Používání vrstev

V panelu nástrojů produktů můžete snadno aktivovat a deaktivovat vrstvu podobnosti. Zobrazit lze buď původní dokument, nebo dokument překrytý vrstvou podobnosti. 

Vrstvu lze zapnout a vypnout jedním ze dvou jednoduchých způsobů.

1.

1a. Klikněte na ikonu Vrstvy v horní části panelu nástrojů produktů. Otevře se postranní panel Aktivní vrstvy.

1b. V postranním panelu Aktivní vrstvy 

2. Vrstvu podobnosti lze zapínat nebo vypínat kliknutím na ikonu Vrstvy nad službou Podobnost v panelu nástrojů produktů.

2a. Je-li ikona Vrstvy černá, služba je vypnutá. Kliknutím na ikonu Vrstvy ji zapnete.

2b. Je-li ikona Vrstvy barevná, služba je aktivní. Kliknutím na ikonu Vrstvy ji deaktivujete.

Aktivní vrstva

Neaktivní vrstva