Stručná Příručka pro Instruktora

Úvod

Tato stručná příručka pro instruktora vám pomůže začít s používáním Turnitin. Pokud jste již obdržel/a e-mail od Turnitin, použijte tlačítko 'Začít' a začněte s nastavením svého účtu.

Krok 1 - Přidání Kurzu

Vítejte na své domovské stránce instruktora. Pokud v tuto chvíli nechcete vytvořit nový kurz, pokračujte k dalšímu kroku. Kliknutím na tlačítko "Přidat kurz" vytvoříte nový kurz. Na stránce "Vytvořit nový kurz" zadejte název kurzu a klíč pro zápis. Klíč pro zápis do kurzu je Klíč, které budou vaši studenti používat pro zápis do vašeho kurzu. Zvolte Klíč, které bude snadné si zapamatovat a které obsahuje pouze malá písmena. Datum ukončení je datum, kdy váš kurz končí. Jakmile kurz skončí, studenti již nesmí odevzdávat práce nebo se do kurzu zapsat. Výchozí doba trvání pro všechny kurzy je 6 měsíců. Chcete-li, aby váš kurz trval delší nebo kratší dobu, můžete pozměnit datum ukončení. Kliknutím na tlačítko "Odeslat" přidáte kurz na svou domovskou stránku.

Krok 2 - Informace o Kurzu

Kurz se nyní objeví na seznamu vašich kurzů pod vaším účtem. Číslo vlevo vedle názvu vašeho kurzu je ID kurzu. Studenti budou používat toto ID společně se zápisovým Klíč do kurzu pro zápis do vašeho kurzu. Zápisové klíč vašeho kurzu si můžete kdykoli zobrazit kliknutím na ikonku pro úpravy vpravo vedle vašeho kurzu. ID vašeho kurzu a zápisové klíč rozešlete vašim studentům, aby se mohli do vašeho kurzu zapsat a začít odevzdávat své práce. Ujistěte se, že jste připojili tento odkaz na naši stručnou příručku pro studenta: https://guides.turnitin.com/Translations/Čeština/Stručná_Příručka_pro_Studenta Společně s těmito informacemi budou mít vaši studenti vše, co potřebují k používání služeb Turnitin. Kliknutím na název vašeho kurzu otevřete domovskou stránku svého kurzu.

Krok 3 - Vytvoření Nového úkolu

Pokud v tuto chvíli nechcete vytvořit nový úkol, pokračujte k dalšímu kroku. V rámci domovské stránky vašeho kurzu vytvoříte úkol kliknutím na tlačítko "Nový úkol". Zadejte název úkolu a zvolte datum zahájení a ukončení pro daný úkol. Studenti budou moci odevzdávat své práce k úkolu počínaje datem zahájení až do data ukončení. Kliknutím na tlačítko "Odeslat" přidáte úkol na domovskou stránku vašeho kurzu.

Krok 4 - Odevzdání Práce v Roli Instruktora

Jestliže sami chcete odevzdávat práce, kliknutím na odkaz "Zobrazit" vpravo od úkolu práce otevřete schránku pro příchozí úkoly a poté klikněte na tlačítko "Odevzdat práci". Na stránce pro odevzdání prací zadejte název práce a zvolte jméno autora z rozbalovací nabídky autorů pro zapsané studenty. Uživatelé mají na výběr nahrát soubor z: počítače, Dropboxu nebo Google Drive. Klikněte na jedno z tlačítko pro odevzdání: Vybrat z tohoto počítače, Vybrat z Dropboxu nebo Vybrat z Google Drive a zvolte soubor, který chcete odevzdat. Akceptujeme odevzdané práce následujících formátů: MS Word, WordPerfect, RTF, PDF, PostScript, HTML, prostý text (.txt), ODT Po ukončení klikněte na tlačítko "Nahrát" pro nahrání práce.

Krok 5 - Odevzdání Potvrzení Práce

Náhled práce, kterou jste vybrali k odevzdání, se zobrazí na této stránce. Prohlédněte si všechny informace a ujistěte se, že jsou správné. Chcete-li potvrdit odevzdání, klikněte na tlačítko "Odevzdat".

Krok 6 - Přístup do Schránky

Po odevzdání náš systém začne práci zpracovávat a do několika minut vygeneruje zprávu o původnosti. Chcete-li si zprávu prohlédnout, klikněte na tlačítko "Schránka" na stránce pro potvrzení odevzdání. Zobrazí se vaše schránka příchozích úkolů. Všimněte si prosím, že také můžete otevřít vaši schránku příchozích úkolů z domovské stránky svého kurzu, a to kliknutím na odkaz "Zobrazit" ve sloupci Akce vedle úkolu práce.

Krok 7 - Zobrazení Zpráv o Původnosti

Vaše schránka příchozích úkolů ukazuje odevzdané práce společně s jejich zprávami o původnosti. Kliknutím na ikonku zprávy otevřete zprávu o původnosti pro práci, kterou jste právě odevzdali. Poznámka: Zašedlá ikonka zprávy znamená, že zpráva nebyla ještě vygenerována. Počkejte prosím chvíli a klikněte na tlačítko Obnovit ve svém prohlížeči. Zpráva o původnosti se otevře v novém okně, které se jmenuje Prohlížeč dokumentů. Prohlížeč dokumentů umožní instruktorům přístup ke každému produktu Turnitin na jednom místě a zobrazit si současně všechny produkty ve vrstvách. Všechny hlavní zdroje nalezené jako shody k odevzdané práci jsou umístěné na postranní liště vpravo od obsahu práce. Hlavní zdroje jsou zdroje, které se nejblíže shodují s textem dokumentu (což znamená, že mají největší počet shodujících se slov bez odchylek). Pro zobrazení všech spodních zdrojů pro hlavní zdroj přejeďte kurzorem přes zdroj a klikněte na ikonku šipky. Překrývající se zdroje jsou uvedeny pod hlavním zdrojem. Chcete-li vyloučit zdroj ze seznamu Rozpis shod, klikněte na tlačítko "Zvolit zdroje k vyloučení" ve spodní části seznamu zdrojů. Klikněte na zaškrtávací rámeček vedle všech zdrojů, které chcete vyloučit. Jakmile jste vybrali všechny zdroje k vyloučení, klikněte na tlačítko "Vyloučit (#)" ve spodní části seznamu Rozpis shod. Pokud zdroje, které byly vyloučeny, ovlivňují Index podobnosti, bude přepočítán a zobrazí se nové procento shodujícího se obsahu.

Navigace Produktem

Chcete-li zobrazit práci v GradeMark, klikněte na záložku "GradeMark" v horním levém rohu Prohlížeče dokumentů. Všimnete si, že postranní lišta změní funkčnost a že záložka GradeMark je nyní modře zvýrazněna, čímž vás upozorní, že si nyní prohlížíte práci v GradeMark. Chcete-li si prohlídnout vrstvu zprávy o původnosti během hodnocení práce, klikněte na přepínač přímo vlevo vedle záložky Původnosti. Nyní můžete označit práci, zatímco si prohlížíte shodující se případy ze zprávy o původnosti a můžete snadno zanechat komentář týkající se textu, který je nutno citovat.