inn i henhold til bruk av tjenestene, som skriftlige materialer i form av essay, stiler, eksamenssvar og annet ("Innsendelser").

 • Lærerdata, inkludert:
  Navn og e-postadresser: av samme årsaker som vi samler inn data for studenter, som oppgitt over.

  Rolle: Vi samler enten inn eller tilordner en Lærers rolle innen tjenesten så vi kan administrere kontoen, som "instruktør" eller "Læreassistent".

  Utdanningsinstitusjon: Vi samler inn disse dataene så vi vet at en bruker benytter en konto som er koblet til deres institusjon.

Bruke tjenesten:

I tillegg til det oppgitt over, når en kunde eller bruker aksesserer tjenestene våre, kan våre servere automatisk samle inn informasjon om din bruk av og aktivitet på tjenestene ("Bruksinformasjon"), inkludert:

Loggdata: Inkludert informasjon om når og hvor lenge en bruker aksesserer tjenestene.

Enhetsinformasjon: Vi samler inn ID-en til enhver enhet som aksesserer tjenestene, og IP-adressen (Internet Protocol) assosiert med nettleseren din og enhets-ID. Vi kan også samle inn ekstra informasjon som merket og modellen til enheten din; typer og versjoner av programvaren som brukes; påloggingstidsstempel, nettlesertype og versjon, operativsystemet til datamaskinen og språket.

Informasjon om lokasjon og tjenestebruk: Vi kan også samle inn informasjon om hvilke land tjenestene ble aksessert fra, tilknyttet tidsstempel og områder i tjenesten som brukeren besøker oftest og funksjoner aksessert oftest.

Informasjon om kommunikasjon: Vi samler inn informasjon du gir oss. For eksempel, vi samler inn informasjon fra deg når du ber om kundestøtte eller informasjon om våre tjenester, eller på annen måte kommuniserer med oss.


Hvordan vi samler inn og avslører personlig informasjon

vi vil ikke selge eller leie ut din personlige informasjon, da vilkårene er definert under gjeldende lover. Vi bruker og avslører din informasjon for å betjene, levere, forbedre og utvikle våre tjenester. Våre formål med å bruke og avsløre din personlige informasjon er som følger:

 • For å forstå, måle og forbedre våre tjenester, for lovtillatte formål, inkludert, men ikke begrenset til, analysering av ytelsen til våre tjenester, forbedre våre tjenester, forskning, produktutvikling og/eller for å tilby tilpassede tjenesteforslag. Bruksinformasjon hjelper oss med å levere tjenestene på det lokale språket, diagnostisere tekniske problemer samt administrere og sikre tjenestene. Vi samler også inn og analyserer bruksinformasjon for å bedre forstå hvordan våre tjenester brukes samt for å hjelpe oss med å forbedre våre tjenester. Enkelte tjenester kan tillate lærere å oppgi student-ID for vaktlisteformål, rubrikker de bruker for å vurdere innleveringer, karakterer og kommentarer til elevenes innleveringer.

 • For å levere tjenestene til våre kunder og deres brukere, inkludert behandlingen av innsendelser som kreves for å levere resultatene av tjenestene til våre kunder.

 • For å lage og behandle påloggingslegitimasjon, for opprettelsen, vedlikehold og administrasjon av kunder- og brukerkontoer samt for å autentisere brukere.

 • For å levere kundestøtte, inkludert via e-post og tekstmelding for å løse et problem eller støtteproblem, for å varsle kunder og brukere om endringer eller problemer som påvirker tjenestene, og på annen måte kommunisere og gi tilbakemelding om kundeopplevelser med tjenestene.

 • For å beskytte våre rettigheter, som for å etablere eller utøve våre lovmessige rettigheter eller forsvare mot krav. For eksempel, deling kan være nødvendig for å vurdere et lovmessig krav eller forsvar, som for å fremheve vår lisensavtale for sluttbrukere.

 • I forbindelse med et kjent eller mistenkt brudd på våre bruksvilkår, forhindre svindel eller annen ulovlig bruk, inkludert for å dele personlig informasjon med enheter som hjelper oss med en etterforskning og som påkrevd av gjeldende lov.

 • I tilknytning til juridiske eller regulatoriske forpliktelser, inkludert å avsløre din personlige informasjon som nødvendig for å beskytte våre rettigheter eller rettighetene og sikkerheten til våre brukere, eller som nødvendig i tilfelle en rettskjennelse, regulatorisk forespørsel eller annen lovlig forespørsel. Forutsatt at med mindre det er forbudt i henhold til loven, vil vi rette enhver slik forespørsel til deg eller varsle deg før vi svarer, med mindre dette vil skade forebygging eller oppdagelse av en forbrytelse.

 • Ved omorganisering, fusjon, salg, overdragelse, konkurs eller lignende virksomhetsendring, kan vi måtte overføre din personlige informasjon til den reorganiserte enheten eller den nye eieren etter salget eller omorganiseringen for at de skal kunne bruke dem i samsvar med denne personvernerklæringen.

 • For å gi våre kunder oppdateringer og tilbud for våre tjenester. Du kan når som helst melde deg av eller velge å ikke motta kommunikasjon om elektronisk markedsføringskommunikasjon ved å bruke linken merket "si opp abonnement" som finnes i hver e-postkommunikasjon eller ved å kontakte oss på unsubscribe@turnitin.com.


Hvordan du kan endre din personlige informasjon

Kunder kan korrigere eller endre personlig informasjon samlet inn under registreringen direkte i tjenesten. Studentbrukere kan sende en forespørsel om å få tilgang til, endre, korrigere eller slette deres personlige informasjon ved å kontakte deres utdanningsinstitusjon. Vi vil jobbe med utdanningsinstitusjonen for å svare på disse forespørslene i løpet av den tiden forespurt av kunden eller som påkrevd av loven.

Kunder kan også når som helst sende en direkte forespørsel om sletting av deres brukeres personlige informasjon ved å kontakte Turnitin-kundestøtte på tiisupport@turnitin.com.


Informasjonskapsler

Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss med å samle inn og forstå bruksinformasjon. De fleste nettlesere kan stilles inn til å registrere nettleserinformasjonskapsler og la en bruker avvise dem, men dette kan påvirke din opplevelse av tjenesten. Du kan finne ut mer om informasjonskapslene i tjenesten i vårt varsel om informasjonskapsler. For å finne ut mer om nettleserinformasjonskapsler, inkludert hvordan du behandler eller sletter dem, se Verktøy, Hjelp eller lignende deler av nettleseren din.


Barns personvern

Hvis en kunde velger å bruke tjenestene våre med studenter under 13 år eller som på annen måte er under samtykkealderen i deres jurisdiksjon, stoler vi på at kunden innhenter nødvendig samtykke fra foreldre eller foresatte på forhånd. Vi overholder ellers våre direkte forpliktelser for å beskytte den personlige informasjonen. Hvis vi blir gjort oppmerksom på at vi utilsiktet har samlet inn slik personlig informasjon uten nødvendig samtykke, vil vi ta tiltak for å slette den umiddelbart.

Foreldre som ønsker å se over eller be om sletting av deres barns personlige informasjon bør kontakte kunden. Vi vil jobbe direkte med kunden vår for å oppfylle slike forespørsler.


Loven om familierettigheter og personvern (FERPA)

Kunder som er underlagt kontrakten Loven om familierettigheter og personvern ("FERPA" (Family Educational Rights and Privacy Act)) med Turnitin som en "skolefunksjonær" med en "legitim utdanningsinteresse" i å tilby tjenestene slik vilkårene brukes i FERPA 99.31(a) (1). Turnitin forblir under kundens direkte kontroll med hensyn til bruk og vedlikehold av FERPA-beskyttede "utdanningsregistreringer" og vil kun bruke studentens personlige opplysninger som angitt i vår kundeavtale og i samsvar med gjeldende lov.


Tredjeparts tjenesteleverandører

Vi kan samarbeide med tredjeparts tjenestepartnere for å lette leveringen av tjenestene våre samt for å tilby visse funksjoner på våre vegne, for eksempel datahosting, analyser, innholdslevering, vedlikehold, sikkerhet og lignende funksjoner. Disse tredjepartene kan kreve en begrenset mengde informasjon, inkludert personlig informasjon, for å kunne levere sine tjenester på våre vegne.


Sikkerhet

Vi implementerer tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av personlig informasjon. Vi er en vert for kunde- og brukeropplysninger i tredjeparts datasentre som bruker brannmurer, kryptering av personlig informasjon og andre industristandardteknologier i et forsøk på å forhindre interferens eller tilgang fra eksterne inntrengere. Internett er imidlertid ikke helt sikkert, og vi er ikke ansvarlige for sikkerhetsbrudd som ikke er rimelig innenfor vår kontroll.

Turnitin undergår årlige SOC2 Type II revisjoner utført av en ekstern og uavhengig revisor (AICPA).

Vi kan også kreve at kunder og brukere hver oppretter en kontoidentifikator og et passord som må angis hver gang kunder eller brukere logger på tjenestene. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoidentifikatoren og passordet ditt. Hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av en konto, tap av legitimasjon for bruker eller kunde eller mistenker et sikkerhetsbrudd, er det ditt ansvar å straks varsle oss på informationsecurity@turnitin.com.


Databevaring

Vi kan beholde enkelte bruker- og kundeopplysninger i den perioden som er nødvendig for å muliggjøre fortsatt bruk av tjenestene, til å oppfylle formålene som er oppgitt i denne policyen, til juridisk tillatte forretningsformål, eller som på annen måte kreves av loven. Hvor lenge vi oppbevarer spesifikke personopplysninger varierer avhengig av type og bruk, hvoretter den vil bli slettet.

Vi kan bevare ikke-personlig informasjon, inkludert samlet, avidentifisert eller anonymisert data for lovmessig tillatte formål.


Avmeldingspolicy

Vi sender e-poster til kunder med informasjon om tjenestene våre. Kunder kan melde seg av mottak av e-postmeldinger fra Turnitin ved å klikke på "meld av" linken på bunnen av hver e-post vi sender. Vi sender ikke markedsføringse-poster til studentbrukere.

Hvis kunder har valgt å ikke motta kommunikasjoner fra oss, kan vi fremdeles sende kontorelaterte kommunikasjoner angående tjenestene. Vi sender ikke e-postmeldinger på vegne av tredjeparter.


Varsel for beboere i California og andre USA-beboere

Lover i enkelte amerikanske stater, inkludert California, gir sine innbyggere visse rettigheter knyttet til deres personlige opplysninger, som beskrevet nedenfor. Vi gir disse rettighetene til alle innbyggere i USA. Før vi kan oppfylle en forespørsel i forbindelse med tjenestene våre, kan vi bli pålagt ved lov å bekrefte identiteten din for å forhindre uautorisert tilgang til dataene dine. Siden vi vil tilrettelegge for brukerforespørsler gjennom våre kunder, er vi avhengig av deres bekreftelse av identiteten din og vår eksisterende kundekontaktinformasjon for å behandle forespørsler.

Brukere som ønsker å utøve rettighetene beskrevet i denne delen bør kontakte utdanningsinstitusjonen sin. Vi vil samarbeide med dem hvis de trenger vår hjelp til å oppfylle forespørslene.

Vi "selger" eller "deler" ikke personlig informasjon da disse vilkårene er definert under California og andre gjeldende statlige personvernlover. I den grad personopplysninger deles med tredjeparter, gis de kun til tredjeparts tjenesteleverandører/behandlere.

Vær oppmerksom på at din utøvelse av rettighetene ovenfor er underlagt visse unntak for å ivareta allmenne interesser (f.eks. forebygging eller oppdagelse av kriminalitet) og våre interesser (f.eks. opprettholdelse av juridisk privilegium). Vi vil prøve å oppfylle forespørselen din så snart det er praktisk mulig i samsvar med tidsrammer angitt under gjeldende lov. Forespørsler om å utøve disse rettighetene kan innvilges helt, delvis eller ikke i det hele tatt, avhengig av omfanget og arten av forespørselen samt gjeldende lov. Der det kreves av gjeldende lov, vil vi varsle deg hvis vi avviser forespørselen din og varsle deg om årsaker til at vi ikke kan etterkomme forespørselen din.

Rett til å vite og få tilgang til informasjon: Du har rett til å be om tilgang til den personlige informasjonen vi har om deg i den ordinære virksomheten og motta den i et maskinlesbart format slik at den er tilgjengelige for deg. Dette kan inkludere personlig informasjon vi samler inn, bruker eller avslører om deg.

Rett til å gjøre rettelser: Du har rett til å korrigere feil i den personlige informasjonen vi har om deg.

Rett til å slette: Du har rett til å be om at vi sletter din personlige informasjon. Ved slike forespørsler, kan det hende at vi ikke oppfyller hele eller deler av forespørselen slik det er tillatt eller påkrevd av gjeldende lov. Hvis du for eksempel ber om at vi sletter personopplysningene dine, kan det være visse oppføringer vi er lovpålagt å beholde.

Autorisert agent: Hvis du er en autorisert agent som prøver å utøve rettigheter på vegne av en Turnitin-bruker, kontakt deres utdanningsinstitusjon med verifiseringsinformasjonen som kreves under gjeldende statlige lov.

Ikke-diskriminering: Vi vil ikke diskriminere eller på annen måte straffe noen for å utøve deres rettigheter under gjeldende lov eller denne personvernspolicyen.

Følgende gjenspeiler våre gjeldende skikker og skikker som vi har brukt de siste 12 månedene.

Kategorier med personlig informasjon som vi samler inn
 • Online identifikator,

 • IP-adresse,

 • Personlig informasjon begrenset til ditt navn, e-postadresse, bruker-ID og passord;

 • Utdanningsinformasjon, som innsendelser, Internett eller annen elektronisk nettverksaktivitetsinformasjon knyttet til din bruk av våre tjenester;

 • Hvis du velger å sette opp en telefonsamtale med Turnitin eller kontakte kundestøtte, vil vi samle inn informasjon som ekte navn, e-postadresse for jobb, telefonnummer.

Vi vil ikke med vilje samle inn personlig informasjon som den er definert under gjeldende statlige lover i USA. Vi kan samle inn sensitiv personlig informasjon hvis det er inkludert i studentinnsamlinger.

Kategorier eller kilder som den personlige informasjonen er samlet inn fraVi samler inn personlig informasjon direkte fra deg, fra utdanningsinstitusjonen din, eller automatisk gjennom tjenesten som beskrevet over.
Forretnings- eller kommersielt formål for innsamling eller for deling eller salg av personlig informasjon

Vi samler inn din personlige informasjon for å drive tjenestene, svare på dine forespørsler og for følgende forretningsformål:

 • Levere tjenestene i henhold til vår kontrakt med kunden og våre bruksvilkår, inkludert vedlikehold eller service av kontoer, levere brukerstøtte, behandle eller oppfylle ordrer og transaksjoner, verifisere kundeinformasjon og behandle betalinger.

 • Oppdage sikkerhetshendelser, beskytte mot ondsinnet, villedende, uredelig eller ulovlig aktivitet, og straffeforfølge de ansvarlige for den aktiviteten.

 • Feilsøking for å identifisere og reparere feil som påvirker eksisterende tiltenkt funksjonalitet.

 • Sende deg informasjon og oppdateringer om tjenestene våre.

 • Forbedre tjenestene når tillatt av kunden.

 • Vi "selger" og "deler" ikke personlig informasjon som definert under Californias og andre gjeldende statlige personvernlover.

Kategorier med tredjeparter som vi deler spesifikke deler av personlig informasjon som vi har samlet inn

Vi deler ikke din personlige informasjon med individer eller organisasjoner for deres eget eller andres kommersielle formål. Vi avslører din personlige informasjon kun til tjenesteleverandører som støtter oss med leveringen av tjenestene som beskrevet over.

 • Fra studenter: Fornavn, etternavn, e-postadresse, bruker-ID, passord, institusjonsnavn, grad/år, utdanningsinstitusjon og faginnsendelser som kan inneholde personlig informasjon.

 • Fra lærere: Fornavn, etternavn, e-postadresse, rolle og utdanningsinstitusjon.

 • Noen tjenester kan også la lærere oppgi student-ID-er for vaktlisteformål, rubrikker de bruker for å vurdere elevenes innleveringer, karakterer og kommentarer til elevenes innleveringer.

 • IP-adresse, enhets-ID

 • Internett eller annen elektronisk nettverksaktivitetsinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til hvordan du bruker tjenestene.


GDPR-informasjon

Når vi leverer tjenester til deg som kunde eller bruker, fungerer vi som en "databehandler" under EUs og Storbritannias generelle databeskyttelsesforskrifter. Vår behandling av dine personopplysninger er styrt av denne personvernerklæringen samt kontraktsavtalen med kunden. For mer detaljert informasjon om Turnitin og deres overholdelse av GDPR, se våre spørsmål og svar om GDPR.


For alle internasjonale brukere

Hvis du befinner deg utenfor USA, vær oppmerksom på at din personlige informasjon vil bli overført til og behandlet i USA, og kan også bli behandlet for støtteformål der vi har ansatte som jobber på tjenestene som kan være i Storbritannia, Nederland, Tyskland, Sverige, Ukraina, Australia eller India. I EU kan det være mulig å lagre innsendinger utelukkende i Tyskland.

Ved å sende inn din personlige informasjon, erkjenner du at vi kan overføre, behandle og lagre informasjonen din på denne måten. Uansett hvor den personlige informasjonen er, vil den bli behandlet sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning i USA. Disse lovene kan være forskjellige fra personvernlovene i ditt land. Dette endrer imidlertid ikke våre forpliktelser til å ivareta personvernet ditt, og vi vil overholde alle gjeldende lover knyttet til grenseoverskridende overføring av personopplysningene dine. Der det er nødvendig, vil vi implementere standard kontraktklausuler med våre kunder og med våre tredjeparter eller stole på slike andre passende overføringsmekanismer, hvis aktuelt, for å sikre at overføringen av din personlige informasjon utenfor EØS, Sveits og Storbritannia er lovlig. Du kan be om detaljer om overføringsmekanismene som vi er avhengige av for å overføre personopplysninger utenfor disse regionene ved å sende oss en e-post på DPO@turnitin.com.


Ekstra rettigheter

Vær oppmerksom på at reglene i ditt land kan gi deg ytterligere rettigheter knyttet til vår behandling av din personlige informasjon eller kan begrense disse rettighetene. I alle tilfeller vil vår levering av rettighetene være i samsvar med gjeldende lover.

Hvis du for eksempel er basert i EØS, Sveits eller Storbritannia, kan du ha rett til å få tilgang til, oppdatere eller korrigere din personlige informasjon, be om sletting av slik personlig informasjon og protestere mot visse typer behandling, inkludert som er relatert til markedsføring, for å motta en maskinlesbar kopi av den personlige informasjonen du har gitt oss, eller be oss om å overføre slike data til en gjeldende tredjepart under visse omstendigheter.

Din utøvelse av disse rettighetene er underlagt visse unntak for å ivareta allmenne interesser (f.eks. forebygging eller oppdagelse av kriminalitet) og våre interesser (f.eks. opprettholdelse av juridisk privilegium). For å utøve rettighetene dine, vennligst kontakt din utdanningsinstitusjon. Vi vil samarbeide med dem for å forenkle forespørselen din under omstendigheter der de trenger vår hjelp.


Oppdateringer av denne policyen

Denne policyen kan bli endret fra tid til annen, ettersom tjenestene våre utvikler seg. For at du skal være klar over når endringer er gjort, vil vi justere "Sist oppdatert"-datoen i begynnelsen av denne personvernspolicyen, og når det kreves av gjeldende lov eller forskrift, kan vi også gi varsel via e-post eller i tjenesten.

Merknaden "Sist oppdatert" øverst i denne policyen antyder når den ble sist endret, og oppdateringer trer i kraft når de er utgitt.


Kontakt

Hvis du har spørsmål angående denne personvernspolicyen eller hvis du har bekymringer eller klager om hvordan vi håndterer din personlige informasjon, kontakt oss på:

2101 Webster St., Suite 1900

Oakland, California 94612

866 816 5046

legal@turnitin.com

Hvis du har bekymringer eller klager angående denne personvernspolicyen eller våre datahåndteringsprosedyrer, kan du ha rett til å legge inn en klage med et tilsynsorgan.

Vår DPO er tilgjengelig på DPO@turnitin.com.