Navigace v prohlížeči dokumentů

Panel miniatur

Panel miniatur poskytuje rychlý přehled stránek z vašeho úkolu.

1. K panelu miniatur lze přistupovat kliknutím na černou kartu v levém rohu nástroje Turnitin Feedback Studio.

2. Kliknutím na miniaturu přejdete na příslušnou stránku v práci.

3. Panel miniatur můžete „uzamknou“ nebo „odemknout“ pomocí ikony zámku v levém horním rohu panelu miniatur.

Poznámka: Pokud panel miniatur uzamknete, nebudete jej moci zavřít.

4. Chcete-li panel miniatur zavřít, odemkněte jej kliknutím na ikonu uzamčeného zámku. Poté klikněte na černou kartu.

Změna velikosti práce

Pokud si přejete změnit velikost své práce, můžete ji přiblížit nebo oddálit pomocí posuvníku ve spodní části nástroje Turnitin Feedback Studio.

1. Černý kroužek posuvníku ve spodní části prohlížeče dokumentů přetáhněte doleva nebo doprava. Velikost práce tak zvětšíte nebo zmenšíte.

2. Pokud jste změnili velikost práce a nyní ji chcete rychle vrátit na původní rozměry, klikněte na ikonu Zvětšení nalevo od posuvníku.