Turnitin-palveluiden tietosuojakäytäntö

Päivitetty viimeksi 31. maaliskuuta 2023

Turnitin, LLC (tästä eteenpäin pelkkä Turnitin tai me ja muut me-sanan omistus- ja taivutusmuodot) omistaa ja ylläpitää erilaisia verkkopohjaisia palveluita, joiden tarkoituksena on edistää akateemista tinkimättömyyttä, tehostaa arviointia ja estää plagiointia (tässä tietosuojakäytännössä myöhemmin yhteisesti palvelut). Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on tiedottaa asiakkaillemme ja heidän käyttäjilleen (joista käytetään myöhemmin tässä asiakirjassa nimityksiä käyttäjät ja sinä sekä sinä-sanan muut taivutus- ja omistusmuodot) siitä, miten voimme kerätä, käyttää, käsitellä, tallentaa ja luovuttaa henkilötietoja, kun olet vuorovaikutuksessa palveluiden kanssa. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan myös valintojasi koskien henkilötietojesi käyttöämme sekä oikeuttasi tarkistaa ja muokata henkilötietojasi.

Sinua voi koskea lisätietoja asuinpaikasta riippuen. Jos asut Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan unionissa tai Kaliforniassa ja tietyissä muissa osavaltioissa, sinua voivat koskea erityiset käytännöt, jotka on mainittu erikseen tässä käytännössä.

Selvyyden vuoksi haluamme korostaa, että tämä tietosuojakäytäntö ei koske verkkosivustojamme. Niitä koskeva käytäntö löytyy täältä.

Kun käytät palveluitamme, vakuutat, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän tietosuojakäytännön.

Sisällysluettelo


Keräämämme henkilötiedotKun olemme vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, kun käytät palveluitamme, kun pyydät asiakastukea tai tietoja palveluistamme tai kun muutoin viestit kanssamme, saatamme kerätä tiettyjä henkilötietojasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tässä käytännössämme tietoja, joiden perusteella voidaan tunnistaa henkilö tai kotitalous, jotka kuvaavat henkilöä tai kotitaloutta tai jotka liittyvät kohtuudella tunnistettavissa olevaan henkilöön tai kotitalouteen tai jotka on muutoin määritelty henkilötiedoiksi, henkilökohtaisiksi tiedoiksi tai suojatuiksi tiedoiksi sovellettavien lakien mukaisesti (näistä kaikista käytetään tässä käytännössä nimitystä henkilötiedot). Saatamme kerätä näitä tietoja asiakkailta, jotka ovat tyypillisesti oppilaitoksia, sekä käyttäjiltä, jotka voivat olla opettajia tai opiskelijoita.

Saatamme kerätä ja käsitellä kaikkia seuraavista henkilötiedoistasi tai joitain niistä, joita saatat antaa suoraan tai joita saattavat meille antaa asiakkaamme:

Tilin rekisteröiminen

Saatamme kerätä seuraavia henkilötietoja käytettävien palveluiden käyttöönottoa varten:

 • Keräämme opiskelijatietoja, esimerkiksi seuraavia tietoja:
  Nimet: keräämme etunimet, toiset nimet ja sukunimet, mukaan lukien salanimet (jos niitä käytetään).

  Keräämme käyttäjäkohtaiset tilitunnisteet: keräämme tiedot, jotka vain käyttäjä tietää tilinsä suojaamiseksi, ja jotka voivat sisältää vastauksen salaiseen kysymykseen.

  Keräämme sähköpostiosoitteet ja tilinimet: tilin käyttöön vaaditaan sähköpostiosoite ja tilin nimi.

  Keräämme kaikki tiedot, jotka asiakas antaa meille, jotta opiskelijat voivat käyttää tiliään: keräämme esimerkiksi henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen oppilaitoksen sähköpostiosoitteen sijaan tai yhteystiedot, joita saatamme tarvita ottaaksemme yhteyttä käyttäjään.

  Keräämme salasanat: pyydämme käyttäjiä antamaan salasanat, jotka ovat välttämättömiä tilin turvallisuuden kannalta.

  Keräämme koulutustiedot: näitä voivat olla esimerkiksi luokka-aste/vuosi ja oppilaitos sekä palveluiden käytön yhteydessä toimitetut tiedot, kuten esseiden, tutkielmien, tenttivastausten ja muiden kirjoitusten muodossa olevat kirjalliset aineistot (näistä käytetään yhteisnimitystä palautukset).

 • Keräämme opettajien tiedot, esimerkiksi seuraavat tiedot:
  Nimet ja sähköpostiosoitteet: keräämme näitä samoista syistä kuin keräämme tietoja opiskelijoista, kuten edellä on mainittu.

  Rooli: keräämme tai määritämme opettajan roolin palvelussa, jotta voimme hallinnoida tiliä (rooli voi olla esimerkiksi Ohjaaja tai Opetusassistentti).

  Oppilaitos: keräämme nämä tiedot, jotta tiedämme, että käyttäjä käyttää tiliä, joka on liitetty hänen oppilaitokseensa.

Palvelun käyttö:

Edellä mainitun lisäksi, kun asiakas tai käyttäjä käyttää palveluitamme, palvelimemme voivat myös automaattisesti kerätä tietoja palveluiden käytöstä ja toiminnasta (näistä käytetään nimitystä käyttötiedot). Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat tiedot:

Lokitiedot: tämä sisältää tiedot siitä, milloin ja kuinka kauan käyttäjä käyttää palveluita.

Laitetiedot: Näihin sisältyvät esimerkiksi palveluita käyttävän laitteen tunnus sekä selaimeen ja laitetunnukseen liittyvä IP-osoite. Voimme myös kerätä lisätietoja, kuten laitteesi merkin ja mallin, käytetyn ohjelmiston tyypit ja versiot, kirjautumisajan, selaimen tyypin ja version, tietokoneen käyttöjärjestelmän ja kielen.

Sijaintia ja palvelun käyttöä koskevat tiedot: lisäksi voimme kerätä tietoja siitä, mistä maasta palveluita on käytetty, sekä tähän liittyvästä aikaleimasta, sekä palveluiden alueista, joilla käyttäjät käyvät useimmin, ja ominaisuuksista, joita käytetään useimmin.

Viestintätiedot: Keräämme tietoja, jotka annat meille. Keräämme tietoja esimerkiksi silloin, kun pyydät asiakastukea tai tietoja palveluistamme tai kun muutoin viestit kanssamme.


Henkilötietojen käyttö ja luovutus

Emme myy tai vuokraa henkilötietojasi (siten kuin nämä termit on määritelty sovellettavassa lainsäädännössä). Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi operoidaksemme, tarjotaksemme, parantaaksemme ja kehittääksemme palveluitamme. Henkilötietojesi käyttö- ja luovutustarkoituksemme ovat seuraavat:

 • Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi ymmärtääksemme, mitataksemme ja parantaaksemme palveluitamme laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, palveluidemme suorituskyvyn analysointi, palveluidemme parantaminen, tutkimus, tuotekehitys ja/tai räätälöityjen palveluehdotusten tarjoaminen. Käyttötiedot auttavat meitä tarjoamaan palveluita paikallisella kielellä, diagnosoimaan teknisiä ongelmia sekä hallinnoimaan ja turvaamaan palveluita. Keräämme ja analysoimme käyttötietoja myös ymmärtääksemme paremmin, miten palveluitamme käytetään, ja auttaaksemme meitä parantamaan palveluitamme. Jotkin palvelut saattavat antaa opettajille mahdollisuuden antaa opiskelijatunnuksia osallistumislistoja varten, käyttääkseen arvostelumatriiseja palautusten arvostelussa ja arvioinnissa sekä palautusten kommentoinnissa.

 • Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi tarjotaksemme palveluita asiakkaillemme ja heidän käyttäjilleen, mukaan lukien palautusten käsittely, jota tarvitaan palveluiden tulosten tarjoamiseksi asiakkaillemme.

 • Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi luodaksemme ja hallitaksemme kirjautumistunnistetietoja,, jotta voimme luoda, ylläpitää ja hallita asiakkaiden sekä käyttäjien tilejä ja todentaa käyttäjiä.

 • Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi tarjotaksemme asiakastukea, mukaan lukien sähköpostitse tai tekstiviestillä ongelman tai tukiongelman ratkaisemiseksi, asiakkaiden tai käyttäjien informoimiseksi palveluihin vaikuttavista muutoksista tai ongelmista sekä muutoin viestiäksemme ja saadaksemme palautetta asiakkaiden kokemuksista palveluissa.

 • Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi suojataksemme oikeuksiamme, esimerkiksi laillisten oikeuksiemme vahvistamiseksi tai käyttämiseksi tai vaateiden torjumiseksi. Tietojen jakaminen voi olla tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen esittämiseksi tai puolustautumiseksi, kuten käyttöoikeussopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 • Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi liittyen käyttöehtojemme tunnettuun tai epäiltyyn rikkomiseen, petosten estämiseen tai muuhun lainvastaiseen käyttöön, mukaan lukien henkilötietojen jakaminen meitä tutkinnassa avustavien tahojen kanssa ja sovellettavan lain edellyttämällä tavalla.

 • Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi lakisääteisten tai sääntelyvelvoitteiden yhteydessä, mukaan lukien henkilötietojesi luovuttaminen, jos se on tarpeen oikeuksiemme tai käyttäjiemme oikeuksien ja turvallisuuden suojaamiseksi tai jos se on tarpeen tuomioistuimen määräyksen, sääntelyviranomaisten tutkimuksen tai muun laillisen pyynnön perusteella. Jollei laki sitä kiellä, osoitamme tällaisen pyynnön sinulle tai ilmoitamme siitä sinulle ennen vastaamista, jos tämä ei estä rikoksen estämistä tai paljastamista.

 • Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi, jos saneerauksen, fuusion, myynnin, luovutuksen, konkurssin tai vastaavan liiketoimintamuutoksen yhteydessä saatamme joutua siirtämään henkilötietojasi kyseiselle uudelleenorganisoituneelle yksikölle tai uudelle omistajalle myynnin tai saneerauksen jälkeen käytettäväksi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 • Käytämme ja luovutamme henkilötietojasi, jotta voimme toimittaa asiakkaillemme päivityksiä ja tarjouksia palveluistamme. Voit milloin tahansa peruuttaa sähköistä markkinointiviestintää koskevan tilauksen tai kieltäytyä siitä. Voit tehdä tämän kaikista sähköposteista löytyvän tilauksen peruutuslinkin avulla tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen unsubscribe@turnitin.com.


Henkilötietojen muokkaaminen

Asiakkaat voivat korjata tai muuttaa rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja suoraan palveluissa. Opiskelijakäyttäjät voivat pyytää saada tarkistaa henkilötietonsa, muuttaa niitä, korjata niitä tai poistaa ne ottamalla yhteyttä oppilaitokseensa. Teemme yhteistyötä oppilaitoksen kanssa vastataksemme näihin pyyntöihin asiakkaan pyytämässä ajassa tai muuten lain edellyttämällä tavalla.

Asiakkaat voivat pyytää käyttäjiensä henkilötietojen poistamista myös pyytämällä sitä suoraan Turnitinin asiakastuelta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiisupport@turnitin.com.


Evästeet

Käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia auttamaan meitä käyttötietojen keräämisessä ja ymmärtämisessä. Useimmat selaimet voidaan asettaa tunnistamaan selainevästeet ja antamaan käyttäjälle mahdollisuus hylätä ne, mutta evästeiden hylkääminen voi vaikuttaa palvelukokemukseesi. Voit lukea lisää palveluiden evästeistä evästeilmoituksestamme. Jos haluat lisätietoja selaimen evästeistä, mukaan lukien niiden hallinta tai poistaminen, katso lisätietoja selaimesi työkaluista, ohjeesta tai asetuksista.


Lasten käytäntö

Jos asiakas päättää käyttää palveluitamme alle 13-vuotiaiden tai muuten kyseisellä lainkäyttöalueella alaikäisten oppilaiden kanssa, luotamme siihen, että asiakas hankkii etukäteen tarvittavan ja todennettavissa olevan vanhempien tai laillisen huoltajan suostumuksen. Noudatamme muutoin suoria velvoitteitamme kyseisten henkilötietojen suojaamiseksi. Jos saamme tietää, että olemme epähuomiossa keränneet tällaisia henkilötietoja ilman vaadittua suostumusta, ryhdymme toimenpiteisiin niiden poistamiseksi viipymättä.

Vanhempien, jotka haluavat tarkastella lapsensa henkilötietoja tai pyytää niiden poistamista, on otettava yhteyttä asiakkaaseen. Teemme yhteistyötä suoraan asiakkaan kanssa helpottaaksemme tällaisten pyyntöjen käsittelyä.


Yhdysvaltain FERPA-laki (Family Educational Rights and Privacy Act)

Asiakkaat, joihin sovelletaan Yhdysvaltain FERPA-lakia (Family Educational Rights and Privacy Act), tekevät Turnitinin kanssa sopimuksen niin sanottuna kouluvirkailijana, jolla on oikeutettu koulutuksellinen etu tarjota palveluja, kuten FERPA-lain 99.31(a)(1) määrittelee. Turnitin pysyy asiakkaan suorassa valvonnassa FERPA-suojattujen koulutustietojen käytön sekä ylläpidon osalta ja käyttää opiskelijoiden henkilötietoja vain asiakassopimuksessamme määritellyllä tavalla sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.


Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

Saatamme hyödyntää kolmannen osapuolen palvelukumppaneita helpottamaan palveluiden toimittamista ja tarjoamaan tiettyjä ominaisuuksia puolestamme, kuten tietojen isännöintiä, analytiikkaa, sisällön toimittamista, ylläpitoa, turvallisuutta ja vastaavia toimintoja. Nämä kolmannet osapuolet saattavat vaatia rajoitetun määrän tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, voidakseen tarjota palveluitaan puolestamme.


Tietoturva

Toteutamme teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä suojatoimia henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden suojaamiseksi. Säilytämme asiakkaan ja käyttäjän henkilökohtaisia tietoja kolmannen osapuolen palvelinkeskuksissa, joissa käytetään palomuureja, henkilötietojen salausta ja muita alan standarditekniikoita ulkopuolisten tunkeutujien häiriöiden tai pääsyn estämiseksi. Internet ei kuitenkaan ole koskaan täysin turvallinen, emmekä ole vastuussa tietoturvaloukkauksista, jotka eivät ole kohtuullisesti hallinnassamme.

Turnitinille tehdään vuosittain ulkopuolisen ja riippumattoman auditoijan (AICPA) suorittama SOC2 Type II -auditointi.

Vaadimme myös, että asiakkaat ja käyttäjät ottavat käyttöön tilitunnuksen ja salasanan, jotka on annettava aina, kun asiakkaat tai käyttäjät kirjautuvat palveluihin. Käyttäjä on vastuussa tilitunnuksen ja salasanan luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Jos saat tietoosi, että tiliä käytetään luvatta tai että käyttäjä- tai asiakastilin tunnisteet ovat kadonneet, tai epäilet tietoturvaloukkausta, sinun vastuullasi on ilmoittaa siitä viipymättä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen informationsecurity@turnitin.com.


Tietojen säilytys

Saatamme säilyttää tiettyjä käyttäjän ja asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen palveluiden jatkuvan käytön mahdollistamiseksi, tässä käytännössä esitettyjen tarkoitusten täyttämiseksi, laillisesti sallittuihin liiketoimintatarkoituksiin tai muuten lain edellyttämällä tavalla. Se, kuinka kauan säilytämme tiettyjä henkilötietoja, vaihtelee niiden tyypin ja käytön mukaan, minkä jälkeen ne poistetaan.

Voimme säilyttää muita kuin henkilötietoja, mukaan lukien yhdistetyt, yksilöimättömät tai anonymisoidut tiedot, laillisesti sallittuihin tarkoituksiin.


Kieltäytymiskäytäntö

Lähetämme asiakkaille sähköpostiviestejä, joissa kerrotaan palveluistamme. Asiakkaat voivat kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostiviestejä Turnitinilta napsauttamalla jokaisen lähettämämme sähköpostiviestin alareunassa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä. Emme lähetä markkinointisähköposteja opiskelijakäyttäjille.

Jos asiakkaat ovat kieltäytyneet vastaanottamasta meiltä viestejä, saatamme silti lähettää tiliin liittyviä viestejä palveluista. Emme lähetä sähköpostiviestejä kolmansien osapuolten puolesta.


Ilmoitus Kalifornian asukkaille ja muualla Yhdysvalloissa asuville

Tietyt Yhdysvaltojen osavaltioiden lait, kuten Kalifornian lait, antavat asukkailleen tiettyjä oikeuksia, jotka liittyvät heidän henkilötietoihinsa, kuten alla on kuvattu. Tarjoamme nämä oikeudet kaikille Yhdysvaltojen asukkaille. Ennen kuin voimme täyttää palveluihimme liittyvän pyynnön, laki voi vaatia meitä tarkistamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme estää luvattoman pääsyn tietoihin. Koska helpotamme käyttäjien pyyntöjä asiakkaidemme kautta, luotamme pyyntöjen käsittelyssä heidän henkilöllisyytesi vahvistamiseen ja olemassa oleviin asiakkaidemme yhteystietoihin.

Käyttäjien, jotka haluavat käyttää tässä osiossa kuvattuja oikeuksiaan, on otettava yhteyttä oppilaitokseensa. Teemme heidän kanssaan yhteistyötä tarpeen mukaan, jos he tarvitsevat apuamme pyyntöjen täyttämisessä.

Emme myy tai jaa henkilötietoja (siten kuin nämä termit on määritetty Kalifornian ja muiden osavaltioiden soveltuvissa tietosuojalaeissa). Jos henkilötietoja jaetaan kolmansien osapuolten kanssa, niitä annetaan ainoastaan palveluntarjoajina/käsittelijöinä toimiville kolmansille osapuolille.

Ota huomioon, että edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseen sovelletaan tiettyjä poikkeuksia yleisen edun (esimerkiksi rikosten ehkäiseminen tai paljastaminen) ja omien etujemme (esimerkiksi salassapitovelvollisuuden säilyttäminen) turvaamiseksi. Pyrimme täyttämään pyynnöt niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista sovellettavassa laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa. Näiden oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan hyväksyä kokonaan, osittain tai ei lainkaan pyynnön laajuuden ja luonteen sekä sovellettavan lain mukaan. Sovellettavan lain niin vaatiessa ilmoitamme sinulle, jos hylkäämme pyyntösi, ja ilmoitamme kaikki syyt, joiden vuoksi emme voi täyttää pyyntöäsi.

Oikeus tietää ja pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus pyytää saada nähdä henkilötiedot, joita säilytämme sinusta tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, ja saada ne koneellisesti luettavassa muodossa käyttöösi. Tämä voi sisältää henkilötietoja, joita keräämme, käytämme tai luovutamme sinusta.

Oikeus korjata: sinulla on oikeus korjata henkilötietojasi, joita hallussamme on.

Oikeus poistaa: Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Kaikkien tällaisten pyyntöjen osalta saatamme olla täyttämättä pyyntöä kokonaan tai osittain sovellettavan lain sallimalla tai edellyttämällä tavalla. Jos esimerkiksi pyydät, että poistamme henkilötietosi, saatamme joutua säilyttämään tiettyjä tietoja, jotka meidän on lain mukaan säilytettävä.

Valtuutettu edustaja: jos olet valtuutettu edustaja, joka yrittää käyttää oikeuksia Turnitin-käyttäjän puolesta, ota yhteyttä hänen oppilaitokseensa ja toimita sovellettavan osavaltion lain edellyttämät todentamistiedot.

Syrjimättömyys: emme syrji tai muuten rankaise ketään siitä, että hän käyttää sovellettavan lain tai tämän tietosuojakäytännön mukaisia oikeuksiaan.

Seuraava kuvaa nykyisiä käytäntöjämme ja käytäntöjemme, jotka ovat olleet käytössä edellisen 12 kuukauden aikana.

Keräämämme henkilötiedot
 • Keräämme verkkotunnisteen.

 • Keräämme IP-osoitteen.

 • Keräämme henkilötiedot (rajoittuen nimeesi, sähköpostiosoitteeseesi, käyttäjätunnukseesi ja salasanaasi).

 • Keräämme koulutustiedot, esimerkiksi palautukset ja palveluidemme käyttöön liittyvän Internetin käytön tiedot tai muun sähköisen verkon käytön tiedot.

 • Jos soitat Turnitinille tai otat yhteyttä asiakastukeemme, saatamme kerätä tunnisteita (esimerkiksi oikea nimesi, työsähköposti ja puhelinnumero).

Emme kerää tarkoituksellisesti arkaluonteisia henkilötietoja, sellaisina kuin ne on määritelty Yhdysvaltain osavaltioiden sovellettavissa laeissa. Saatamme kerätä arkaluonteisia henkilötietoja, jos ne sisältyvät opiskelijoiden lähettämiin tietoihin.

Luokat tai lähteet, joista henkilötietoja kerätäänKeräämme henkilötietoja suoraan sinulta, oppilaitokseltasi tai automaattisesti palvelun kautta edellä kuvatulla tavalla.
Henkilötietojen jakamisen tai myymisen kaupallinen tai liiketoiminnallinen tarkoitus

Keräämme henkilötietojasi palveluiden operoimiseksi, pyyntöihisi vastaamiseksi ja seuraaviin liiketoimintatarkoituksiin:

 • Keräämme tietoja palveluiden tarjoamiseksi asiakkaan kanssa tekemämme sopimuksen ja käyttöehtojemme mukaisesti, mukaan lukien tilien ylläpito tai huolto, asiakaspalvelun tarjoaminen, tilausten ja tapahtumien käsittely tai toteuttaminen, asiakastietojen tarkistaminen ja maksujen käsittely.

 • Keräämme tietoja tietoturvaongelmien havaitsemiseksi, suojautuaksemme haitalliselta, petolliselta, vilpilliseltä tai laittomalta toiminnalta ja asettaaksemme syytteeseen tähän syyllistyviä.

 • Keräämme tietoja tunnistaaksemme ja korjataksemme virheitä, jotka häiritsevät toimintoja.

 • Keräämme tietoja lähettääksemme sinulle tietoja ja päivityksiä palveluistamme.

 • Keräämme tietoja parantaaksemme palveluita, kun asiakas sen sallii.

 • Emme myy tai jaa henkilötietoja Kalifornian ja muiden sovellettavien osavaltioiden tietosuojalakien määritelmän mukaisesti.

Niiden kolmansien osapuolten luokat, joiden kanssamme jaamme tiettyjä keräämiämme henkilötietoja

Emme jaa henkilötietojasi yksityishenkilöiden tai organisaatioiden kanssa käytettäväksi omiin tai muiden kaupallisiin tarkoituksiin. Luovutamme henkilötietojasi vain palveluntarjoajille, jotka tukevat meitä edellä kuvattujen palvelujen tarjoamisessa.

 • Opiskelijoilta jaetaan seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana, oppilaitoksen nimi, luokka-aste/vuosi, oppilaitos ja opintosuoritukset sekä palautukset, jotka voivat sisältää henkilötietoja.

 • Opettajilta jaetaan seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, rooli ja oppilaitos.

 • Lisäksi jotkin palvelut saattavat antaa opettajille mahdollisuuden antaa opiskelijatunnuksia osallistumislistoja varten, käyttääkseen arvostelumatriiseja palautusten arvostelussa ja arvioinnissa sekä palautusten kommentoinnissa.

 • Jaamme IP-osoitteen ja laitetunnuksen.

 • Jaamme Internetin tai muun sähköisen verkon toimintatiedot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen siihen, miten käytät palveluita.


GDPR-tiedot

Kun tarjoamme palveluita sinulle asiakkaana tai käyttäjänä, toimimme EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yleisten tietosuoja-asetusten mukaisena tietojen käsittelijänä. Henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan tätä tietosuojakäytäntöä sekä asiakkaan kanssa tehtyä sopimussuhdetta. Saat tarkempia tietoja Turnitinin GDPR-vaatimustenmukaisuudesta yleisen tietosuoja-asetuksen usein kysytyistä kysymyksistä.


Kaikille kansainvälisille käyttäjille

Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, ota huomioon, että henkilötietosi siirretään Yhdysvaltoihin ja niitä käsitellään Yhdysvalloissa, ja niitä voidaan käsitellä myös tukitarkoituksiin, kun meillä on työntekijöitä, jotka työskentelevät palveluiden parissa ja jotka voivat olla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Saksassa, Ruotsissa, Ukrainassa, Australiassa tai Intiassa. EU:n alueella palautukset saatetaan yksinomaan Saksaan.

Lähettämällä henkilötietosi hyväksyt, että voimme siirtää, käsitellä ja tallentaa tietojasi tällä tavoin. Missä tahansa henkilötiedot ovatkin, niitä käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön ja Yhdysvaltojen sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Nämä lait saattavat poiketa maasi tietosuojalakeista. Tämä ei kuitenkaan muuta sitoumuksiamme suojella yksityisyyttäsi, ja noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, jotka liittyvät henkilötietojesi siirtämiseen rajojen yli. Tarvittaessa otamme käyttöön vakiosopimuslausekkeet asiakkaidemme ja kolmansien osapuolten kanssa tai käytämme muita soveltuvia siirtomekanismeja varmistaaksemme, että henkilötietojesi siirto ETA:n, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle on laillista. Voit pyytää yksityiskohtaisia tietoja siirtomekanismeista, joita käytämme siirtääksemme henkilötietoja näiden alueiden ulkopuolelle, lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen DPO@turnitin.com.


Muut dataoikeudet

Ota huomioon, että oman maasi säännöt voivat antaa sinulle lisäoikeuksia, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn, tai rajoittaa näitä oikeuksia. Kaikissa tapauksissa tarjoamamme oikeudet ovat sovellettavien lakien mukaisia.

Jos asuinpaikkasi on esimerkiksi ETA-alueella, Sveitsissä tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sinulla voi olla oikeus tarkistaa henkilötietosi, päivittää tai korjata niitä, pyytää tällaisten henkilötietojen poistamista ja vastustaa tiettyä käsittelyä, mukaan lukien markkinointiin liittyvää käsittelyä, saada koneellisesti luettava kopio meille antamistasi henkilötiedoista tai pyytää meitä siirtämään tällaiset tiedot soveltuvalle kolmannelle osapuolelle tietyissä olosuhteissa.

Näiden oikeuksien harjoittamiseen sovelletaan tiettyjä poikkeuksia yleisen edun (esimerkiksi rikosten ehkäiseminen tai paljastaminen) ja omien etujemme (esimerkiksi lakisääteisen salassapitovelvollisuuden säilyttäminen) turvaamiseksi. Jos haluat harjoittaa oikeuksiasi, ota yhteyttä oppilaitokseen. Teemme yhteistyötä niiden kanssa helpottaaksemme pyyntöäsi tilanteissa, joissa ne tarvitsevat apuamme.


Tämän käytännön päivitykset

Tätä käytäntöä voidaan muuttaa aika ajoin palveluidemme kehittyessä. Jotta tiedät, milloin muutoksia on tehty, muutamme tämän tietosuojakäytännön alussa olevaa Viimeksi päivitetty -päivämäärää, ja sovellettavan lain tai asetuksen niin vaatiessa voimme myös ilmoittaa asiasta sähköpostitse tai palvelussa.

Tämän käytännön yläosassa oleva Viimeksi päivitetty -merkintä osoittaa, milloin käytäntöä on viimeksi päivitetty. Päivitykset astuvat voimaan, kun ne julkaistaan.


Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai huolenaiheita tai valituksia liittyen siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:

2101 Webster St., Suite 1900

Oakland, California 94612

866 816 5046

legal@turnitin.com

Jos sinulla on huolenaiheita tai valituksia tästä tietosuojakäytännöstä tai tietojenkäsittelymenettelyistämme, sinulla saattaa olla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavastaavaamme voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen DPO@turnitin.com.