Použití Translated Matching

Translated Matching je volitelná služba, kterou nabízí společnost Turnitin a která studentům umožňuje odeslat obsah v jiném než anglickém jazyce a stále využívat možnost posouzení shody s naší rozsáhlou databází obsahu v angličtině.

Když je na účtu aktivována služba Translated Matching, Turnitin rozpozná jazyk, ve kterém je práce napsána, a poté ji přeloží do angličtiny. Vznikne tím obsah v angličtině, který se porovná se všemi databázemi aktivovanými pro daný úkol. Při nalezení shody se taková informace zobrazí společně s jakoukoli shodou nalezenou pro nepřeloženou verzi práce.

Můžu Translated Matching použít s integrací?

Služba Translated Matching je dostupná v našich Základních pluginech (Moodle a Blackboard), Přímých pluginech (1 a 2.x, Moodle a Blackboard) a prostřednictvím LTI.

Jiné integrace, které používají API, mohou, ale nemusí službu Translated Matching podporovat.

Které jazyky služba Translated Matching podporuje?

Translated Matching aktuálně podporuje následující jazyky:

Arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), chorvatština, čeština, dánština, nizozemština, perština, finština, francouzština, němčina, řečtina, hebrejština, maďarština, italština, japonština, korejština, norština bokmål, norština nynorsk, polština, portugalština, rumunština, ruština, srbština, slovenština, slovinština, španělština, švédština, thajština a turečtina.

Jak můžu pro úkol aktivovat službu Translated Matching?

Pokud chcete použít službu Translated Matching, musí ji váš správce nejdříve aktivovat pro váš účet.

Když vytváříte úkol, můžete nakonfigurovat několik různých volitelných nastavení. Mezi nimi je možnost Zapnout Translated Matching (Beta) Vyberte Ano, aby se na práce odeslané pro daný úkol použila služba Translated Matching.

Jak můžu zobrazit zprávu o Translated Matching?

Zpráva o Translated Matching je samostatná zpráva a není součástí Zprávy o podobnosti, kterou Turnitin generuje automaticky. Vytvoření zprávy Translated Matching probíhá ručně a provádí se pro každou práci zvlášť.

Při použití služby Translated Matching se vytvoří dvě zprávy o podobnosti. Výchozí zpráva zobrazená v aplikaci Turnitin Feedback Studio je srovnání původního odeslaného souboru s ostatním obsahem v naší databázi. Například soubor odeslaný ve francouzštině se porovná s ostatním obsahem ve francouzštině.

Druhá zpráva je zpráva o Translated Matching. V našem případě bude soubor ve francouzštině přeložen do angličtiny a porovnán s ostatním obsahem v angličtině. Mezi oběma zprávami můžete jednoduše přepínat pomocí bočního panelu Přehled shod v aplikaci Turnitin Feedback Studio.

  • V aplikaci Turnitin Feedback Studio přejděte do bočního panelu Přehled shod.
  • Pokud jste úspěšně aktivovali službu Translated Matching, v tomto zobrazení se pod hlavičkou „Právě si prohlížíte standardní zdroje“ zobrazí další tlačítko. Když chcete vygenerovat zprávu o Translated Matching, vyberte tlačítko Prohlédnout anglické zdroje (Beta).
  • Zobrazí se verze Zprávy o podobnosti ze služby Translated Matching. Pomocí tlačítka lze přepínat mezi oběma zprávami.

Ve složce přijatých úkolů se zobrazí ta verze zprávy, která má nejvyšší skóre podobnosti. V aplikaci Turnitin Feedback Studio se jako první otevře výchozí zpráva.

Jak vypadá Translated Match?

Když má nejvyšší skóre podobnosti zpráva o Translated Matching, zobraz se ve složce přijatých úkolů ve sloupci Podobnost. Pro jasnější označení Translated Matching se v barevném rozlišení Skóre podobnosti zobrazí iniciály EN.

Při zobrazení páce se vždy zobrazí výchozí zpráva. Pomocí tlačítka Prohlédnout anglické zdroje (Beta) můžete přepínat mezi zobrazeními.